Các Huyện Của Tỉnh Thanh Hóa – Hành Chính Tỉnh Thanh Hóa

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Thanh Hóa hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 2 thị xã,  23 huyện ) và Cấp xã ( 28 thị trấn, 60 phường và 471 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Nội dung bài viết

Tỉnh Thanh Hóa Ở Đâu ?

Tỉnh Thanh Hóa Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các phường xã của Thành phố Thanh Hóa

1 Phường Hàm Rồng
2 Phường Đông Thọ
3 Phường Nam Ngạn
4 Phường Trường Thi
5 Phường Điện Biên
6 Phường Phú Sơn
7 Phường Lam Sơn
8 Phường Ba Đình
9 Phường Ngọc Trạo
10 Phường Đông Vệ
11 Phường Đông Sơn
12 Phường Tân Sơn
13 Phường Đông Cương
14 Phường Đông Hương
15 Phường Đông Hải
16 Phường Quảng Hưng
17 Phường Quảng Thắng
18 Phường Quảng Thành
19 Xã Thiệu Vân
20 Xã Thiệu Khánh
21 Xã Thiệu Dương
22 Phường Tào Xuyên
23 Xã Long Anh
24 Xã Hoằng Quang
25 Xã Hoằng Đại
26 Xã Đông Lĩnh
27 Xã Đông Vinh
28 Xã Đông Tân
29 Phường An Hưng
30 Xã Quảng Thịnh
31 Xã Quảng Đông
32 Xã Quảng Cát
33 Xã Quảng Phú
34 Xã Quảng Tâm

Các xã phường của Thị xã Bỉm Sơn

1 Phường Bắc Sơn
2 Phường Ba Đình
3 Phường Lam Sơn
4 Phường Ngọc Trạo
5 Phường Đông Sơn
6 Phường Phú Sơn
7 Xã Quang Trung

Các xã phường của Thành phố Sầm Sơn

1 Phường Trung Sơn
2 Phường Bắc Sơn
3 Phường Trường Sơn
4 Phường Quảng Cư
5 Phường Quảng Tiến
6 Xã Quảng Minh
7 Xã Quảng Hùng
8 Phường Quảng Thọ
9 Phường Quảng Châu
10 Phường Quảng Vinh
11 Xã Quảng Đại

Các xã thị trấn của Huyện Mường Lát

1 Thị trấn Mường Lát
2 Xã Tam Chung
3 Xã Mường Lý
4 Xã Trung Lý
5 Xã Quang Chiểu
6 Xã Pù Nhi
7 Xã Nhi Sơn
8 Xã Mường Chanh

Các xã thị trấn của Huyện Quan Hóa

1 Thị trấn Hồi Xuân
2 Xã Thành Sơn
3 Xã Trung Sơn
4 Xã Phú Thanh
5 Xã Trung Thành
6 Xã Phú Lệ
7 Xã Phú Sơn
8 Xã Phú Xuân
9 Xã Hiền Chung
10 Xã Hiền Kiệt
11 Xã Nam Tiến
12 Xã Thiên Phủ
13 Xã Phú Nghiêm
14 Xã Nam Xuân
15 Xã Nam Động

Các xã thị trấn của Huyện Bá Thước

1 Thị trấn Cành Nàng
2 Xã Điền Thượng
3 Xã Điền Hạ
4 Xã Điền Quang
5 Xã Điền Trung
6 Xã Thành Sơn
7 Xã Lương Ngoại
8 Xã Ái Thượng
9 Xã Lương Nội
10 Xã Điền Lư
11 Xã Lương Trung
12 Xã Lũng Niêm
13 Xã Lũng Cao
14 Xã Hạ Trung
15 Xã Cổ Lũng
16 Xã Thành Lâm
17 Xã Ban Công
18 Xã Kỳ Tân
19 Xã Văn Nho
20 Xã Thiết Ống
21 Xã Thiết Kế

