Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Nghệ An hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện ) và Cấp xã ( 17 thị trấn, 32 phường và 411 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Nghệ An Ở Đâu ?

  • Phía đông giáp Biển Đông
  • Phía tây giáp Lào
  • Phía tây nam giáp Lào
  • Phía tây bắc giáp Lào
  • Phía nam giáp tỉnh Hà Tĩnh
  • Phía bắc giáp tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu huyện thành phố

Thành phố Vinh có bao nhiêu phường xã

1 Phường Đông Vĩnh
2 Phường Hà Huy Tập
3 Phường Lê Lợi
4 Phường Quán Bàu
5 Phường Hưng Bình
6 Phường Hưng Phúc
7 Phường Hưng Dũng
8 Phường Cửa Nam
9 Phường Quang Trung
10 Phường Đội Cung
11 Phường Lê Mao
12 Phường Trường Thi
13 Phường Bến Thủy
14 Phường Hồng Sơn
15 Phường Trung Đô
16 Xã Nghi Phú
17 Xã Hưng Đông
18 Xã Hưng Lộc
19 Xã Hưng Hòa
20 Phường Vinh Tân
21 Xã Nghi Liên
22 Xã Nghi Ân
23 Xã Nghi Kim
24 Xã Nghi Đức
25 Xã Hưng Chính

Thị xã Cửa Lò có bao nhiêu phường

1 Phường Nghi Thuỷ
2 Phường Nghi Tân
3 Phường Thu Thuỷ
4 Phường Nghi Hòa
5 Phường Nghi Hải
6 Phường Nghi Hương
7 Phường Nghi Thu

Thị xã Thái Hoà có bao nhiêu phường xã

1 Phường Hoà Hiếu
2 Phường Quang Phong
3 Phường Quang Tiến
4 Phường Long Sơn
5 Xã Nghĩa Tiến
6 Xã Nghĩa Mỹ
7 Xã Tây Hiếu
8 Xã Nghĩa Thuận
9 Xã Đông Hiếu

Huyện Quế Phong có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Kim Sơn
2 Xã Thông Thụ
3 Xã Đồng Văn
4 Xã Hạnh Dịch
5 Xã Tiền Phong
6 Xã Nậm Giải
7 Xã Tri Lễ
8 Xã Châu Kim
9 Xã Mường Nọc
10 Xã Châu Thôn
11 Xã Nậm Nhoóng
12 Xã Quang Phong
13 Xã Căm Muộn

Huyện Quỳ Châu có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tân Lạc
2 Xã Châu Bính
3 Xã Châu Thuận
4 Xã Châu Hội
5 Xã Châu Nga
6 Xã Châu Tiến
7 Xã Châu Hạnh
8 Xã Châu Thắng
9 Xã Châu Phong
10 Xã Châu Bình
11 Xã Châu Hoàn
12 Xã Diên Lãm

Huyện Kỳ Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Mường Xén
2 Xã Mỹ Lý
3 Xã Bắc Lý
4 Xã Keng Đu
5 Xã Đoọc Mạy
6 Xã Huồi Tụ
7 Xã Mường Lống
8 Xã Na Loi
9 Xã Nậm Cắn
10 Xã Bảo Nam
11 Xã Phà Đánh
12 Xã Bảo Thắng
13 Xã Hữu Lập
14 Xã Tà Cạ
15 Xã Chiêu Lưu
16 Xã Mường Típ
17 Xã Hữu Kiệm
18 Xã Tây Sơn
19 Xã Mường Ải
20 Xã Na Ngoi
21 Xã Nậm Càn

Huyện Tương Dương có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thạch Giám
2 Xã Mai Sơn
3 Xã Nhôn Mai
4 Xã Hữu Khuông
5 Xã Yên Tĩnh
6 Xã Nga My
7 Xã Xiêng My
8 Xã Lưỡng Minh
9 Xã Yên Hòa
10 Xã Yên Na
11 Xã Lưu Kiền
12 Xã Xá Lượng
13 Xã Tam Thái
14 Xã Tam Đình
15 Xã Yên Thắng
16 Xã Tam Quang
17 Xã Tam Hợp

