Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Lai Châu hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 7 huyện ) và Cấp xã ( 7 thị trấn, 5 phường và 94 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Lai Châu Ở Đâu ?

  • Phía bắc Lai Châu giáp Trung Quốc

 

Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu 1 thành phố Lai Châu và 7 huyện

Tỉnh Lai Châu có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Lai Châu có bao nhiêu phường xã

1 Phường Quyết Thắng
2 Phường Tân Phong
3 Phường Quyết Tiến
4 Phường Đoàn Kết
5 Xã Sùng Phài
6 Phường Đông Phong
7 Xã San Thàng

Huyện Tam Đường có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tam Đường
2 Xã Thèn Sin
3 Xã Tả Lèng
4 Xã Giang Ma
5 Xã Hồ Thầu
6 Xã Bình Lư
7 Xã Sơn Bình
8 Xã Nùng Nàng
9 Xã Bản Giang
10 Xã Bản Hon
11 Xã Bản Bo
12 Xã Nà Tăm
13 Xã Khun Há

Huyện Mường Tè có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Mường Tè
2 Xã Thu Lũm
3 Xã Ka Lăng
4 Xã Tá Bạ
5 Xã Pa ủ
6 Xã Mường Tè
7 Xã Pa Vệ Sử
8 Xã Mù Cả
9 Xã Bum Tở
10 Xã Nậm Khao
11 Xã Tà Tổng
12 Xã Bum Nưa
13 Xã Vàng San
14 Xã Kan Hồ

Huyện Sìn Hồ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Sìn Hồ
2 Xã Chăn Nưa
3 Xã Pa Tần
4 Xã Phìn Hồ
5 Xã Hồng Thu
6 Xã Phăng Sô Lin
7 Xã Ma Quai
8 Xã Lùng Thàng
9 Xã Tả Phìn
10 Xã Sà Dề Phìn
11 Xã Nậm Tăm
12 Xã Tả Ngảo
13 Xã Pu Sam Cáp
14 Xã Nậm Cha
15 Xã Pa Khoá
16 Xã Làng Mô
17 Xã Noong Hẻo
18 Xã Nậm Mạ
19 Xã Căn Co
20 Xã Tủa Sín Chải
21 Xã Nậm Cuổi
22 Xã Nậm Hăn

Huyện Phong Thổ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Lả Nhì Thàng
2 Xã Huổi Luông
3 Thị trấn Phong Thổ
4 Xã Sì Lở Lầu
5 Xã Mồ Sì San
6 Xã Pa Vây Sử
7 Xã Vàng Ma Chải
8 Xã Tông Qua Lìn
9 Xã Mù Sang
10 Xã Dào San
11 Xã Ma Ly Pho
12 Xã Bản Lang
13 Xã Hoang Thèn
14 Xã Khổng Lào
15 Xã Nậm Xe
16 Xã Mường So
17 Xã Sin Suối Hồ

Huyện Than Uyên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Than Uyên
2 Xã Phúc Than
3 Xã Mường Than
4 Xã Mường Mít
5 Xã Pha Mu
6 Xã Mường Cang
7 Xã Hua Nà
8 Xã Tà Hừa
9 Xã Mường Kim
10 Xã Tà Mung
11 Xã Tà Gia
12 Xã Khoen On

Huyện Tân Uyên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tân Uyên
2 Xã Mường Khoa
3 Xã Phúc Khoa
4 Xã Thân Thuộc
5 Xã Trung Đồng
6 Xã Hố Mít
7 Xã Nậm Cần
8 Xã Nậm Sỏ
9 Xã Pắc Ta
10 Xã Tà Mít

Huyện Nậm Nhùn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Nậm Nhùn
2 Xã Hua Bun
3 Xã Mường Mô
4 Xã Nậm Chà
5 Xã Nậm Manh
6 Xã Nậm Hàng
7 Xã Lê Lợi
8 Xã Pú Đao
9 Xã Nậm Pì
10 Xã Nậm Ban
11 Xã Trung Chải

Tỉnh Lai Châu có bao nhiêu phường

1 Phường Quyết Thắng
2 Phường Tân Phong
3 Phường Quyết Tiến
4 Phường Đoàn Kết
5 Phường Đông Phong

Tỉnh Lai Châu có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Tam Đường
2 Thị trấn Mường Tè
3 Thị trấn Sìn Hồ
4 Thị trấn Phong Thổ
5 Thị trấn Than Uyên
6 Thị trấn Tân Uyên
7 Thị trấn Nậm Nhùn

Tỉnh Lai Châu có bao nhiêu xã

1 Xã Sùng Phài
2 Xã San Thàng
3 Xã Thèn Sin
4 Xã Tả Lèng
5 Xã Giang Ma
6 Xã Hồ Thầu
7 Xã Bình Lư
8 Xã Sơn Bình
9 Xã Nùng Nàng
10 Xã Bản Giang
11 Xã Bản Hon
12 Xã Bản Bo
13 Xã Nà Tăm
14 Xã Khun Há
15 Xã Thu Lũm
16 Xã Ka Lăng
17 Xã Tá Bạ
18 Xã Pa ủ
19 Xã Mường Tè
20 Xã Pa Vệ Sử
21 Xã Mù Cả
22 Xã Bum Tở
23 Xã Nậm Khao
24 Xã Tà Tổng
25 Xã Bum Nưa
26 Xã Vàng San
27 Xã Kan Hồ
28 Xã Chăn Nưa
29 Xã Pa Tần
30 Xã Phìn Hồ
31 Xã Hồng Thu
32 Xã Phăng Sô Lin
33 Xã Ma Quai
34 Xã Lùng Thàng
35 Xã Tả Phìn
36 Xã Sà Dề Phìn
37 Xã Nậm Tăm
38 Xã Tả Ngảo
39 Xã Pu Sam Cáp
40 Xã Nậm Cha
41 Xã Pa Khoá
42 Xã Làng Mô
43 Xã Noong Hẻo
44 Xã Nậm Mạ
45 Xã Căn Co
46 Xã Tủa Sín Chải
47 Xã Nậm Cuổi
48 Xã Nậm Hăn
49 Xã Lả Nhì Thàng
50 Xã Huổi Luông
51 Xã Sì Lở Lầu
52 Xã Mồ Sì San
53 Xã Pa Vây Sử
54 Xã Vàng Ma Chải
55 Xã Tông Qua Lìn
56 Xã Mù Sang
57 Xã Dào San
58 Xã Ma Ly Pho
59 Xã Bản Lang
60 Xã Hoang Thèn
61 Xã Khổng Lào
62 Xã Nậm Xe
63 Xã Mường So
64 Xã Sin Suối Hồ
65 Xã Phúc Than
66 Xã Mường Than
67 Xã Mường Mít
68 Xã Pha Mu
69 Xã Mường Cang
70 Xã Hua Nà
71 Xã Tà Hừa
72 Xã Mường Kim
73 Xã Tà Mung
74 Xã Tà Gia
75 Xã Khoen On
76 Xã Mường Khoa
77 Xã Phúc Khoa
78 Xã Thân Thuộc
79 Xã Trung Đồng
80 Xã Hố Mít
81 Xã Nậm Cần
82 Xã Nậm Sỏ
83 Xã Pắc Ta
84 Xã Tà Mít
85 Xã Hua Bun
86 Xã Mường Mô
87 Xã Nậm Chà
88 Xã Nậm Manh
89 Xã Nậm Hàng
90 Xã Lê Lợi
91 Xã Pú Đao
92 Xã Nậm Pì
93 Xã Nậm Ban
94 Xã Trung Chải

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here