Các xã thị trấn của Huyện Quan Sơn

1 Xã Trung Xuân
2 Xã Trung Thượng
3 Xã Trung Tiến
4 Xã Trung Hạ
5 Xã Sơn Hà
6 Xã Tam Thanh
7 Xã Sơn Thủy
8 Xã Na Mèo
9 Thị trấn Sơn Lư
10 Xã Tam Lư
11 Xã Sơn Điện
12 Xã Mường Mìn

Các xã thị trấn của Huyện Lang Chánh

1 Xã Yên Khương
2 Xã Yên Thắng
3 Xã Trí Nang
4 Xã Giao An
5 Xã Giao Thiện
6 Xã Tân Phúc
7 Xã Tam Văn
8 Xã Lâm Phú
9 Thị trấn Lang Chánh
10 Xã Đồng Lương

Các xã thị trấn của Huyện Ngọc Lặc

1 Thị Trấn Ngọc Lặc
2 Xã Lam Sơn
3 Xã Mỹ Tân
4 Xã Thúy Sơn
5 Xã Thạch Lập
6 Xã Vân Âm
7 Xã Cao Ngọc
8 Xã Quang Trung
9 Xã Đồng Thịnh
10 Xã Ngọc Liên
11 Xã Ngọc Sơn
12 Xã Lộc Thịnh
13 Xã Cao Thịnh
14 Xã Ngọc Trung
15 Xã Phùng Giáo
16 Xã Phùng Minh
17 Xã Phúc Thịnh
18 Xã Nguyệt Ấn
19 Xã Kiên Thọ
20 Xã Minh Tiến
21 Xã Minh Sơn

Các xã thị trấn của Huyện Cẩm Thủy

1 Thị trấn Phong Sơn
2 Xã Cẩm Thành
3 Xã Cẩm Quý
4 Xã Cẩm Lương
5 Xã Cẩm Thạch
6 Xã Cẩm Liên
7 Xã Cẩm Giang
8 Xã Cẩm Bình
9 Xã Cẩm Tú
10 Xã Cẩm Châu
11 Xã Cẩm Tâm
12 Xã Cẩm Ngọc
13 Xã Cẩm Long
14 Xã Cẩm Yên
15 Xã Cẩm Tân
16 Xã Cẩm Phú
17 Xã Cẩm Vân

Các xã thị trấn của Huyện Thạch Thành

1 Thị trấn Kim Tân
2 Thị trấn Vân Du
3 Xã Thạch Lâm
4 Xã Thạch Quảng
5 Xã Thạch Tượng
6 Xã Thạch Cẩm
7 Xã Thạch Sơn
8 Xã Thạch Bình
9 Xã Thạch Định
10 Xã Thạch Đồng
11 Xã Thạch Long
12 Xã Thành Mỹ
13 Xã Thành Yên
14 Xã Thành Vinh
15 Xã Thành Minh
16 Xã Thành Công
17 Xã Thành Tân
18 Xã Thành Trực
19 Xã Thành Tâm
20 Xã Thành An
21 Xã Thành Thọ
22 Xã Thành Tiến
23 Xã Thành Long
24 Xã Thành Hưng
25 Xã Ngọc Trạo

Các xã thị trấn của Huyện Hà Trung

1 Thị trấn Hà Trung
2 Xã Hà Long
3 Xã Hà Vinh
4 Xã Hà Bắc
5 Xã Hoạt Giang
6 Xã Yên Dương
7 Xã Hà Giang
8 Xã Lĩnh Toại
9 Xã Hà Ngọc
10 Xã Yến Sơn
11 Xã Hà Sơn
12 Xã Hà Lĩnh
13 Xã Hà Đông
14 Xã Hà Tân
15 Xã Hà Tiến
16 Xã Hà Bình
17 Xã Hà Lai
18 Xã Hà Châu
19 Xã Hà Thái
20 Xã Hà Hải