Huyện Nghĩa Đàn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Nghĩa Đàn
2 Xã Nghĩa Mai
3 Xã Nghĩa Yên
4 Xã Nghĩa Lạc
5 Xã Nghĩa Lâm
6 Xã Nghĩa Sơn
7 Xã Nghĩa Lợi
8 Xã Nghĩa Bình
9 Xã Nghĩa Thọ
10 Xã Nghĩa Minh
11 Xã Nghĩa Phú
12 Xã Nghĩa Hưng
13 Xã Nghĩa Hồng
14 Xã Nghĩa Thịnh
15 Xã Nghĩa Trung
16 Xã Nghĩa Hội
17 Xã Nghĩa Thành
18 Xã Nghĩa Hiếu
19 Xã Nghĩa Đức
20 Xã Nghĩa An
21 Xã Nghĩa Long
22 Xã Nghĩa Lộc
23 Xã Nghĩa Khánh

Huyện Quỳ Hợp có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Quỳ Hợp
2 Xã Yên Hợp
3 Xã Châu Tiến
4 Xã Châu Hồng
5 Xã Đồng Hợp
6 Xã Châu Thành
7 Xã Liên Hợp
8 Xã Châu Lộc
9 Xã Tam Hợp
10 Xã Châu Cường
11 Xã Châu Quang
12 Xã Thọ Hợp
13 Xã Minh Hợp
14 Xã Nghĩa Xuân
15 Xã Châu Thái
16 Xã Châu Đình
17 Xã Văn Lợi
18 Xã Nam Sơn
19 Xã Châu Lý
20 Xã Hạ Sơn
21 Xã Bắc Sơn

Huyện Quỳnh Lưu có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cầu Giát
2 Xã Quỳnh Thắng
3 Xã Quỳnh Tân
4 Xã Quỳnh Châu
5 Xã Tân Sơn
6 Xã Quỳnh Văn
7 Xã Ngọc Sơn
8 Xã Quỳnh Tam
9 Xã Quỳnh Hoa
10 Xã Quỳnh Thạch
11 Xã Quỳnh Bảng
12 Xã Quỳnh Mỹ
13 Xã Quỳnh Thanh
14 Xã Quỳnh Hậu
15 Xã Quỳnh Lâm
16 Xã Quỳnh Đôi
17 Xã Quỳnh Lương
18 Xã Quỳnh Hồng
19 Xã Quỳnh Yên
20 Xã Quỳnh Bá
21 Xã Quỳnh Minh
22 Xã Quỳnh Diễn
23 Xã Quỳnh Hưng
24 Xã Quỳnh Giang
25 Xã Quỳnh Ngọc
26 Xã Quỳnh Nghĩa
27 Xã An Hòa
28 Xã Tiến Thủy
29 Xã Sơn Hải
30 Xã Quỳnh Thọ
31 Xã Quỳnh Thuận
32 Xã Quỳnh Long
33 Xã Tân Thắng

Huyện Con Cuông có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Con Cuông
2 Xã Bình Chuẩn
3 Xã Lạng Khê
4 Xã Cam Lâm
5 Xã Thạch Ngàn
6 Xã Đôn Phục
7 Xã Mậu Đức
8 Xã Châu Khê
9 Xã Chi Khê
10 Xã Bồng Khê
11 Xã Yên Khê
12 Xã Lục Dạ
13 Xã Môn Sơn

Huyện Tân Kỳ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tân Kỳ
2 Xã Tân Hợp
3 Xã Tân Phú
4 Xã Tân Xuân
5 Xã Giai Xuân
6 Xã Nghĩa Bình
7 Xã Nghĩa Đồng
8 Xã Đồng Văn
9 Xã Nghĩa Thái
10 Xã Nghĩa Hợp
11 Xã Nghĩa Hoàn
12 Xã Nghĩa Phúc
13 Xã Tiên Kỳ
14 Xã Tân An
15 Xã Nghĩa Dũng
16 Xã Tân Long
17 Xã Kỳ Sơn
18 Xã Hương Sơn
19 Xã Kỳ Tân
20 Xã Phú Sơn
21 Xã Tân Hương
22 Xã Nghĩa Hành

