Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Nam Định hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 9 huyện ) và Cấp xã ( 16 thị trấn, 22 phường và 188 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Nam Định Ở Đâu ?

  • Phía bắc giáp tỉnh Thái Bình và tỉnh Hà Nam
  • Phía tây giáp tỉnh Ninh Bình
  • Phía đông và phía nam giáp biển Đông

Tỉnh Nam Định có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Nam Định có bao nhiêu phường xã

1 Phường Hạ Long
2 Phường Trần Tế Xương
3 Phường Vị Hoàng
4 Phường Vị Xuyên
5 Phường Quang Trung
6 Phường Cửa Bắc
7 Phường Nguyễn Du
8 Phường Bà Triệu
9 Phường Trường Thi
10 Phường Phan Đình Phùng
11 Phường Ngô Quyền
12 Phường Trần Hưng Đạo
13 Phường Trần Đăng Ninh
14 Phường Năng Tĩnh
15 Phường Văn Miếu
16 Phường Trần Quang Khải
17 Phường Thống Nhất
18 Phường Lộc Hạ
19 Phường Lộc Vượng
20 Phường Cửa Nam
21 Phường Lộc Hòa
22 Xã Nam Phong
23 Phường Mỹ Xá
24 Xã Lộc An
25 Xã Nam Vân

Huyện Mỹ Lộc có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Mỹ Lộc
2 Xã Mỹ Hà
3 Xã Mỹ Tiến
4 Xã Mỹ Thắng
5 Xã Mỹ Trung
6 Xã Mỹ Tân
7 Xã Mỹ Phúc
8 Xã Mỹ Hưng
9 Xã Mỹ Thuận
10 Xã Mỹ Thịnh
11 Xã Mỹ Thành

Huyện Vụ Bản có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Gôi
2 Xã Minh Thuận
3 Xã Hiển Khánh
4 Xã Tân Khánh
5 Xã Hợp Hưng
6 Xã Đại An
7 Xã Tân Thành
8 Xã Cộng Hòa
9 Xã Trung Thành
10 Xã Quang Trung
11 Xã Minh Tân
12 Xã Liên Bảo
13 Xã Thành Lợi
14 Xã Kim Thái
15 Xã Liên Minh
16 Xã Đại Thắng
17 Xã Tam Thanh
18 Xã Vĩnh Hào

Huyện Ý Yên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Lâm
2 Xã Yên Trung
3 Xã Yên Thành
4 Xã Yên Tân
5 Xã Yên Lợi
6 Xã Yên Thọ
7 Xã Yên Nghĩa
8 Xã Yên Minh
9 Xã Yên Phương
10 Xã Yên Chính
11 Xã Yên Bình
12 Xã Yên Phú
13 Xã Yên Mỹ
14 Xã Yên Dương
15 Xã Yên Hưng
16 Xã Yên Khánh
17 Xã Yên Phong
18 Xã Yên Ninh
19 Xã Yên Lương
20 Xã Yên Hồng
21 Xã Yên Quang
22 Xã Yên Tiến
23 Xã Yên Thắng
24 Xã Yên Phúc
25 Xã Yên Cường
26 Xã Yên Lộc
27 Xã Yên Bằng
28 Xã Yên Đồng
29 Xã Yên Khang
30 Xã Yên Nhân
31 Xã Yên Trị

Huyện Nghĩa Hưng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Liễu Đề
2 Thị trấn Rạng Đông
3 Xã Nghĩa Đồng
4 Xã Nghĩa Thịnh
5 Xã Nghĩa Minh
6 Xã Nghĩa Thái
7 Xã Hoàng Nam
8 Xã Nghĩa Châu
9 Xã Nghĩa Trung
10 Xã Nghĩa Sơn
11 Xã Nghĩa Lạc
12 Xã Nghĩa Hồng
13 Xã Nghĩa Phong
14 Xã Nghĩa Phú
15 Xã Nghĩa Bình
16 Thị trấn Quỹ Nhất
17 Xã Nghĩa Tân
18 Xã Nghĩa Hùng
19 Xã Nghĩa Lâm
20 Xã Nghĩa Thành
21 Xã Phúc Thắng
22 Xã Nghĩa Lợi
23 Xã Nghĩa Hải
24 Xã Nam Điền