Các xã thị trấn của Huyện Vĩnh Lộc

1 Thị trấn Vĩnh Lộc
2 Xã Vĩnh Quang
3 Xã Vĩnh Yên
4 Xã Vĩnh Tiến
5 Xã Vĩnh Long
6 Xã Vĩnh Phúc
7 Xã Vĩnh Hưng
8 Xã Vĩnh Hòa
9 Xã Vĩnh Hùng
10 Xã Minh Tân
11 Xã Ninh Khang
12 Xã Vĩnh Thịnh
13 Xã Vĩnh An

Các xã thị trấn của Huyện Yên Định

1 Thị trấn Thống Nhất
2 Xã Yên Lâm
3 Xã Yên Tâm
4 Xã Yên Phú
5 Xã Quí Lộc
6 Xã Yên Thọ
7 Xã Yên Trung
8 Xã Yên Trường
9 Xã Yên Phong
10 Xã Yên Thái
11 Xã Yên Hùng
12 Xã Yên Thịnh
13 Xã Yên Ninh
14 Xã Yên Lạc
15 Xã Định Tăng
16 Xã Định Hòa
17 Xã Định Thành
18 Xã Định Công
19 Xã Định Tân
20 Xã Định Tiến
21 Xã Định Long
22 Xã Định Liên
23 Thị trấn Quán Lào
24 Xã Định Hưng
25 Xã Định Hải
26 Xã Định Bình
  Các Huyện Của Tỉnh Vĩnh Long – Hành Chính Tỉnh Vĩnh Long

Các xã thị trấn của Huyện Thọ Xuân

1 Xã Xuân Hồng
2 Thị trấn Thọ Xuân
3 Xã Bắc Lương
4 Xã Nam Giang
5 Xã Xuân Phong
6 Xã Thọ Lộc
7 Xã Xuân Trường
8 Xã Xuân Hòa
9 Xã Thọ Hải
10 Xã Tây Hồ
11 Xã Xuân Giang
12 Xã Xuân Sinh
13 Xã Xuân Hưng
14 Xã Thọ Diên
15 Xã Thọ Lâm
16 Xã Thọ Xương
17 Xã Xuân Bái
18 Xã Xuân Phú
19 Thị trấn Sao Vàng
20 Thị trấn Lam Sơn
21 Xã Xuân Thiên
22 Xã Thuận Minh
23 Xã Thọ Lập
24 Xã Quảng Phú
25 Xã Xuân Tín
26 Xã Phú Xuân
27 Xã Xuân Lai
28 Xã Xuân Lập
29 Xã Xuân Minh
30 Xã Trường Xuân

Các xã thị trấn của Huyện Thường Xuân

1 Xã Bát Mọt
2 Xã Yên Nhân
3 Xã Xuân Lẹ
4 Xã Vạn Xuân
5 Xã Lương Sơn
6 Xã Xuân Cao
7 Xã Luận Thành
8 Xã Luận Khê
9 Xã Xuân Thắng
10 Xã Xuân Lộc
11 Thị trấn Thường Xuân
12 Xã Xuân Dương
13 Xã Thọ Thanh
14 Xã Ngọc Phụng
15 Xã Xuân Chinh
16 Xã Tân Thành

Các xã thị trấn của Huyện Triệu Sơn

1 Thị trấn Triệu Sơn
2 Xã Thọ Sơn
3 Xã Thọ Bình
4 Xã Thọ Tiến
5 Xã Hợp Lý
6 Xã Hợp Tiến
7 Xã Hợp Thành
8 Xã Triệu Thành
9 Xã Hợp Thắng
10 Xã Minh Sơn
11 Xã Dân Lực
12 Xã Dân Lý
13 Xã Dân Quyền
14 Xã An Nông
15 Xã Văn Sơn
16 Xã Thái Hòa
17 Thị trấn Nưa
18 Xã Đồng Lợi
19 Xã Đồng Tiến
20 Xã Đồng Thắng
21 Xã Tiến Nông
22 Xã Khuyến Nông
23 Xã Xuân Thịnh
24 Xã Xuân Lộc
25 Xã Thọ Dân
26 Xã Xuân Thọ
27 Xã Thọ Tân
28 Xã Thọ Ngọc
29 Xã Thọ Cường
30 Xã Thọ Phú
31 Xã Thọ Vực
32 Xã Thọ Thế
33 Xã Nông Trường
34 Xã Bình Sơn