Huyện Anh Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Anh Sơn
2 Xã Thọ Sơn
3 Xã Thành Sơn
4 Xã Bình Sơn
5 Xã Tam Sơn
6 Xã Đỉnh Sơn
7 Xã Hùng Sơn
8 Xã Cẩm Sơn
9 Xã Đức Sơn
10 Xã Tường Sơn
11 Xã Hoa Sơn
12 Xã Tào Sơn
13 Xã Vĩnh Sơn
14 Xã Lạng Sơn
15 Xã Hội Sơn
16 Xã Thạch Sơn
17 Xã Phúc Sơn
18 Xã Long Sơn
19 Xã Khai Sơn
20 Xã Lĩnh Sơn
21 Xã Cao Sơn

Huyện Diễn Châu có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Diễn Châu
2 Xã Diễn Lâm
3 Xã Diễn Đoài
4 Xã Diễn Trường
5 Xã Diễn Yên
6 Xã Diễn Hoàng
7 Xã Diễn Hùng
8 Xã Diễn Mỹ
9 Xã Diễn Hồng
10 Xã Diễn Phong
11 Xã Diễn Hải
12 Xã Diễn Tháp
13 Xã Diễn Liên
14 Xã Diễn Vạn
15 Xã Diễn Kim
16 Xã Diễn Kỷ
17 Xã Diễn Xuân
18 Xã Diễn Thái
19 Xã Diễn Đồng
20 Xã Diễn Bích
21 Xã Diễn Hạnh
22 Xã Diễn Ngọc
23 Xã Diễn Quảng
24 Xã Diễn Nguyên
25 Xã Diễn Hoa
26 Xã Diễn Thành
27 Xã Diễn Phúc
28 Xã Diễn Cát
29 Xã Diễn Thịnh
30 Xã Diễn Tân
31 Xã Minh Châu
32 Xã Diễn Thọ
33 Xã Diễn Lợi
34 Xã Diễn Lộc
35 Xã Diễn Trung
36 Xã Diễn An
37 Xã Diễn Phú

Huyện Yên Thành có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Yên Thành
2 Xã Mã Thành
3 Xã Tiến Thành
4 Xã Lăng Thành
5 Xã Tân Thành
6 Xã Đức Thành
7 Xã Kim Thành
8 Xã Hậu Thành
9 Xã Hùng Thành
10 Xã Đô Thành
11 Xã Thọ Thành
12 Xã Quang Thành
13 Xã Tây Thành
14 Xã Phúc Thành
15 Xã Hồng Thành
16 Xã Đồng Thành
17 Xã Phú Thành
18 Xã Hoa Thành
19 Xã Tăng Thành
20 Xã Văn Thành
21 Xã Thịnh Thành
22 Xã Hợp Thành
23 Xã Xuân Thành
24 Xã Bắc Thành
25 Xã Nhân Thành
26 Xã Trung Thành
27 Xã Long Thành
28 Xã Minh Thành
29 Xã Nam Thành
30 Xã Vĩnh Thành
31 Xã Lý Thành
32 Xã Khánh Thành
33 Xã Viên Thành
34 Xã Đại Thành
35 Xã Liên Thành
36 Xã Bảo Thành
37 Xã Mỹ Thành
38 Xã Công Thành
39 Xã Sơn Thành

Huyện Đô Lương có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đô Lương
2 Xã Giang Sơn Đông
3 Xã Giang Sơn Tây
4 Xã Lam Sơn
5 Xã Bồi Sơn
6 Xã Hồng Sơn
7 Xã Bài Sơn
8 Xã Ngọc Sơn
9 Xã Bắc Sơn
10 Xã Tràng Sơn
11 Xã Thượng Sơn
12 Xã Hòa Sơn
13 Xã Đặng Sơn
14 Xã Đông Sơn
15 Xã Nam Sơn
16 Xã Lưu Sơn
17 Xã Yên Sơn
18 Xã Văn Sơn
19 Xã Đà Sơn
20 Xã Lạc Sơn
21 Xã Tân Sơn
22 Xã Thái Sơn
23 Xã Quang Sơn
24 Xã Thịnh Sơn
25 Xã Trung Sơn
26 Xã Xuân Sơn
27 Xã Minh Sơn
28 Xã Thuận Sơn
29 Xã Nhân Sơn
30 Xã Hiến Sơn
31 Xã Mỹ Sơn
32 Xã Trù Sơn
33 Xã Đại Sơn