Huyện Nam Trực có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Nam Giang
2 Xã Nam Mỹ
3 Xã Điền Xá
4 Xã Nghĩa An
5 Xã Nam Thắng
6 Xã Nam Toàn
7 Xã Hồng Quang
8 Xã Tân Thịnh
9 Xã Nam Cường
10 Xã Nam Hồng
11 Xã Nam Hùng
12 Xã Nam Hoa
13 Xã Nam Dương
14 Xã Nam Thanh
15 Xã Nam Lợi
16 Xã Bình Minh
17 Xã Đồng Sơn
18 Xã Nam Tiến
19 Xã Nam Hải
20 Xã Nam Thái

Huyện Trực Ninh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cổ Lễ
2 Xã Phương Định
3 Xã Trực Chính
4 Xã Trung Đông
5 Xã Liêm Hải
6 Xã Trực Tuấn
7 Xã Việt Hùng
8 Xã Trực Đạo
9 Xã Trực Hưng
10 Xã Trực Nội
11 Thị trấn Cát Thành
12 Xã Trực Thanh
13 Xã Trực Khang
14 Xã Trực Thuận
15 Xã Trực Mỹ
16 Xã Trực Đại
17 Xã Trực Cường
18 Thị trấn Ninh Cường
19 Xã Trực Thái
20 Xã Trực Hùng
21 Xã Trực Thắng

Huyện Xuân Trường có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Xuân Trường
2 Xã Xuân Châu
3 Xã Xuân Hồng
4 Xã Xuân Thành
5 Xã Xuân Thượng
6 Xã Xuân Phong
7 Xã Xuân Đài
8 Xã Xuân Tân
9 Xã Xuân Thủy
10 Xã Xuân Ngọc
11 Xã Xuân Bắc
12 Xã Xuân Phương
13 Xã Thọ Nghiệp
14 Xã Xuân Phú
15 Xã Xuân Trung
16 Xã Xuân Vinh
17 Xã Xuân Kiên
18 Xã Xuân Tiến
19 Xã Xuân Ninh
20 Xã Xuân Hòa

Huyện Giao Thủy có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Ngô Đồng
2 Thị trấn Quất Lâm
3 Xã Giao Hương
4 Xã Hồng Thuận
5 Xã Giao Thiện
6 Xã Giao Thanh
7 Xã Hoành Sơn
8 Xã Bình Hòa
9 Xã Giao Tiến
10 Xã Giao Hà
11 Xã Giao Nhân
12 Xã Giao An
13 Xã Giao Lạc
14 Xã Giao Châu
15 Xã Giao Tân
16 Xã Giao Yến
17 Xã Giao Xuân
18 Xã Giao Thịnh
19 Xã Giao Hải
20 Xã Bạch Long
21 Xã Giao Long
22 Xã Giao Phong

Huyện Hải Hậu có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Yên Định
2 Thị trấn Cồn
3 Thị trấn Thịnh Long
4 Xã Hải Nam
5 Xã Hải Trung
6 Xã Hải Vân
7 Xã Hải Minh
8 Xã Hải Anh
9 Xã Hải Hưng
10 Xã Hải Bắc
11 Xã Hải Phúc
12 Xã Hải Thanh
13 Xã Hải Hà
14 Xã Hải Long
15 Xã Hải Phương
16 Xã Hải Đường
17 Xã Hải Lộc
18 Xã Hải Quang
19 Xã Hải Đông
20 Xã Hải Sơn
21 Xã Hải Tân
22 Xã Hải Phong
23 Xã Hải An
24 Xã Hải Tây
25 Xã Hải Lý
26 Xã Hải Phú
27 Xã Hải Giang
28 Xã Hải Cường
29 Xã Hải Ninh
30 Xã Hải Chính
31 Xã Hải Xuân
32 Xã Hải Châu
33 Xã Hải Triều
34 Xã Hải Hòa