Các xã thị trấn của Huyện Thiệu Hóa

1 Thị trấn Thiệu Hóa
2 Xã Thiệu Ngọc
3 Xã Thiệu Vũ
4 Xã Thiệu Phúc
5 Xã Thiệu Tiến
6 Xã Thiệu Công
7 Xã Thiệu Phú
8 Xã Thiệu Long
9 Xã Thiệu Giang
10 Xã Thiệu Duy
11 Xã Thiệu Nguyên
12 Xã Thiệu Hợp
13 Xã Thiệu Thịnh
14 Xã Thiệu Quang
15 Xã Thiệu Thành
16 Xã Thiệu Toán
17 Xã Thiệu Chính
18 Xã Thiệu Hòa
19 Xã Minh Tâm
20 Xã Thiệu Viên
21 Xã Thiệu Lý
22 Xã Thiệu Vận
23 Xã Thiệu Trung
24 Xã Tân Châu
25 Xã Thiệu Giao

Các xã thị trấn của Huyện Hoằng Hóa

1 Thị trấn Bút Sơn
2 Xã Hoằng Giang
3 Xã Hoằng Xuân
4 Xã Hoằng Phượng
5 Xã Hoằng Phú
6 Xã Hoằng Quỳ
7 Xã Hoằng Kim
8 Xã Hoằng Trung
9 Xã Hoằng Trinh
10 Xã Hoằng Sơn
11 Xã Hoằng Cát
12 Xã Hoằng Xuyên
13 Xã Hoằng Quý
14 Xã Hoằng Hợp
15 Xã Hoằng Đức
16 Xã Hoằng Hà
17 Xã Hoằng Đạt
18 Xã Hoằng Đạo
19 Xã Hoằng Thắng
20 Xã Hoằng Đồng
21 Xã Hoằng Thái
22 Xã Hoằng Thịnh
23 Xã Hoằng Thành
24 Xã Hoằng Lộc
25 Xã Hoằng Trạch
26 Xã Hoằng Phong
27 Xã Hoằng Lưu
28 Xã Hoằng Châu
29 Xã Hoằng Tân
30 Xã Hoằng Yến
31 Xã Hoằng Tiến
32 Xã Hoằng Hải
33 Xã Hoằng Ngọc
34 Xã Hoằng Đông
35 Xã Hoằng Thanh
36 Xã Hoằng Phụ
37 Xã Hoằng Trường

Các xã thị trấn của Huyện Hậu Lộc

1 Thị trấn Hậu Lộc
2 Xã Đồng Lộc
3 Xã Đại Lộc
4 Xã Triệu Lộc
5 Xã Tiến Lộc
6 Xã Lộc Sơn
7 Xã Cầu Lộc
8 Xã Thành Lộc
9 Xã Tuy Lộc
10 Xã Phong Lộc
11 Xã Mỹ Lộc
12 Xã Thuần Lộc
13 Xã Xuân Lộc
14 Xã Hoa Lộc
15 Xã Liên Lộc
16 Xã Quang Lộc
17 Xã Phú Lộc
18 Xã Hòa Lộc
19 Xã Minh Lộc
20 Xã Hưng Lộc
21 Xã Hải Lộc
22 Xã Đa Lộc
23 Xã Ngư Lộc

Các xã thị trấn của Huyện Nga Sơn

1 Thị trấn Nga Sơn
2 Xã Ba Đình
3 Xã Nga Vịnh
4 Xã Nga Văn
5 Xã Nga Thiện
6 Xã Nga Tiến
7 Xã Nga Phượng
8 Xã Nga Trung
9 Xã Nga Bạch
10 Xã Nga Thanh
11 Xã Nga Yên
12 Xã Nga Giáp
13 Xã Nga Hải
14 Xã Nga Thành
15 Xã Nga An
16 Xã Nga Phú
17 Xã Nga Điền
18 Xã Nga Tân
19 Xã Nga Thủy
20 Xã Nga Liên
21 Xã Nga Thái
22 Xã Nga Thạch
23 Xã Nga Thắng
24 Xã Nga Trường