Huyện Thanh Chương có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thanh Chương
2 Xã Cát Văn
3 Xã Thanh Nho
4 Xã Hạnh Lâm
5 Xã Thanh Sơn
6 Xã Thanh Hòa
7 Xã Phong Thịnh
8 Xã Thanh Phong
9 Xã Thanh Mỹ
10 Xã Thanh Tiên
11 Xã Thanh Liên
12 Xã Đại Đồng
13 Xã Thanh Đồng
14 Xã Thanh Ngọc
15 Xã Thanh Hương
16 Xã Ngọc Lâm
17 Xã Thanh Lĩnh
18 Xã Đồng Văn
19 Xã Ngọc Sơn
20 Xã Thanh Thịnh
21 Xã Thanh An
22 Xã Thanh Chi
23 Xã Xuân Tường
24 Xã Thanh Dương
25 Xã Thanh Lương
26 Xã Thanh Khê
27 Xã Võ Liệt
28 Xã Thanh Long
29 Xã Thanh Thủy
30 Xã Thanh Khai
31 Xã Thanh Yên
32 Xã Thanh Hà
33 Xã Thanh Giang
34 Xã Thanh Tùng
35 Xã Thanh Lâm
36 Xã Thanh Mai
37 Xã Thanh Xuân
38 Xã Thanh Đức

Huyện Nghi Lộc có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Quán Hành
2 Xã Nghi Văn
3 Xã Nghi Yên
4 Xã Nghi Tiến
5 Xã Nghi Hưng
6 Xã Nghi Đồng
7 Xã Nghi Thiết
8 Xã Nghi Lâm
9 Xã Nghi Quang
10 Xã Nghi Kiều
11 Xã Nghi Mỹ
12 Xã Nghi Phương
13 Xã Nghi Thuận
14 Xã Nghi Long
15 Xã Nghi Xá
16 Xã Nghi Hoa
17 Xã Khánh Hợp
18 Xã Nghi Thịnh
19 Xã Nghi Công Bắc
20 Xã Nghi Công Nam
21 Xã Nghi Thạch
22 Xã Nghi Trung
23 Xã Nghi Trường
24 Xã Nghi Diên
25 Xã Nghi Phong
26 Xã Nghi Xuân
27 Xã Nghi Vạn
28 Xã Phúc Thọ
29 Xã Nghi Thái

Huyện Nam Đàn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Nam Hưng
2 Xã Nam Nghĩa
3 Xã Nam Thanh
4 Xã Nam Anh
5 Xã Nam Xuân
6 Xã Nam Thái
7 Thị trấn Nam Đàn
8 Xã Nam Lĩnh
9 Xã Nam Giang
10 Xã Xuân Hòa
11 Xã Hùng Tiến
12 Xã Thượng Tân Lộc
13 Xã Kim Liên
14 Xã Hồng Long
15 Xã Xuân Lâm
16 Xã Nam Cát
17 Xã Khánh Sơn
18 Xã Trung Phúc Cường
19 Xã Nam Kim

Huyện Hưng Nguyên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hưng Nguyên
2 Xã Hưng Trung
3 Xã Hưng Yên
4 Xã Hưng Yên Bắc
5 Xã Hưng Tây
6 Xã Hưng Đạo
7 Xã Hưng Mỹ
8 Xã Hưng Thịnh
9 Xã Hưng Lĩnh
10 Xã Hưng Thông
11 Xã Hưng Tân
12 Xã Hưng Lợi
13 Xã Hưng Nghĩa
14 Xã Hưng Phúc
15 Xã Long Xá
16 Xã Châu Nhân
17 Xã Xuân Lam
18 Xã Hưng Thành