Tỉnh Nam Định có bao nhiêu phường

1 Phường Hạ Long
2 Phường Trần Tế Xương
3 Phường Vị Hoàng
4 Phường Vị Xuyên
5 Phường Quang Trung
6 Phường Cửa Bắc
7 Phường Nguyễn Du
8 Phường Bà Triệu
9 Phường Trường Thi
10 Phường Phan Đình Phùng
11 Phường Ngô Quyền
12 Phường Trần Hưng Đạo
13 Phường Trần Đăng Ninh
14 Phường Năng Tĩnh
15 Phường Văn Miếu
16 Phường Trần Quang Khải
17 Phường Thống Nhất
18 Phường Lộc Hạ
19 Phường Lộc Vượng
20 Phường Cửa Nam
21 Phường Lộc Hòa
22 Phường Mỹ Xá

Tỉnh Nam Định có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Mỹ Lộc
2 Thị trấn Gôi
3 Thị trấn Lâm
4 Thị trấn Liễu Đề
5 Thị trấn Rạng Đông
6 Thị trấn Quỹ Nhất
7 Thị trấn Nam Giang
8 Thị trấn Cổ Lễ
9 Thị trấn Cát Thành
10 Thị trấn Ninh Cường
11 Thị trấn Xuân Trường
12 Thị trấn Ngô Đồng
13 Thị trấn Quất Lâm
14 Thị trấn Yên Định
15 Thị trấn Cồn
16 Thị trấn Thịnh Long

