Các Huyện Của Tỉnh Long An – Hành Chính Tỉnh Long An

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Long An hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện ) và Cấp xã ( 15 thị trấn, 12 phường và 161 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Long An Ở Đâu ?

Tỉnh Long An có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Tân An có bao nhiêu phường xã

1 Phường 5
2 Phường 2
3 Phường 4
4 Phường Tân Khánh
5 Phường 1
6 Phường 3
7 Phường 7
8 Phường 6
9 Xã Hướng Thọ Phú
10 Xã Nhơn Thạnh Trung
11 Xã Lợi Bình Nhơn
12 Xã Bình Tâm
13 Phường Khánh Hậu
14 Xã An Vĩnh Ngãi

Thị xã Kiến Tường có bao nhiêu phường xã

1 Phường 1
2 Phường 2
3 Xã Thạnh Trị
4 Xã Bình Hiệp
5 Xã Bình Tân
6 Xã Tuyên Thạnh
7 Phường 3
8 Xã Thạnh Hưng

Huyện Tân Hưng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tân Hưng
2 Xã Hưng Hà
3 Xã Hưng Điền B
4 Xã Hưng Điền
5 Xã Thạnh Hưng
6 Xã Hưng Thạnh
7 Xã Vĩnh Thạnh
8 Xã Vĩnh Châu B
9 Xã Vĩnh Lợi
10 Xã Vĩnh Đại
11 Xã Vĩnh Châu A
12 Xã Vĩnh Bửu
  Các Huyện Của Tỉnh Kon Tum – Hành Chính Tỉnh Kon Tum

Huyện Vĩnh Hưng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Vĩnh Hưng
2 Xã Hưng Điền A
3 Xã Khánh Hưng
4 Xã Thái Trị
5 Xã Vĩnh Trị
6 Xã Thái Bình Trung
7 Xã Vĩnh Bình
8 Xã Vĩnh Thuận
9 Xã Tuyên Bình
10 Xã Tuyên Bình Tây

Huyện Mộc Hóa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Bình Hòa Tây
2 Xã Bình Thạnh
3 Xã Bình Hòa Trung
4 Xã Bình Hòa Đông
5 Thị trấn Bình Phong Thạnh
6 Xã Tân Lập
7 Xã Tân Thành

Huyện Tân Thạnh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tân Thạnh
2 Xã Bắc Hòa
3 Xã Hậu Thạnh Tây
4 Xã Nhơn Hòa Lập
5 Xã Tân Lập
6 Xã Hậu Thạnh Đông
7 Xã Nhơn Hoà
8 Xã Kiến Bình
9 Xã Tân Thành
10 Xã Tân Bình
11 Xã Tân Ninh
12 Xã Nhơn Ninh
13 Xã Tân Hòa

Huyện Thạnh Hóa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thạnh Hóa
2 Xã Tân Hiệp
3 Xã Thuận Bình
4 Xã Thạnh Phước
5 Xã Thạnh Phú
6 Xã Thuận Nghĩa Hòa
7 Xã Thủy Đông
8 Xã Thủy Tây
9 Xã Tân Tây
10 Xã Tân Đông
11 Xã Thạnh An

Huyện Đức Huệ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đông Thành
2 Xã Mỹ Quý Đông
3 Xã Mỹ Thạnh Bắc
4 Xã Mỹ Quý Tây
5 Xã Mỹ Thạnh Tây
6 Xã Mỹ Thạnh Đông
7 Xã Bình Thành
8 Xã Bình Hòa Bắc
9 Xã Bình Hòa Hưng
10 Xã Bình Hòa Nam
11 Xã Mỹ Bình

Huyện Đức Hòa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hậu Nghĩa
2 Thị trấn Hiệp Hòa
3 Thị trấn Đức Hòa
4 Xã Lộc Giang
5 Xã An Ninh Đông
6 Xã An Ninh Tây
7 Xã Tân Mỹ
8 Xã Hiệp Hòa
9 Xã Đức Lập Thượng
10 Xã Đức Lập Hạ
11 Xã Tân Phú
12 Xã Mỹ Hạnh Bắc
13 Xã Đức Hòa Thượng
14 Xã Hòa Khánh Tây
15 Xã Hòa Khánh Đông
16 Xã Mỹ Hạnh Nam
17 Xã Hòa Khánh Nam
18 Xã Đức Hòa Đông
19 Xã Đức Hòa Hạ
20 Xã Hựu Thạnh

Huyện Bến Lức có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Bến Lức
2 Xã Thạnh Lợi
3 Xã Lương Bình
4 Xã Thạnh Hòa
5 Xã Lương Hòa
6 Xã Tân Hòa
7 Xã Tân Bửu
8 Xã An Thạnh
9 Xã Bình Đức
10 Xã Mỹ Yên
11 Xã Thanh Phú
12 Xã Long Hiệp
13 Xã Thạnh Đức
14 Xã Phước Lợi
15 Xã Nhựt Chánh