Thị xã Hoàng Mai có bao nhiêu xã phường

1 Xã Quỳnh Vinh
2 Xã Quỳnh Lộc
3 Phường Quỳnh Thiện
4 Xã Quỳnh Lập
5 Xã Quỳnh Trang
6 Phường Mai Hùng
7 Phường Quỳnh Dị
8 Phường Quỳnh Xuân
9 Phường Quỳnh Phương
10 Xã Quỳnh Liên

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu phường

1 Phường Đông Vĩnh
2 Phường Hà Huy Tập
3 Phường Lê Lợi
4 Phường Quán Bàu
5 Phường Hưng Bình
6 Phường Hưng Phúc
7 Phường Hưng Dũng
8 Phường Cửa Nam
9 Phường Quang Trung
10 Phường Đội Cung
11 Phường Lê Mao
12 Phường Trường Thi
13 Phường Bến Thủy
14 Phường Hồng Sơn
15 Phường Trung Đô
16 Phường Vinh Tân
17 Phường Nghi Thuỷ
18 Phường Nghi Tân
19 Phường Thu Thuỷ
20 Phường Nghi Hòa
21 Phường Nghi Hải
22 Phường Nghi Hương
23 Phường Nghi Thu
24 Phường Hoà Hiếu
25 Phường Quang Phong
26 Phường Quang Tiến
27 Phường Long Sơn
28 Phường Quỳnh Thiện
29 Phường Mai Hùng
30 Phường Quỳnh Dị
31 Phường Quỳnh Xuân
32 Phường Quỳnh Phương

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Kim Sơn
2 Thị trấn Tân Lạc
3 Thị trấn Mường Xén
4 Thị trấn Thạch Giám
5 Thị trấn Nghĩa Đàn
6 Thị trấn Quỳ Hợp
7 Thị trấn Cầu Giát
8 Thị trấn Con Cuông
9 Thị trấn Tân Kỳ
10 Thị trấn Anh Sơn
11 Thị trấn Diễn Châu
12 Thị trấn Yên Thành
13 Thị trấn Đô Lương
14 Thị trấn Thanh Chương
15 Thị trấn Quán Hành
16 Thị trấn Nam Đàn
17 Thị trấn Hưng Nguyên

