Các Huyện Của Tỉnh Quảng Nam – Hành Chính Tỉnh Quảng Nam

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Quảng Nam hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã, 15 huyện ) và Cấp xã ( 12 thị trấn, 25 phường và 203 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Quảng Nam Ở Đâu ?

Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu huyện , thành phố

Thành phố Tam Kỳ có bao nhiêu phường xã

1 Phường Tân Thạnh
2 Phường Phước Hòa
3 Phường An Mỹ
4 Phường Hòa Hương
5 Phường An Xuân
6 Phường An Sơn
7 Phường Trường Xuân
8 Phường An Phú
9 Xã Tam Thanh
10 Xã Tam Thăng
11 Xã Tam Phú
12 Phường Hoà Thuận
13 Xã Tam Ngọc

Thành phố Hội An có bao nhiêu phường xã

 

1 Phường Minh An
2 Phường Tân An
3 Phường Cẩm Phô
4 Phường Thanh Hà
5 Phường Sơn Phong
6 Phường Cẩm Châu
7 Phường Cửa Đại
8 Phường Cẩm An
9 Xã Cẩm Hà
10 Xã Cẩm Kim
11 Phường Cẩm Nam
12 Xã Cẩm Thanh
13 Xã Tân Hiệp

 

Huyện Tây Giang có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Ch’ơm
2 Xã Ga Ri
3 Xã A Xan
4 Xã Tr’Hy
5 Xã Lăng
6 Xã A Nông
7 Xã A Tiêng
8 Xã Bha Lê
9 Xã A Vương
10 Xã Dang

 

Huyện Đông Giang có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn P Rao
2 Xã Tà Lu
3 Xã Sông Kôn
4 Xã Jơ Ngây
5 Xã A Ting
6 Xã Tư
7 Xã Ba
8 Xã A Rooi
9 Xã Za Hung
10 Xã Mà Cooi
11 Xã Ka Dăng
  Các Huyện Của Thành Phố Hải Phòng – Hành Chính TP Hải Phòng

Huyện Đại Lộc có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị Trấn Ái Nghĩa
2 Xã Đại Sơn
3 Xã Đại Lãnh
4 Xã Đại Hưng
5 Xã Đại Hồng
6 Xã Đại Đồng
7 Xã Đại Quang
8 Xã Đại Nghĩa
9 Xã Đại Hiệp
10 Xã Đại Thạnh
11 Xã Đại Chánh
12 Xã Đại Tân
13 Xã Đại Phong
14 Xã Đại Minh
15 Xã Đại Thắng
16 Xã Đại Cường
17 Xã Đại An
18 Xã Đại Hòa

Thị xã Điện Bàn có bao nhiêu xã phường

1 Phường Vĩnh Điện
2 Xã Điện Tiến
3 Xã Điện Hòa
4 Xã Điện Thắng Bắc
5 Xã Điện Thắng Trung
6 Xã Điện Thắng Nam
7 Phường Điện Ngọc
8 Xã Điện Hồng
9 Xã Điện Thọ
10 Xã Điện Phước
11 Phường Điện An
12 Phường Điện Nam Bắc
13 Phường Điện Nam Trung
14 Phường Điện Nam Đông
15 Phường Điện Dương
16 Xã Điện Quang
17 Xã Điện Trung
18 Xã Điện Phong
19 Xã Điện Minh
20 Xã Điện Phương

 

Huyện Duy Xuyên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Nam Phước
2 Xã Duy Thu
3 Xã Duy Phú
4 Xã Duy Tân
5 Xã Duy Hòa
6 Xã Duy Châu
7 Xã Duy Trinh
8 Xã Duy Sơn
9 Xã Duy Trung
10 Xã Duy Phước
11 Xã Duy Thành
12 Xã Duy Vinh
13 Xã Duy Nghĩa
14 Xã Duy Hải

 

Huyện Quế Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đông Phú
2 Xã Quế Xuân 1
3 Xã Quế Xuân 2
4 Xã Quế Phú
5 Thị trấn Hương An
6 Xã Quế Hiệp
7 Xã Quế Thuận
8 Xã Quế Mỹ
9 Xã Quế Long
10 Xã Quế Châu
11 Xã Quế Phong
12 Xã Quế An
13 Xã Quế Minh