Huyện Thủ Thừa có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thủ Thừa
2 Xã Long Thạnh
3 Xã Tân Thành
4 Xã Long Thuận
5 Xã Mỹ Lạc
6 Xã Mỹ Thạnh
7 Xã Bình An
8 Xã Nhị Thành
9 Xã Mỹ An
10 Xã Bình Thạnh
11 Xã Mỹ Phú
12 Xã Tân Long

Huyện Tân Trụ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tân Trụ
2 Xã Tân Bình
3 Xã Quê Mỹ Thạnh
4 Xã Lạc Tấn
5 Xã Bình Trinh Đông
6 Xã Tân Phước Tây
7 Xã Bình Lãng
8 Xã Bình Tịnh
9 Xã Đức Tân
10 Xã Nhựt Ninh
  Các Quận Huyện Của Thành Phố Hồ Chí Minh – Hành Chính TP HCM

Huyện Cần Đước có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cần Đước
2 Xã Long Trạch
3 Xã Long Khê
4 Xã Long Định
5 Xã Phước Vân
6 Xã Long Hòa
7 Xã Long Cang
8 Xã Long Sơn
9 Xã Tân Trạch
10 Xã Mỹ Lệ
11 Xã Tân Lân
12 Xã Phước Tuy
13 Xã Long Hựu Đông
14 Xã Tân Ân
15 Xã Phước Đông
16 Xã Long Hựu Tây
17 Xã Tân Chánh

Huyện Cần Giuộc có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cần Giuộc
2 Xã Phước Lý
3 Xã Long Thượng
4 Xã Long Hậu
5 Xã Phước Hậu
6 Xã Mỹ Lộc
7 Xã Phước Lại
8 Xã Phước Lâm
9 Xã Thuận Thành
10 Xã Phước Vĩnh Tây
11 Xã Phước Vĩnh Đông
12 Xã Long An
13 Xã Long Phụng
14 Xã Đông Thạnh
15 Xã Tân Tập

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tầm Vu
2 Xã Bình Quới
3 Xã Hòa Phú
4 Xã Phú Ngãi Trị
5 Xã Vĩnh Công
6 Xã Thuận Mỹ
7 Xã Hiệp Thạnh
8 Xã Phước Tân Hưng
9 Xã Thanh Phú Long
10 Xã Dương Xuân Hội
11 Xã An Lục Long
12 Xã Long Trì
13 Xã Thanh Vĩnh Đông

Tỉnh Long An có bao nhiêu phường

1 Phường 5
2 Phường 2
3 Phường 4
4 Phường Tân Khánh
5 Phường 1
6 Phường 3
7 Phường 7
8 Phường 6
9 Phường Khánh Hậu
10 Phường 1
11 Phường 2
12 Phường 3

Tỉnh Long An có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Tân Hưng
2 Thị trấn Vĩnh Hưng
3 Thị trấn Bình Phong Thạnh
4 Thị trấn Tân Thạnh
5 Thị trấn Thạnh Hóa
6 Thị trấn Đông Thành
7 Thị trấn Hậu Nghĩa
8 Thị trấn Hiệp Hòa
9 Thị trấn Đức Hòa
10 Thị trấn Bến Lức
11 Thị trấn Thủ Thừa
12 Thị trấn Tân Trụ
13 Thị trấn Cần Đước
14 Thị trấn Cần Giuộc
15 Thị trấn Tầm Vu