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu xã

1 Xã Nghi Phú
2 Xã Hưng Đông
3 Xã Hưng Lộc
4 Xã Hưng Hòa
5 Xã Nghi Liên
6 Xã Nghi Ân
7 Xã Nghi Kim
8 Xã Nghi Đức
9 Xã Hưng Chính
10 Xã Nghĩa Tiến
11 Xã Nghĩa Mỹ
12 Xã Tây Hiếu
13 Xã Nghĩa Thuận
14 Xã Đông Hiếu
15 Xã Thông Thụ
16 Xã Đồng Văn
17 Xã Hạnh Dịch
18 Xã Tiền Phong
19 Xã Nậm Giải
20 Xã Tri Lễ
21 Xã Châu Kim
22 Xã Mường Nọc
23 Xã Châu Thôn
24 Xã Nậm Nhoóng
25 Xã Quang Phong
26 Xã Căm Muộn
27 Xã Châu Bính
28 Xã Châu Thuận
29 Xã Châu Hội
30 Xã Châu Nga
31 Xã Châu Tiến
32 Xã Châu Hạnh
33 Xã Châu Thắng
34 Xã Châu Phong
35 Xã Châu Bình
36 Xã Châu Hoàn
37 Xã Diên Lãm
38 Xã Mỹ Lý
39 Xã Bắc Lý
40 Xã Keng Đu
41 Xã Đoọc Mạy
42 Xã Huồi Tụ
43 Xã Mường Lống
44 Xã Na Loi
45 Xã Nậm Cắn
46 Xã Bảo Nam
47 Xã Phà Đánh
48 Xã Bảo Thắng
49 Xã Hữu Lập
50 Xã Tà Cạ
51 Xã Chiêu Lưu
52 Xã Mường Típ
53 Xã Hữu Kiệm
54 Xã Tây Sơn
55 Xã Mường Ải
56 Xã Na Ngoi
57 Xã Nậm Càn
58 Xã Mai Sơn
59 Xã Nhôn Mai
60 Xã Hữu Khuông
61 Xã Yên Tĩnh
62 Xã Nga My
63 Xã Xiêng My
64 Xã Lưỡng Minh
65 Xã Yên Hòa
66 Xã Yên Na
67 Xã Lưu Kiền
68 Xã Xá Lượng
69 Xã Tam Thái
70 Xã Tam Đình
71 Xã Yên Thắng
72 Xã Tam Quang
73 Xã Tam Hợp
74 Xã Nghĩa Mai
75 Xã Nghĩa Yên
76 Xã Nghĩa Lạc
77 Xã Nghĩa Lâm
78 Xã Nghĩa Sơn
79 Xã Nghĩa Lợi
80 Xã Nghĩa Bình
81 Xã Nghĩa Thọ
82 Xã Nghĩa Minh
83 Xã Nghĩa Phú
84 Xã Nghĩa Hưng
85 Xã Nghĩa Hồng
86 Xã Nghĩa Thịnh
87 Xã Nghĩa Trung
88 Xã Nghĩa Hội
89 Xã Nghĩa Thành
90 Xã Nghĩa Hiếu
91 Xã Nghĩa Đức
92 Xã Nghĩa An
93 Xã Nghĩa Long
94 Xã Nghĩa Lộc
95 Xã Nghĩa Khánh
96 Xã Yên Hợp
97 Xã Châu Tiến
98 Xã Châu Hồng
99 Xã Đồng Hợp
100 Xã Châu Thành
101 Xã Liên Hợp
102 Xã Châu Lộc
103 Xã Tam Hợp
104 Xã Châu Cường
105 Xã Châu Quang
106 Xã Thọ Hợp
107 Xã Minh Hợp
108 Xã Nghĩa Xuân
109 Xã Châu Thái
110 Xã Châu Đình
111 Xã Văn Lợi
112 Xã Nam Sơn
113 Xã Châu Lý
114 Xã Hạ Sơn
115 Xã Bắc Sơn
116 Xã Quỳnh Thắng
117 Xã Quỳnh Tân
118 Xã Quỳnh Châu
119 Xã Tân Sơn
120 Xã Quỳnh Văn
121 Xã Ngọc Sơn
122 Xã Quỳnh Tam
123 Xã Quỳnh Hoa
124 Xã Quỳnh Thạch
125 Xã Quỳnh Bảng
126 Xã Quỳnh Mỹ
127 Xã Quỳnh Thanh
128 Xã Quỳnh Hậu
129 Xã Quỳnh Lâm
130 Xã Quỳnh Đôi
131 Xã Quỳnh Lương
132 Xã Quỳnh Hồng
133 Xã Quỳnh Yên
134 Xã Quỳnh Bá
135 Xã Quỳnh Minh
136 Xã Quỳnh Diễn
137 Xã Quỳnh Hưng
138 Xã Quỳnh Giang
139 Xã Quỳnh Ngọc
140 Xã Quỳnh Nghĩa
141 Xã An Hòa
