Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Quảng Ninh hiện nay có Cấp huyện (4 thành phố, 2 thị xã, 7 huyện ) và Cấp xã ( 7 thị trấn, 72 phường và 98 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Quảng Ninh Ở Đâu ?

Tỉnh Quảng Ninh Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

 

Thành phố Hạ Long có bao nhiêu phường xã

1 Phường Hà Khánh
2 Phường Hà Phong
3 Phường Hà Khẩu
4 Phường Cao Xanh
5 Phường Giếng Đáy
6 Phường Hà Tu
7 Phường Hà Trung
8 Phường Hà Lầm
9 Phường Bãi Cháy
10 Phường Cao Thắng
11 Phường Hùng Thắng
12 Phường Yết Kiêu
13 Phường Trần Hưng Đạo
14 Phường Hồng Hải
15 Phường Hồng Gai
16 Phường Bạch Đằng
17 Phường Hồng Hà
18 Phường Tuần Châu
19 Phường Việt Hưng
20 Phường Đại Yên
21 Phường Hoành Bồ
22 Xã Kỳ Thượng
23 Xã Đồng Sơn
24 Xã Tân Dân
25 Xã Đồng Lâm
26 Xã Hòa Bình
27 Xã Vũ Oai
28 Xã Dân Chủ
29 Xã Quảng La
30 Xã Bằng Cả
31 Xã Thống Nhất
32 Xã Sơn Dương
33 Xã Lê Lợi

 

Thành phố Móng Cái có bao nhiêu phường xã

1 Phường Ka Long
2 Phường Trần Phú
3 Phường Ninh Dương
4 Phường Hoà Lạc
5 Phường Trà Cổ
6 Xã Hải Sơn
7 Xã Bắc Sơn
8 Xã Hải Đông
9 Xã Hải Tiến
10 Phường Hải Yên
11 Xã Quảng Nghĩa
12 Phường Hải Hoà
13 Xã Hải Xuân
14 Xã Vạn Ninh
15 Phường Bình Ngọc
16 Xã Vĩnh Trung
17 Xã Vĩnh Thực

 

Thành phố Cẩm Phả có bao nhiêu phường xã

1 Phường Mông Dương
2 Phường Cửa Ông
3 Phường Cẩm Sơn
4 Phường Cẩm Đông
5 Phường Cẩm Phú
6 Phường Cẩm Tây
7 Phường Quang Hanh
8 Phường Cẩm Thịnh
9 Phường Cẩm Thủy
10 Phường Cẩm Thạch
11 Phường Cẩm Thành
12 Phường Cẩm Trung
13 Phường Cẩm Bình
14 Xã Cộng Hòa
15 Xã Cẩm Hải
16 Xã Dương Huy

 

Thành phố Uông Bí có bao nhiêu xã thị trấn

1 Phường Vàng Danh
2 Phường Thanh Sơn
3 Phường Bắc Sơn
4 Phường Quang Trung
5 Phường Trưng Vương
6 Phường Nam Khê
7 Phường Yên Thanh
8 Xã Thượng Yên Công
9 Phường Phương Đông
10 Phường Phương Nam

 

Huyện Bình Liêu có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Bình Liêu
2 Xã Hoành Mô
3 Xã Đồng Tâm
4 Xã Đồng Văn
5 Xã Vô Ngại
6 Xã Lục Hồn
7 Xã Húc Động

 

Huyện Tiên Yên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Tiên Yên
2 Xã Hà Lâu
3 Xã Đại Dực
4 Xã Phong Dụ
5 Xã Điền Xá
6 Xã Đông Ngũ
7 Xã Yên Than
8 Xã Đông Hải
9 Xã Hải Lạng
10 Xã Tiên Lãng
11 Xã Đồng Rui

 

Huyện Đầm Hà có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Đầm Hà
2 Xã Quảng Lâm
3 Xã Quảng An
4 Xã Tân Bình
5 Xã Dực Yên
6 Xã Quảng Tân
7 Xã Đầm Hà
8 Xã Tân Lập
9 Xã Đại Bình

 

Huyện Hải Hà có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Quảng Hà
2 Xã Quảng Đức
3 Xã Quảng Sơn
4 Xã Quảng Thành
5 Xã Quảng Thịnh
6 Xã Quảng Minh
7 Xã Quảng Chính
8 Xã Quảng Long
9 Xã Đường Hoa
10 Xã Quảng Phong
11 Xã Cái Chiên

 

Huyện Ba Chẽ có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Ba Chẽ
2 Xã Thanh Sơn
3 Xã Thanh Lâm
4 Xã Đạp Thanh
5 Xã Nam Sơn
6 Xã Lương Mông
7 Xã Đồn Đạc
8 Xã Minh Cầm

 

Huyện Vân Đồn có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cái Rồng
2 Xã Đài Xuyên
3 Xã Bình Dân
4 Xã Vạn Yên
5 Xã Minh Châu
6 Xã Đoàn Kết
7 Xã Hạ Long
8 Xã Đông Xá
9 Xã Bản Sen
10 Xã Thắng Lợi
11 Xã Quan Lạn
12 Xã Ngọc Vừng

 

Thị xã Đông Triều có bao nhiêu xã thị trấn

1 Phường Mạo Khê
2 Phường Đông Triều
3 Xã An Sinh
4 Xã Tràng Lương
5 Xã Bình Khê
6 Xã Việt Dân
7 Xã Tân Việt
8 Xã Bình Dương
9 Phường Đức Chính
10 Phường Tràng An
11 Xã Nguyễn Huệ
12 Xã Thủy An
13 Phường Xuân Sơn
14 Xã Hồng Thái Tây
15 Xã Hồng Thái Đông
16 Phường Hoàng Quế
17 Phường Yên Thọ
18 Phường Hồng Phong
19 Phường Kim Sơn
20 Phường Hưng Đạo
21 Xã Yên Đức

 

Thị xã Quảng Yên có bao nhiêu xã thị trấn

1 Phường Quảng Yên
2 Phường Đông Mai
3 Phường Minh Thành
4 Xã Sông Khoai
5 Xã Hiệp Hòa
6 Phường Cộng Hòa
7 Xã Tiền An
8 Xã Hoàng Tân
9 Phường Tân An
10 Phường Yên Giang
11 Phường Nam Hoà
12 Phường Hà An
13 Xã Cẩm La
14 Phường Phong Hải
15 Phường Yên Hải
16 Xã Liên Hòa
17 Phường Phong Cốc
18 Xã Liên Vị
19 Xã Tiền Phong

 

Huyện Cô Tô có bao nhiêu xã thị trấn

1 Thị trấn Cô Tô
2 Xã Đồng Tiến
3 Xã Thanh Lân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here