Tỉnh Long An có bao nhiêu xã

1 Xã Hướng Thọ Phú
2 Xã Nhơn Thạnh Trung
3 Xã Lợi Bình Nhơn
4 Xã Bình Tâm
5 Xã An Vĩnh Ngãi
6 Xã Thạnh Trị
7 Xã Bình Hiệp
8 Xã Bình Tân
9 Xã Tuyên Thạnh
10 Xã Thạnh Hưng
11 Xã Hưng Hà
12 Xã Hưng Điền B
13 Xã Hưng Điền
14 Xã Thạnh Hưng
15 Xã Hưng Thạnh
16 Xã Vĩnh Thạnh
17 Xã Vĩnh Châu B
18 Xã Vĩnh Lợi
19 Xã Vĩnh Đại
20 Xã Vĩnh Châu A
21 Xã Vĩnh Bửu
22 Xã Hưng Điền A
23 Xã Khánh Hưng
24 Xã Thái Trị
25 Xã Vĩnh Trị
26 Xã Thái Bình Trung
27 Xã Vĩnh Bình
28 Xã Vĩnh Thuận
29 Xã Tuyên Bình
30 Xã Tuyên Bình Tây
31 Xã Bình Hòa Tây
32 Xã Bình Thạnh
33 Xã Bình Hòa Trung
34 Xã Bình Hòa Đông
35 Xã Tân Lập
36 Xã Tân Thành
37 Xã Bắc Hòa
38 Xã Hậu Thạnh Tây
39 Xã Nhơn Hòa Lập
40 Xã Tân Lập
41 Xã Hậu Thạnh Đông
42 Xã Nhơn Hoà
43 Xã Kiến Bình
44 Xã Tân Thành
45 Xã Tân Bình
46 Xã Tân Ninh
47 Xã Nhơn Ninh
48 Xã Tân Hòa
49 Xã Tân Hiệp
50 Xã Thuận Bình
51 Xã Thạnh Phước
52 Xã Thạnh Phú
53 Xã Thuận Nghĩa Hòa
54 Xã Thủy Đông
55 Xã Thủy Tây
56 Xã Tân Tây
57 Xã Tân Đông
58 Xã Thạnh An
59 Xã Mỹ Quý Đông
60 Xã Mỹ Thạnh Bắc
61 Xã Mỹ Quý Tây
62 Xã Mỹ Thạnh Tây
63 Xã Mỹ Thạnh Đông
64 Xã Bình Thành
65 Xã Bình Hòa Bắc
66 Xã Bình Hòa Hưng
67 Xã Bình Hòa Nam
68 Xã Mỹ Bình
69 Xã Lộc Giang
70 Xã An Ninh Đông
71 Xã An Ninh Tây
72 Xã Tân Mỹ
73 Xã Hiệp Hòa
74 Xã Đức Lập Thượng
75 Xã Đức Lập Hạ
76 Xã Tân Phú
77 Xã Mỹ Hạnh Bắc
78 Xã Đức Hòa Thượng
79 Xã Hòa Khánh Tây
80 Xã Hòa Khánh Đông
81 Xã Mỹ Hạnh Nam
82 Xã Hòa Khánh Nam
83 Xã Đức Hòa Đông
84 Xã Đức Hòa Hạ
85 Xã Hựu Thạnh
86 Xã Thạnh Lợi
87 Xã Lương Bình
88 Xã Thạnh Hòa
89 Xã Lương Hòa
90 Xã Tân Hòa
91 Xã Tân Bửu
92 Xã An Thạnh
93 Xã Bình Đức
94 Xã Mỹ Yên
95 Xã Thanh Phú
96 Xã Long Hiệp
97 Xã Thạnh Đức
98 Xã Phước Lợi
99 Xã Nhựt Chánh
100 Xã Long Thạnh
101 Xã Tân Thành
102 Xã Long Thuận
103 Xã Mỹ Lạc
104 Xã Mỹ Thạnh
105 Xã Bình An
106 Xã Nhị Thành
107 Xã Mỹ An
108 Xã Bình Thạnh
109 Xã Mỹ Phú
110 Xã Tân Long
111 Xã Tân Bình
112 Xã Quê Mỹ Thạnh
113 Xã Lạc Tấn
114 Xã Bình Trinh Đông
115 Xã Tân Phước Tây
116 Xã Bình Lãng
117 Xã Bình Tịnh
118 Xã Đức Tân
119 Xã Nhựt Ninh
120 Xã Long Trạch
121 Xã Long Khê
122 Xã Long Định
123 Xã Phước Vân
124 Xã Long Hòa
125 Xã Long Cang
126 Xã Long Sơn
127 Xã Tân Trạch
128 Xã Mỹ Lệ
129 Xã Tân Lân
130 Xã Phước Tuy
131 Xã Long Hựu Đông
132 Xã Tân Ân
133 Xã Phước Đông
134 Xã Long Hựu Tây
135 Xã Tân Chánh
136 Xã Phước Lý
137 Xã Long Thượng
138 Xã Long Hậu
139 Xã Phước Hậu
140 Xã Mỹ Lộc
141 Xã Phước Lại
142 Xã Phước Lâm
143 Xã Thuận Thành
144 Xã Phước Vĩnh Tây
145 Xã Phước Vĩnh Đông
146 Xã Long An
147 Xã Long Phụng
148 Xã Đông Thạnh
149 Xã Tân Tập
150 Xã Bình Quới
151 Xã Hòa Phú
152 Xã Phú Ngãi Trị
153 Xã Vĩnh Công
154 Xã Thuận Mỹ
155 Xã Hiệp Thạnh
156 Xã Phước Tân Hưng
157 Xã Thanh Phú Long
158 Xã Dương Xuân Hội
159 Xã An Lục Long
160 Xã Long Trì
161 Xã Thanh Vĩnh Đông

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here