142 Xã Tiến Thủy
143 Xã Sơn Hải
144 Xã Quỳnh Thọ
145 Xã Quỳnh Thuận
146 Xã Quỳnh Long
147 Xã Tân Thắng
148 Xã Bình Chuẩn
149 Xã Lạng Khê
150 Xã Cam Lâm
151 Xã Thạch Ngàn
152 Xã Đôn Phục
153 Xã Mậu Đức
154 Xã Châu Khê
155 Xã Chi Khê
156 Xã Bồng Khê
157 Xã Yên Khê
158 Xã Lục Dạ
159 Xã Môn Sơn
160 Xã Tân Hợp
161 Xã Tân Phú
162 Xã Tân Xuân
163 Xã Giai Xuân
164 Xã Nghĩa Bình
165 Xã Nghĩa Đồng
166 Xã Đồng Văn
167 Xã Nghĩa Thái
168 Xã Nghĩa Hợp
169 Xã Nghĩa Hoàn
170 Xã Nghĩa Phúc
171 Xã Tiên Kỳ
172 Xã Tân An
173 Xã Nghĩa Dũng
174 Xã Tân Long
175 Xã Kỳ Sơn
176 Xã Hương Sơn
177 Xã Kỳ Tân
178 Xã Phú Sơn
179 Xã Tân Hương
180 Xã Nghĩa Hành
181 Xã Thọ Sơn
182 Xã Thành Sơn
183 Xã Bình Sơn
184 Xã Tam Sơn
185 Xã Đỉnh Sơn
186 Xã Hùng Sơn
187 Xã Cẩm Sơn
188 Xã Đức Sơn
189 Xã Tường Sơn
190 Xã Hoa Sơn
191 Xã Tào Sơn
192 Xã Vĩnh Sơn
193 Xã Lạng Sơn
194 Xã Hội Sơn
195 Xã Thạch Sơn
196 Xã Phúc Sơn
197 Xã Long Sơn
198 Xã Khai Sơn
199 Xã Lĩnh Sơn
200 Xã Cao Sơn
201 Xã Diễn Lâm
202 Xã Diễn Đoài
203 Xã Diễn Trường
204 Xã Diễn Yên
205 Xã Diễn Hoàng
206 Xã Diễn Hùng
207 Xã Diễn Mỹ
208 Xã Diễn Hồng
209 Xã Diễn Phong
210 Xã Diễn Hải
211 Xã Diễn Tháp
212 Xã Diễn Liên
213 Xã Diễn Vạn
214 Xã Diễn Kim
215 Xã Diễn Kỷ
216 Xã Diễn Xuân
217 Xã Diễn Thái
218 Xã Diễn Đồng
219 Xã Diễn Bích
220 Xã Diễn Hạnh
221 Xã Diễn Ngọc
222 Xã Diễn Quảng
223 Xã Diễn Nguyên
224 Xã Diễn Hoa
225 Xã Diễn Thành
226 Xã Diễn Phúc
227 Xã Diễn Cát
228 Xã Diễn Thịnh
229 Xã Diễn Tân
230 Xã Minh Châu
231 Xã Diễn Thọ
232 Xã Diễn Lợi
233 Xã Diễn Lộc
234 Xã Diễn Trung
235 Xã Diễn An
236 Xã Diễn Phú
237 Xã Mã Thành
238 Xã Tiến Thành
239 Xã Lăng Thành
240 Xã Tân Thành
241 Xã Đức Thành
242 Xã Kim Thành
243 Xã Hậu Thành
244 Xã Hùng Thành
245 Xã Đô Thành
246 Xã Thọ Thành
247 Xã Quang Thành
248 Xã Tây Thành
249 Xã Phúc Thành
250 Xã Hồng Thành
251 Xã Đồng Thành
252 Xã Phú Thành
253 Xã Hoa Thành
254 Xã Tăng Thành
255 Xã Văn Thành
256 Xã Thịnh Thành
257 Xã Hợp Thành
258 Xã Xuân Thành
259 Xã Bắc Thành
260 Xã Nhân Thành
261 Xã Trung Thành
262 Xã Long Thành
263 Xã Minh Thành
264 Xã Nam Thành
265 Xã Vĩnh Thành
266 Xã Lý Thành
267 Xã Khánh Thành
268 Xã Viên Thành
269 Xã Đại Thành
270 Xã Liên Thành
271 Xã Bảo Thành
272 Xã Mỹ Thành
273 Xã Công Thành
274 Xã Sơn Thành
275 Xã Giang Sơn Đông
276 Xã Giang Sơn Tây
277 Xã Lam Sơn
278 Xã Bồi Sơn