Tỉnh Nam Định có bao nhiêu xã

1 Xã Nam Phong
2 Xã Lộc An
3 Xã Nam Vân
4 Xã Mỹ Hà
5 Xã Mỹ Tiến
6 Xã Mỹ Thắng
7 Xã Mỹ Trung
8 Xã Mỹ Tân
9 Xã Mỹ Phúc
10 Xã Mỹ Hưng
11 Xã Mỹ Thuận
12 Xã Mỹ Thịnh
13 Xã Mỹ Thành
14 Xã Minh Thuận
15 Xã Hiển Khánh
16 Xã Tân Khánh
17 Xã Hợp Hưng
18 Xã Đại An
19 Xã Tân Thành
20 Xã Cộng Hòa
21 Xã Trung Thành
22 Xã Quang Trung
23 Xã Minh Tân
24 Xã Liên Bảo
25 Xã Thành Lợi
26 Xã Kim Thái
27 Xã Liên Minh
28 Xã Đại Thắng
29 Xã Tam Thanh
30 Xã Vĩnh Hào
31 Xã Yên Trung
32 Xã Yên Thành
33 Xã Yên Tân
34 Xã Yên Lợi
35 Xã Yên Thọ
36 Xã Yên Nghĩa
37 Xã Yên Minh
38 Xã Yên Phương
39 Xã Yên Chính
40 Xã Yên Bình
41 Xã Yên Phú
42 Xã Yên Mỹ
43 Xã Yên Dương
44 Xã Yên Hưng
45 Xã Yên Khánh
46 Xã Yên Phong
47 Xã Yên Ninh
48 Xã Yên Lương
49 Xã Yên Hồng
50 Xã Yên Quang
51 Xã Yên Tiến
52 Xã Yên Thắng
53 Xã Yên Phúc
54 Xã Yên Cường
55 Xã Yên Lộc
56 Xã Yên Bằng
57 Xã Yên Đồng
58 Xã Yên Khang
59 Xã Yên Nhân
60 Xã Yên Trị
61 Xã Nghĩa Đồng
62 Xã Nghĩa Thịnh
63 Xã Nghĩa Minh
64 Xã Nghĩa Thái
65 Xã Hoàng Nam
66 Xã Nghĩa Châu
67 Xã Nghĩa Trung
68 Xã Nghĩa Sơn
69 Xã Nghĩa Lạc
70 Xã Nghĩa Hồng
71 Xã Nghĩa Phong
72 Xã Nghĩa Phú
73 Xã Nghĩa Bình
74 Xã Nghĩa Tân
75 Xã Nghĩa Hùng
76 Xã Nghĩa Lâm
77 Xã Nghĩa Thành
78 Xã Phúc Thắng
79 Xã Nghĩa Lợi
80 Xã Nghĩa Hải
81 Xã Nam Điền
82 Xã Nam Mỹ
83 Xã Điền Xá
84 Xã Nghĩa An
85 Xã Nam Thắng
86 Xã Nam Toàn
87 Xã Hồng Quang
88 Xã Tân Thịnh
89 Xã Nam Cường
90 Xã Nam Hồng
91 Xã Nam Hùng
92 Xã Nam Hoa
93 Xã Nam Dương
94 Xã Nam Thanh
95 Xã Nam Lợi
96 Xã Bình Minh
97 Xã Đồng Sơn
98 Xã Nam Tiến
99 Xã Nam Hải
100 Xã Nam Thái
101 Xã Phương Định
102 Xã Trực Chính
103 Xã Trung Đông
104 Xã Liêm Hải
105 Xã Trực Tuấn
106 Xã Việt Hùng
107 Xã Trực Đạo
108 Xã Trực Hưng
109 Xã Trực Nội
110 Xã Trực Thanh
111 Xã Trực Khang
112 Xã Trực Thuận
113 Xã Trực Mỹ
114 Xã Trực Đại
115 Xã Trực Cường
116 Xã Trực Thái
117 Xã Trực Hùng
118 Xã Trực Thắng
119 Xã Xuân Châu
120 Xã Xuân Hồng
121 Xã Xuân Thành
122 Xã Xuân Thượng
123 Xã Xuân Phong
124 Xã Xuân Đài
125 Xã Xuân Tân
126 Xã Xuân Thủy
127 Xã Xuân Ngọc
128 Xã Xuân Bắc
129 Xã Xuân Phương
130 Xã Thọ Nghiệp
131 Xã Xuân Phú
132 Xã Xuân Trung
133 Xã Xuân Vinh
134 Xã Xuân Kiên
135 Xã Xuân Tiến
136 Xã Xuân Ninh
137 Xã Xuân Hòa
138 Xã Giao Hương
139 Xã Hồng Thuận
140 Xã Giao Thiện
141 Xã Giao Thanh
142 Xã Hoành Sơn
143 Xã Bình Hòa
144 Xã Giao Tiến
145 Xã Giao Hà
146 Xã Giao Nhân
147 Xã Giao An
148 Xã Giao Lạc
149 Xã Giao Châu
150 Xã Giao Tân
151 Xã Giao Yến
152 Xã Giao Xuân
153 Xã Giao Thịnh
154 Xã Giao Hải
155 Xã Bạch Long
156 Xã Giao Long
157 Xã Giao Phong
158 Xã Hải Nam
159 Xã Hải Trung
160 Xã Hải Vân
161 Xã Hải Minh
162 Xã Hải Anh
163 Xã Hải Hưng
164 Xã Hải Bắc
165 Xã Hải Phúc
166 Xã Hải Thanh
167 Xã Hải Hà
168 Xã Hải Long
169 Xã Hải Phương
170 Xã Hải Đường
171 Xã Hải Lộc
172 Xã Hải Quang
173 Xã Hải Đông
174 Xã Hải Sơn
175 Xã Hải Tân
176 Xã Hải Phong
177 Xã Hải An
178 Xã Hải Tây
179 Xã Hải Lý
180 Xã Hải Phú
181 Xã Hải Giang
182 Xã Hải Cường
183 Xã Hải Ninh
184 Xã Hải Chính
185 Xã Hải Xuân
186 Xã Hải Châu
187 Xã Hải Triều
188 Xã Hải Hòa

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here