 

Huyện Nam Giang có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Thạnh Mỹ
2 Xã Laêê
3 Xã Chơ Chun
4 Xã Zuôich
5 Xã Tà Pơơ
6 Xã La Dêê
7 Xã Đắc Tôi
8 Xã Chà Vàl
9 Xã Tà Bhinh
10 Xã Cà Dy
11 Xã Đắc Pre
12 Xã Đắc Pring

 

Huyện Phước Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Khâm Đức
2 Xã Phước Xuân
3 Xã Phước Hiệp
4 Xã Phước Hoà
5 Xã Phước Đức
6 Xã Phước Năng
7 Xã Phước Mỹ
8 Xã Phước Chánh
9 Xã Phước Công
10 Xã Phước Kim
11 Xã Phước Lộc
12 Xã Phước Thành

 

Huyện Hiệp Đức có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Hiệp Hòa
2 Xã Hiệp Thuận
3 Xã Quế Thọ
4 Xã Bình Lâm
5 Xã Sông Trà
6 Xã Phước Trà
7 Xã Phước Gia
8 Thị trấn Tân Bình
9 Xã Quế Lưu
10 Xã Thăng Phước
11 Xã Bình Sơn

 

Huyện Thăng Bình có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Hà Lam
2 Xã Bình Dương
3 Xã Bình Giang
4 Xã Bình Nguyên
5 Xã Bình Phục
6 Xã Bình Triều
7 Xã Bình Đào
8 Xã Bình Minh
9 Xã Bình Lãnh
10 Xã Bình Trị
11 Xã Bình Định Bắc
12 Xã Bình Định Nam
13 Xã Bình Quý
14 Xã Bình Phú
15 Xã Bình Chánh
16 Xã Bình Tú
17 Xã Bình Sa
18 Xã Bình Hải
19 Xã Bình Quế
20 Xã Bình An
21 Xã Bình Trung
22 Xã Bình Nam

 

Huyện Tiên Phước có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tiên Kỳ
2 Xã Tiên Sơn
3 Xã Tiên Hà
4 Xã Tiên Cẩm
5 Xã Tiên Châu
6 Xã Tiên Lãnh
7 Xã Tiên Ngọc
8 Xã Tiên Hiệp
9 Xã Tiên Cảnh
10 Xã Tiên Mỹ
11 Xã Tiên Phong
12 Xã Tiên Thọ
13 Xã Tiên An
14 Xã Tiên Lộc
15 Xã Tiên Lập

 

Huyện Bắc Trà My có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Trà My
2 Xã Trà Sơn
3 Xã Trà Kót
4 Xã Trà Nú
5 Xã Trà Đông
6 Xã Trà Dương
7 Xã Trà Giang
8 Xã Trà Bui
9 Xã Trà Đốc
10 Xã Trà Tân
11 Xã Trà Giác
12 Xã Trà Giáp
13 Xã Trà Ka
  Các Huyện Của Tỉnh Sơn La – Hành Chính Tỉnh Sơn La

 

Huyện Nam Trà My có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Trà Leng
2 Xã Trà Dơn
3 Xã Trà Tập
4 Xã Trà Mai
5 Xã Trà Cang
6 Xã Trà Linh
7 Xã Trà Nam
8 Xã Trà Don
9 Xã Trà Vân
10 Xã Trà Vinh

 

Huyện Núi Thành có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Núi Thành
2 Xã Tam Xuân I
3 Xã Tam Xuân II
4 Xã Tam Tiến
5 Xã Tam Sơn
6 Xã Tam Thạnh
7 Xã Tam Anh Bắc
8 Xã Tam Anh Nam
9 Xã Tam Hòa
10 Xã Tam Hiệp
11 Xã Tam Hải
12 Xã Tam Giang
13 Xã Tam Quang
14 Xã Tam Nghĩa
15 Xã Tam Mỹ Tây
16 Xã Tam Mỹ Đông
17 Xã Tam Trà

 

