Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Phú Thọ hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã , 11 huyện ) và Cấp xã ( 11 thị trấn, 17 phường và 197 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Phú Thọ Ở Đâu ?

Tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Việt Trì có bao nhiêu phường thị trấn

1 Phường Dữu Lâu
2 Phường Vân Cơ
3 Phường Nông Trang
4 Phường Tân Dân
5 Phường Gia Cẩm
6 Phường Tiên Cát
7 Phường Thọ Sơn
8 Phường Thanh Miếu
9 Phường Bạch Hạc
10 Phường Bến Gót
11 Phường Vân Phú
12 Xã Phượng Lâu
13 Xã Thụy Vân
14 Phường Minh Phương
15 Xã Trưng Vương
16 Phường Minh Nông
17 Xã Sông Lô
18 Xã Kim Đức
19 Xã Hùng Lô
20 Xã Hy Cương
21 Xã Chu Hóa
22 Xã Thanh Đình

Thị xã Phú Thọ có bao nhiêu phường xã

1 Phường Hùng Vương
2 Phường Phong Châu
3 Phường Âu Cơ
4 Xã Hà Lộc
5 Xã Phú Hộ
6 Xã Văn Lung
7 Xã Thanh Minh
8 Xã Hà Thạch
9 Phường Thanh Vinh

Huyện Đoan Hùng có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đoan Hùng
2 Xã Hùng Xuyên
3 Xã Bằng Luân
4 Xã Vân Du
5 Xã Phú Lâm
6 Xã Minh Lương
7 Xã Bằng Doãn
8 Xã Chí Đám
9 Xã Phúc Lai
10 Xã Ngọc Quan
11 Xã Hợp Nhất
12 Xã Sóc Đăng
13 Xã Tây Cốc
14 Xã Yên Kiện
15 Xã Hùng Long
16 Xã Vụ Quang
17 Xã Vân Đồn
18 Xã Tiêu Sơn
19 Xã Minh Tiến
20 Xã Minh Phú
21 Xã Chân Mộng
22 Xã Ca Đình

Huyện Hạ Hoà có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hạ Hoà
2 Xã Đại Phạm
3 Xã Đan Thượng
4 Xã Hà Lương
5 Xã Tứ Hiệp
6 Xã Hiền Lương
7 Xã Phương Viên
8 Xã Gia Điền
9 Xã Ấm Hạ
10 Xã Hương Xạ
11 Xã Xuân Áng
12 Xã Yên Kỳ
13 Xã Minh Hạc
14 Xã Lang Sơn
15 Xã Bằng Giã
16 Xã Yên Luật
17 Xã Vô Tranh
18 Xã Văn Lang
19 Xã Minh Côi
20 Xã Vĩnh Chân

Huyện Thanh Ba có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thanh Ba
2 Xã Vân Lĩnh
3 Xã Đông Lĩnh
4 Xã Đại An
5 Xã Hanh Cù
6 Xã Đồng Xuân
7 Xã Quảng Yên
8 Xã Ninh Dân
9 Xã Võ Lao
10 Xã Khải Xuân
11 Xã Mạn Lạn
12 Xã Hoàng Cương
13 Xã Chí Tiên
14 Xã Đông Thành
15 Xã Sơn Cương
16 Xã Thanh Hà
17 Xã Đỗ Sơn
18 Xã Đỗ Xuyên
19 Xã Lương Lỗ

Huyện Phù Ninh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Phong Châu
2 Xã Phú Mỹ
3 Xã Lệ Mỹ
4 Xã Liên Hoa
5 Xã Trạm Thản
6 Xã Trị Quận
7 Xã Trung Giáp
8 Xã Tiên Phú
9 Xã Hạ Giáp
10 Xã Bảo Thanh
11 Xã Phú Lộc
12 Xã Gia Thanh
13 Xã Tiên Du
14 Xã Phú Nham
15 Xã An Đạo
16 Xã Bình Phú
17 Xã Phù Ninh

