Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Tây Ninh hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã,  6 huyện ) và Cấp xã ( 6 thị trấn, 17 phường và 71 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Tây Ninh Ở Đâu ?

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các phường xã của Thành phố Tây Ninh

1 Phường 1
2 Phường 3
3 Phường 4
4 Phường Hiệp Ninh
5 Phường 2
6 Xã Thạnh Tân
7 Xã Tân Bình
8 Xã Bình Minh
9 Phường Ninh Sơn
10 Phường Ninh Thạnh

Các xã thị trấn của Huyện Tân Biên

1 Thị trấn Tân Biên
2 Xã Tân Lập
3 Xã Thạnh Bắc
4 Xã Tân Bình
5 Xã Thạnh Bình
6 Xã Thạnh Tây
7 Xã Hòa Hiệp
8 Xã Tân Phong
9 Xã Mỏ Công
10 Xã Trà Vong

Các xã thị trấn của Huyện Tân Châu

1 Thị trấn Tân Châu
2 Xã Tân Hà
3 Xã Tân Đông
4 Xã Tân Hội
5 Xã Tân Hòa
6 Xã Suối Ngô
7 Xã Suối Dây
8 Xã Tân Hiệp
9 Xã Thạnh Đông
10 Xã Tân Thành
11 Xã Tân Phú
12 Xã Tân Hưng

Các xã thị trấn của Huyện Dương Minh Châu

1 Thị trấn Dương Minh Châu
2 Xã Suối Đá
3 Xã Phan
4 Xã Phước Ninh
5 Xã Phước Minh
6 Xã Bàu Năng
7 Xã Chà Là
8 Xã Cầu Khởi
9 Xã Bến Củi
10 Xã Lộc Ninh
11 Xã Truông Mít

Các xã thị trấn của Huyện Châu Thành

1 Thị trấn Châu Thành
2 Xã Hảo Đước
3 Xã Phước Vinh
4 Xã Đồng Khởi
5 Xã Thái Bình
6 Xã An Cơ
7 Xã Biên Giới
8 Xã Hòa Thạnh
9 Xã Trí Bình
10 Xã Hòa Hội
11 Xã An Bình
12 Xã Thanh Điền
13 Xã Thành Long
14 Xã Ninh Điền
15 Xã Long Vĩnh

Các xã phường của Thị xã Hòa Thành

1 Phường Long Hoa
2 Phường Hiệp Tân
3 Phường Long Thành Bắc
4 Xã Trường Hòa
5 Xã Trường Đông
6 Phường Long Thành Trung
7 Xã Trường Tây
8 Xã Long Thành Nam

Các xã thị trấn của Huyện Gò Dầu

1 Thị trấn Gò Dầu
2 Xã Thạnh Đức
3 Xã Cẩm Giang
4 Xã Hiệp Thạnh
5 Xã Bàu Đồn
6 Xã Phước Thạnh
7 Xã Phước Đông
8 Xã Phước Trạch
9 Xã Thanh Phước

Các xã thị trấn của Huyện Bến Cầu

1 Thị trấn Bến Cầu
2 Xã Long Chữ
3 Xã Long Phước
4 Xã Long Giang
5 Xã Tiên Thuận
6 Xã Long Khánh
7 Xã Lợi Thuận
8 Xã Long Thuận
9 Xã An Thạnh

Các xã phường của Thị xã Trảng Bàng

1 Phường Trảng Bàng
2 Xã Đôn Thuận
3 Xã Hưng Thuận
4 Phường Lộc Hưng
5 Phường Gia Lộc
6 Phường Gia Bình
7 Xã Phước Bình
8 Phường An Tịnh
9 Phường An Hòa
10 Xã Phước Chỉ

Tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu phường

1 Phường 1
2 Phường 3
3 Phường 4
4 Phường Hiệp Ninh
5 Phường 2
6 Phường Ninh Sơn
7 Phường Ninh Thạnh
8 Phường Long Hoa
9 Phường Hiệp Tân
10 Phường Long Thành Bắc
11 Phường Long Thành Trung
12 Phường Trảng Bàng
13 Phường Lộc Hưng
14 Phường Gia Lộc
15 Phường Gia Bình
16 Phường An Tịnh
17 Phường An Hòa

Tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Tân Biên
2 Thị trấn Tân Châu
3 Thị trấn Dương Minh Châu
4 Thị trấn Châu Thành
5 Thị trấn Gò Dầu
6 Thị trấn Bến Cầu

Tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu xã

1 Xã Thạnh Tân
2 Xã Tân Bình
3 Xã Bình Minh
4 Xã Tân Lập
5 Xã Thạnh Bắc
6 Xã Tân Bình
7 Xã Thạnh Bình
8 Xã Thạnh Tây
9 Xã Hòa Hiệp
10 Xã Tân Phong
11 Xã Mỏ Công
12 Xã Trà Vong
13 Xã Tân Hà
14 Xã Tân Đông
15 Xã Tân Hội
16 Xã Tân Hòa
17 Xã Suối Ngô
18 Xã Suối Dây
19 Xã Tân Hiệp
20 Xã Thạnh Đông
21 Xã Tân Thành
22 Xã Tân Phú
23 Xã Tân Hưng
24 Xã Suối Đá
25 Xã Phan
26 Xã Phước Ninh
27 Xã Phước Minh
28 Xã Bàu Năng
29 Xã Chà Là
30 Xã Cầu Khởi
31 Xã Bến Củi
32 Xã Lộc Ninh
33 Xã Truông Mít
34 Xã Hảo Đước
35 Xã Phước Vinh
36 Xã Đồng Khởi
37 Xã Thái Bình
38 Xã An Cơ
39 Xã Biên Giới
40 Xã Hòa Thạnh
41 Xã Trí Bình
42 Xã Hòa Hội
43 Xã An Bình
44 Xã Thanh Điền
45 Xã Thành Long
46 Xã Ninh Điền
47 Xã Long Vĩnh
48 Xã Trường Hòa
49 Xã Trường Đông
50 Xã Trường Tây
51 Xã Long Thành Nam
52 Xã Thạnh Đức
53 Xã Cẩm Giang
54 Xã Hiệp Thạnh
55 Xã Bàu Đồn
56 Xã Phước Thạnh
57 Xã Phước Đông
58 Xã Phước Trạch
59 Xã Thanh Phước
60 Xã Long Chữ
61 Xã Long Phước
62 Xã Long Giang
63 Xã Tiên Thuận
64 Xã Long Khánh
65 Xã Lợi Thuận
66 Xã Long Thuận
67 Xã An Thạnh
68 Xã Đôn Thuận
69 Xã Hưng Thuận
70 Xã Phước Bình
71 Xã Phước Chỉ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here