Huyện Phú Ninh có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Phú Thịnh
2 Xã Tam Thành
3 Xã Tam An
4 Xã Tam Đàn
5 Xã Tam Lộc
6 Xã Tam Phước
7 Xã Tam Vinh
8 Xã Tam Thái
9 Xã Tam Đại
10 Xã Tam Dân
11 Xã Tam Lãnh

 

Huyện Nông Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Xã Quế Trung
2 Xã Ninh Phước
3 Xã Phước Ninh
4 Xã Quế Lộc
5 Xã Sơn Viên
6 Xã Quế Lâm

 

Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu phường

1 Phường Tân Thạnh
2 Phường Phước Hòa
3 Phường An Mỹ
4 Phường Hòa Hương
5 Phường An Xuân
6 Phường An Sơn
7 Phường Trường Xuân
8 Phường An Phú
9 Phường Hoà Thuận
10 Phường Minh An
11 Phường Tân An
12 Phường Cẩm Phô
13 Phường Thanh Hà
14 Phường Sơn Phong
15 Phường Cẩm Châu
16 Phường Cửa Đại
17 Phường Cẩm An
18 Phường Cẩm Nam
19 Phường Vĩnh Điện
20 Phường Điện Ngọc
21 Phường Điện An
22 Phường Điện Nam Bắc
23 Phường Điện Nam Trung
24 Phường Điện Nam Đông
25 Phường Điện Dương

 

Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn P Rao
2 Thị Trấn Ái Nghĩa
3 Thị trấn Nam Phước
4 Thị trấn Đông Phú
5 Thị trấn Hương An
6 Thị trấn Thạnh Mỹ
7 Thị trấn Khâm Đức
8 Thị trấn Tân Bình
9 Thị trấn Hà Lam
10 Thị trấn Tiên Kỳ
11 Thị trấn Trà My
12 Thị trấn Núi Thành
13 Thị trấn Phú Thịnh

 

Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu xã

1 Xã Tam Thanh
2 Xã Tam Thăng
3 Xã Tam Phú
4 Xã Tam Ngọc
5 Xã Cẩm Hà
6 Xã Cẩm Kim
7 Xã Cẩm Thanh
8 Xã Tân Hiệp
9 Xã Ch’ơm
10 Xã Ga Ri
11 Xã A Xan
12 Xã Tr’Hy
13 Xã Lăng
14 Xã A Nông
15 Xã A Tiêng
16 Xã Bha Lê
17 Xã A Vương
18 Xã Dang
19 Xã Tà Lu
20 Xã Sông Kôn
21 Xã Jơ Ngây
22 Xã A Ting
23 Xã Tư
24 Xã Ba
25 Xã A Rooi
26 Xã Za Hung
27 Xã Mà Cooi
28 Xã Ka Dăng
29 Xã Đại Sơn
30 Xã Đại Lãnh
31 Xã Đại Hưng
32 Xã Đại Hồng
33 Xã Đại Đồng
34 Xã Đại Quang
35 Xã Đại Nghĩa
36 Xã Đại Hiệp
37 Xã Đại Thạnh
38 Xã Đại Chánh
39 Xã Đại Tân
40 Xã Đại Phong
41 Xã Đại Minh
42 Xã Đại Thắng
43 Xã Đại Cường
44 Xã Đại An
45 Xã Đại Hòa
46 Xã Điện Tiến
47 Xã Điện Hòa
48 Xã Điện Thắng Bắc
49 Xã Điện Thắng Trung
50 Xã Điện Thắng Nam
51 Xã Điện Hồng
52 Xã Điện Thọ
53 Xã Điện Phước
54 Xã Điện Quang
55 Xã Điện Trung
56 Xã Điện Phong
57 Xã Điện Minh
58 Xã Điện Phương
59 Xã Duy Thu
60 Xã Duy Phú
61 Xã Duy Tân
62 Xã Duy Hòa
63 Xã Duy Châu
64 Xã Duy Trinh
65 Xã Duy Sơn
66 Xã Duy Trung
67 Xã Duy Phước
68 Xã Duy Thành
69 Xã Duy Vinh
70 Xã Duy Nghĩa
71 Xã Duy Hải
72 Xã Quế Xuân 1
73 Xã Quế Xuân 2
74 Xã Quế Phú
75 Xã Quế Hiệp
76 Xã Quế Thuận
77 Xã Quế Mỹ
78 Xã Quế Long
79 Xã Quế Châu
80 Xã Quế Phong
81 Xã Quế An
82 Xã Quế Minh
83 Xã Laêê
84 Xã Chơ Chun
85 Xã Zuôich
86 Xã Tà Pơơ
87 Xã La Dêê
88 Xã Đắc Tôi
89 Xã Chà Vàl
90 Xã Tà Bhinh
91 Xã Cà Dy
92 Xã Đắc Pre
93 Xã Đắc Pring
94 Xã Phước Xuân
95 Xã Phước Hiệp
96 Xã Phước Hoà
97 Xã Phước Đức
98 Xã Phước Năng
99 Xã Phước Mỹ
100 Xã Phước Chánh
101 Xã Phước Công
102 Xã Phước Kim
103 Xã Phước Lộc
104 Xã Phước Thành
105 Xã Hiệp Hòa
106 Xã Hiệp Thuận
107 Xã Quế Thọ
108 Xã Bình Lâm
109 Xã Sông Trà
110 Xã Phước Trà
111 Xã Phước Gia
112 Xã Quế Lưu
113 Xã Thăng Phước
114 Xã Bình Sơn
115 Xã Bình Dương
116 Xã Bình Giang
117 Xã Bình Nguyên
118 Xã Bình Phục
119 Xã Bình Triều
120 Xã Bình Đào
121 Xã Bình Minh
122 Xã Bình Lãnh
123 Xã Bình Trị
124 Xã Bình Định Bắc
125 Xã Bình Định Nam
126 Xã Bình Quý
127 Xã Bình Phú
128 Xã Bình Chánh
129 Xã Bình Tú
130 Xã Bình Sa
131 Xã Bình Hải
132 Xã Bình Quế
133 Xã Bình An
134 Xã Bình Trung
135 Xã Bình Nam
136 Xã Tiên Sơn
137 Xã Tiên Hà
138 Xã Tiên Cẩm
139 Xã Tiên Châu
140 Xã Tiên Lãnh
141 Xã Tiên Ngọc
142 Xã Tiên Hiệp
143 Xã Tiên Cảnh
144 Xã Tiên Mỹ
145 Xã Tiên Phong
146 Xã Tiên Thọ
147 Xã Tiên An
148 Xã Tiên Lộc
149 Xã Tiên Lập
150 Xã Trà Sơn
151 Xã Trà Kót
152 Xã Trà Nú
153 Xã Trà Đông
154 Xã Trà Dương
155 Xã Trà Giang
156 Xã Trà Bui
157 Xã Trà Đốc
158 Xã Trà Tân
159 Xã Trà Giác
160 Xã Trà Giáp
161 Xã Trà Ka
162 Xã Trà Leng
163 Xã Trà Dơn
164 Xã Trà Tập
165 Xã Trà Mai
166 Xã Trà Cang
167 Xã Trà Linh
168 Xã Trà Nam
169 Xã Trà Don
170 Xã Trà Vân
171 Xã Trà Vinh
172 Xã Tam Xuân I
173 Xã Tam Xuân II
174 Xã Tam Tiến
175 Xã Tam Sơn
176 Xã Tam Thạnh
177 Xã Tam Anh Bắc
178 Xã Tam Anh Nam
179 Xã Tam Hòa
180 Xã Tam Hiệp
181 Xã Tam Hải
182 Xã Tam Giang
183 Xã Tam Quang
184 Xã Tam Nghĩa
185 Xã Tam Mỹ Tây
186 Xã Tam Mỹ Đông
187 Xã Tam Trà
188 Xã Tam Thành
189 Xã Tam An
190 Xã Tam Đàn
191 Xã Tam Lộc
192 Xã Tam Phước
193 Xã Tam Vinh
194 Xã Tam Thái
195 Xã Tam Đại
196 Xã Tam Dân
197 Xã Tam Lãnh
198 Xã Quế Trung
199 Xã Ninh Phước
200 Xã Phước Ninh
201 Xã Quế Lộc
202 Xã Sơn Viên
203 Xã Quế Lâm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here