Huyện Yên Lập có nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Yên Lập
2 Xã Mỹ Lung
3 Xã Mỹ Lương
4 Xã Lương Sơn
5 Xã Xuân An
6 Xã Xuân Viên
7 Xã Xuân Thủy
8 Xã Trung Sơn
9 Xã Hưng Long
10 Xã Nga Hoàng
11 Xã Đồng Lạc
12 Xã Thượng Long
13 Xã Đồng Thịnh
14 Xã Phúc Khánh
15 Xã Minh Hòa
16 Xã Ngọc Lập
17 Xã Ngọc Đồng

Huyện Cẩm Khê có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cẩm Khê
2 Xã Tiên Lương
3 Xã Tuy Lộc
4 Xã Ngô Xá
5 Xã Minh Tân
6 Xã Phượng Vĩ
7 Xã Thụy Liễu
8 Xã Tùng Khê
9 Xã Tam Sơn
10 Xã Văn Bán
11 Xã Cấp Dẫn
12 Xã Xương Thịnh
13 Xã Phú Khê
14 Xã Sơn Tình
15 Xã Yên Tập
16 Xã Hương Lung
17 Xã Tạ Xá
18 Xã Phú Lạc
19 Xã Chương Xá
20 Xã Hùng Việt
21 Xã Văn Khúc
22 Xã Yên Dưỡng
23 Xã Điêu Lương
24 Xã Đồng Lương

Huyện Tam Nông có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hưng Hoá
2 Xã Hiền Quan
3 Xã Bắc Sơn
4 Xã Thanh Uyên
5 Xã Lam Sơn
6 Xã Vạn Xuân
7 Xã Quang Húc
8 Xã Hương Nộn
9 Xã Tề Lễ
10 Xã Thọ Văn
11 Xã Dị Nậu
12 Xã Dân Quyền

Huyện Lâm Thao có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Lâm Thao
2 Xã Tiên Kiên
3 Thị trấn Hùng Sơn
4 Xã Xuân Lũng
5 Xã Xuân Huy
6 Xã Thạch Sơn
7 Xã Sơn Vi
8 Xã Phùng Nguyên
9 Xã Cao Xá
10 Xã Vĩnh Lại
11 Xã Tứ Xã
12 Xã Bản Nguyên

Huyện Thanh Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thanh Sơn
2 Xã Sơn Hùng
3 Xã Địch Quả
4 Xã Giáp Lai
5 Xã Thục Luyện
6 Xã Võ Miếu
7 Xã Thạch Khoán
8 Xã Cự Thắng
9 Xã Tất Thắng
10 Xã Văn Miếu
11 Xã Cự Đồng
12 Xã Thắng Sơn
13 Xã Tân Minh
14 Xã Hương Cần
15 Xã Khả Cửu
16 Xã Đông Cửu
17 Xã Tân Lập
18 Xã Yên Lãng
19 Xã Yên Lương
20 Xã Thượng Cửu
21 Xã Lương Nha
22 Xã Yên Sơn
23 Xã Tinh Nhuệ

Huyện Thanh Thuỷ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Đào Xá
2 Xã Thạch Đồng
3 Xã Xuân Lộc
4 Xã Tân Phương
5 Thị trấn Thanh Thủy
6 Xã Sơn Thủy
7 Xã Bảo Yên
8 Xã Đoan Hạ
9 Xã Đồng Trung
10 Xã Hoàng Xá
11 Xã Tu Vũ

Huyện Tân Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Thu Cúc
2 Xã Thạch Kiệt
3 Xã Thu Ngạc
4 Xã Kiệt Sơn
5 Xã Đồng Sơn
6 Xã Lai Đồng
7 Xã Tân Phú
8 Xã Mỹ Thuận
9 Xã Tân Sơn
10 Xã Xuân Đài
11 Xã Minh Đài
12 Xã Văn Luông
13 Xã Xuân Sơn
14 Xã Long Cốc
15 Xã Kim Thượng
16 Xã Tam Thanh
17 Xã Vinh Tiền

Tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu phường

1 Phường Dữu Lâu
2 Phường Vân Cơ
3 Phường Nông Trang
4 Phường Tân Dân
5 Phường Gia Cẩm
6 Phường Tiên Cát
7 Phường Thọ Sơn
8 Phường Thanh Miếu
9 Phường Bạch Hạc
10 Phường Bến Gót
11 Phường Vân Phú
12 Phường Minh Phương
13 Phường Minh Nông
14 Phường Hùng Vương
15 Phường Phong Châu
16 Phường Âu Cơ
17 Phường Thanh Vinh

Tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Đoan Hùng
2 Thị trấn Hạ Hoà
3 Thị trấn Thanh Ba
4 Thị trấn Phong Châu
5 Thị trấn Yên Lập
6 Thị trấn Cẩm Khê
7 Thị trấn Hưng Hoá
8 Thị trấn Lâm Thao
9 Thị trấn Hùng Sơn
10 Thị trấn Thanh Sơn
11 Thị trấn Thanh Thủy

Tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu xã

1 Xã Phượng Lâu
2 Xã Thụy Vân
3 Xã Trưng Vương
4 Xã Sông Lô
5 Xã Kim Đức
6 Xã Hùng Lô
7 Xã Hy Cương
8 Xã Chu Hóa
9 Xã Thanh Đình
10 Xã Hà Lộc
11 Xã Phú Hộ
12 Xã Văn Lung
13 Xã Thanh Minh
14 Xã Hà Thạch
15 Xã Hùng Xuyên
16 Xã Bằng Luân
17 Xã Vân Du
18 Xã Phú Lâm
19 Xã Minh Lương
20 Xã Bằng Doãn
21 Xã Chí Đám
22 Xã Phúc Lai
23 Xã Ngọc Quan
24 Xã Hợp Nhất
25 Xã Sóc Đăng
26 Xã Tây Cốc
27 Xã Yên Kiện
28 Xã Hùng Long
29 Xã Vụ Quang
30 Xã Vân Đồn
31 Xã Tiêu Sơn
32 Xã Minh Tiến
33 Xã Minh Phú
34 Xã Chân Mộng
35 Xã Ca Đình
36 Xã Đại Phạm
37 Xã Đan Thượng
38 Xã Hà Lương
39 Xã Tứ Hiệp
40 Xã Hiền Lương
41 Xã Phương Viên
42 Xã Gia Điền
43 Xã Ấm Hạ
44 Xã Hương Xạ
45 Xã Xuân Áng
46 Xã Yên Kỳ
47 Xã Minh Hạc
48 Xã Lang Sơn
49 Xã Bằng Giã
50 Xã Yên Luật
51 Xã Vô Tranh
52 Xã Văn Lang
53 Xã Minh Côi
54 Xã Vĩnh Chân
55 Xã Vân Lĩnh
56 Xã Đông Lĩnh
57 Xã Đại An
58 Xã Hanh Cù
59 Xã Đồng Xuân
60 Xã Quảng Yên
61 Xã Ninh Dân
62 Xã Võ Lao
63 Xã Khải Xuân
64 Xã Mạn Lạn
65 Xã Hoàng Cương
66 Xã Chí Tiên
67 Xã Đông Thành
68 Xã Sơn Cương
69 Xã Thanh Hà
70 Xã Đỗ Sơn
71 Xã Đỗ Xuyên
72 Xã Lương Lỗ
73 Xã Phú Mỹ
74 Xã Lệ Mỹ
75 Xã Liên Hoa
76 Xã Trạm Thản
77 Xã Trị Quận
78 Xã Trung Giáp
79 Xã Tiên Phú
80 Xã Hạ Giáp
81 Xã Bảo Thanh