279 Xã Hồng Sơn
280 Xã Bài Sơn
281 Xã Ngọc Sơn
282 Xã Bắc Sơn
283 Xã Tràng Sơn
284 Xã Thượng Sơn
285 Xã Hòa Sơn
286 Xã Đặng Sơn
287 Xã Đông Sơn
288 Xã Nam Sơn
289 Xã Lưu Sơn
290 Xã Yên Sơn
291 Xã Văn Sơn
292 Xã Đà Sơn
293 Xã Lạc Sơn
294 Xã Tân Sơn
295 Xã Thái Sơn
296 Xã Quang Sơn
297 Xã Thịnh Sơn
298 Xã Trung Sơn
299 Xã Xuân Sơn
300 Xã Minh Sơn
301 Xã Thuận Sơn
302 Xã Nhân Sơn
303 Xã Hiến Sơn
304 Xã Mỹ Sơn
305 Xã Trù Sơn
306 Xã Đại Sơn
307 Xã Cát Văn
308 Xã Thanh Nho
309 Xã Hạnh Lâm
310 Xã Thanh Sơn
311 Xã Thanh Hòa
312 Xã Phong Thịnh
313 Xã Thanh Phong
314 Xã Thanh Mỹ
315 Xã Thanh Tiên
316 Xã Thanh Liên
317 Xã Đại Đồng
318 Xã Thanh Đồng
319 Xã Thanh Ngọc
320 Xã Thanh Hương
321 Xã Ngọc Lâm
322 Xã Thanh Lĩnh
323 Xã Đồng Văn
324 Xã Ngọc Sơn
325 Xã Thanh Thịnh
326 Xã Thanh An
327 Xã Thanh Chi
328 Xã Xuân Tường
329 Xã Thanh Dương
330 Xã Thanh Lương
331 Xã Thanh Khê
332 Xã Võ Liệt
333 Xã Thanh Long
334 Xã Thanh Thủy
335 Xã Thanh Khai
336 Xã Thanh Yên
337 Xã Thanh Hà
338 Xã Thanh Giang
339 Xã Thanh Tùng
340 Xã Thanh Lâm
341 Xã Thanh Mai
342 Xã Thanh Xuân
343 Xã Thanh Đức
344 Xã Nghi Văn
345 Xã Nghi Yên
346 Xã Nghi Tiến
347 Xã Nghi Hưng
348 Xã Nghi Đồng
349 Xã Nghi Thiết
350 Xã Nghi Lâm
351 Xã Nghi Quang
352 Xã Nghi Kiều
353 Xã Nghi Mỹ
354 Xã Nghi Phương
355 Xã Nghi Thuận
356 Xã Nghi Long
357 Xã Nghi Xá
358 Xã Nghi Hoa
359 Xã Khánh Hợp
360 Xã Nghi Thịnh
361 Xã Nghi Công Bắc
362 Xã Nghi Công Nam
363 Xã Nghi Thạch
364 Xã Nghi Trung
365 Xã Nghi Trường
366 Xã Nghi Diên
367 Xã Nghi Phong
368 Xã Nghi Xuân
369 Xã Nghi Vạn
370 Xã Phúc Thọ
371 Xã Nghi Thái
372 Xã Nam Hưng
373 Xã Nam Nghĩa
374 Xã Nam Thanh
375 Xã Nam Anh
376 Xã Nam Xuân
377 Xã Nam Thái
378 Xã Nam Lĩnh
379 Xã Nam Giang
380 Xã Xuân Hòa
381 Xã Hùng Tiến
382 Xã Thượng Tân Lộc
383 Xã Kim Liên
384 Xã Hồng Long
385 Xã Xuân Lâm
386 Xã Nam Cát
387 Xã Khánh Sơn
388 Xã Trung Phúc Cường
389 Xã Nam Kim
390 Xã Hưng Trung
391 Xã Hưng Yên
392 Xã Hưng Yên Bắc
393 Xã Hưng Tây
394 Xã Hưng Đạo
395 Xã Hưng Mỹ
396 Xã Hưng Thịnh
397 Xã Hưng Lĩnh
398 Xã Hưng Thông
399 Xã Hưng Tân
400 Xã Hưng Lợi
401 Xã Hưng Nghĩa
402 Xã Hưng Phúc
403 Xã Long Xá
404 Xã Châu Nhân
405 Xã Xuân Lam
406 Xã Hưng Thành
407 Xã Quỳnh Vinh
408 Xã Quỳnh Lộc
409 Xã Quỳnh Lập
410 Xã Quỳnh Trang
411 Xã Quỳnh Liên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here