82 Xã Phú Lộc
83 Xã Gia Thanh
84 Xã Tiên Du
85 Xã Phú Nham
86 Xã An Đạo
87 Xã Bình Phú
88 Xã Phù Ninh
89 Xã Mỹ Lung
90 Xã Mỹ Lương
91 Xã Lương Sơn
92 Xã Xuân An
93 Xã Xuân Viên
94 Xã Xuân Thủy
95 Xã Trung Sơn
96 Xã Hưng Long
97 Xã Nga Hoàng
98 Xã Đồng Lạc
99 Xã Thượng Long
100 Xã Đồng Thịnh
101 Xã Phúc Khánh
102 Xã Minh Hòa
103 Xã Ngọc Lập
104 Xã Ngọc Đồng
105 Xã Tiên Lương
106 Xã Tuy Lộc
107 Xã Ngô Xá
108 Xã Minh Tân
109 Xã Phượng Vĩ
110 Xã Thụy Liễu
111 Xã Tùng Khê
112 Xã Tam Sơn
113 Xã Văn Bán
114 Xã Cấp Dẫn
115 Xã Xương Thịnh
116 Xã Phú Khê
117 Xã Sơn Tình
118 Xã Yên Tập
119 Xã Hương Lung
120 Xã Tạ Xá
121 Xã Phú Lạc
122 Xã Chương Xá
123 Xã Hùng Việt
124 Xã Văn Khúc
125 Xã Yên Dưỡng
126 Xã Điêu Lương
127 Xã Đồng Lương
128 Xã Hiền Quan
129 Xã Bắc Sơn
130 Xã Thanh Uyên
131 Xã Lam Sơn
132 Xã Vạn Xuân
133 Xã Quang Húc
134 Xã Hương Nộn
135 Xã Tề Lễ
136 Xã Thọ Văn
137 Xã Dị Nậu
138 Xã Dân Quyền
139 Xã Tiên Kiên
140 Xã Xuân Lũng
141 Xã Xuân Huy
142 Xã Thạch Sơn
143 Xã Sơn Vi
144 Xã Phùng Nguyên
145 Xã Cao Xá
146 Xã Vĩnh Lại
147 Xã Tứ Xã
148 Xã Bản Nguyên
149 Xã Sơn Hùng
150 Xã Địch Quả
151 Xã Giáp Lai
152 Xã Thục Luyện
153 Xã Võ Miếu
154 Xã Thạch Khoán
155 Xã Cự Thắng
156 Xã Tất Thắng
157 Xã Văn Miếu
158 Xã Cự Đồng
159 Xã Thắng Sơn
160 Xã Tân Minh
161 Xã Hương Cần
162 Xã Khả Cửu
163 Xã Đông Cửu
164 Xã Tân Lập
165 Xã Yên Lãng
166 Xã Yên Lương
167 Xã Thượng Cửu
168 Xã Lương Nha
169 Xã Yên Sơn
170 Xã Tinh Nhuệ
171 Xã Đào Xá
172 Xã Thạch Đồng
173 Xã Xuân Lộc
174 Xã Tân Phương
175 Xã Sơn Thủy
176 Xã Bảo Yên
177 Xã Đoan Hạ
178 Xã Đồng Trung
179 Xã Hoàng Xá
180 Xã Tu Vũ
181 Xã Thu Cúc
182 Xã Thạch Kiệt
183 Xã Thu Ngạc
184 Xã Kiệt Sơn
185 Xã Đồng Sơn
186 Xã Lai Đồng
187 Xã Tân Phú
188 Xã Mỹ Thuận
189 Xã Tân Sơn
190 Xã Xuân Đài
191 Xã Minh Đài
192 Xã Văn Luông
193 Xã Xuân Sơn
194 Xã Long Cốc
195 Xã Kim Thượng
196 Xã Tam Thanh
197 Xã Vinh Tiền

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here