Các xã thị trấn của Huyện Như Xuân

1 Thị trấn Yên Cát
2 Xã Bãi Trành
3 Xã Xuân Hòa
4 Xã Xuân Bình
5 Xã Hóa Quỳ
6 Xã Cát Vân
7 Xã Cát Tân
8 Xã Tân Bình
9 Xã Bình Lương
10 Xã Thanh Quân
11 Xã Thanh Xuân
12 Xã Thanh Hòa
13 Xã Thanh Phong
14 Xã Thanh Lâm
15 Xã Thanh Sơn
16 Xã Thượng Ninh

Các xã thị trấn của Huyện Như Thanh

1 Thị trấn Bến Sung
2 Xã Cán Khê
3 Xã Xuân Du
4 Xã Phượng Nghi
5 Xã Mậu Lâm
6 Xã Xuân Khang
7 Xã Phú Nhuận
8 Xã Hải Long
9 Xã Xuân Thái
10 Xã Xuân Phúc
11 Xã Yên Thọ
12 Xã Yên Lạc
13 Xã Thanh Tân
14 Xã Thanh Kỳ

Các xã thị trấn của Huyện Nông Cống

1 Thị trấn Nông Cống
2 Xã Tân Phúc
3 Xã Tân Thọ
4 Xã Hoàng Sơn
5 Xã Tân Khang
6 Xã Hoàng Giang
7 Xã Trung Chính
8 Xã Trung Thành
9 Xã Tế Thắng
10 Xã Tế Lợi
11 Xã Tế Nông
12 Xã Minh Nghĩa
13 Xã Minh Khôi
14 Xã Vạn Hòa
15 Xã Trường Trung
16 Xã Vạn Thắng
17 Xã Trường Giang
18 Xã Vạn Thiện
19 Xã Thăng Long
20 Xã Trường Minh
21 Xã Trường Sơn
22 Xã Thăng Bình
23 Xã Công Liêm
24 Xã Tượng Văn
25 Xã Thăng Thọ
26 Xã Tượng Lĩnh
27 Xã Tượng Sơn
28 Xã Công Chính
29 Xã Yên Mỹ

Các xã thị trấn của Huyện Đông Sơn

1 Thị trấn Rừng Thông
2 Xã Đông Hoàng
3 Xã Đông Ninh
4 Xã Đông Hòa
5 Xã Đông Yên
6 Xã Đông Minh
7 Xã Đông Thanh
8 Xã Đông Tiến
9 Xã Đông Khê
10 Xã Đông Thịnh
11 Xã Đông Văn
12 Xã Đông Phú
13 Xã Đông Nam
14 Xã Đông Quang

Các xã thị trấn của Huyện Quảng Xương

1 Thị trấn Tân Phong
2 Xã Quảng Trạch
3 Xã Quảng Đức
4 Xã Quảng Định
5 Xã Quảng Nhân
6 Xã Quảng Ninh
7 Xã Quảng Bình
8 Xã Quảng Hợp
9 Xã Quảng Văn
10 Xã Quảng Long
11 Xã Quảng Yên
12 Xã Quảng Hòa
13 Xã Quảng Khê
14 Xã Quảng Trung
15 Xã Quảng Chính
16 Xã Quảng Ngọc
17 Xã Quảng Trường
18 Xã Quảng Phúc
19 Xã Quảng Giao
20 Xã Quảng Hải
21 Xã Quảng Lưu
22 Xã Quảng Lộc
23 Xã Tiên Trang
24 Xã Quảng Nham
25 Xã Quảng Thạch
26 Xã Quảng Thái

Các xã phường của Thị xã Nghi Sơn

1 Phường Hải Hòa
2 Phường Hải Châu
3 Xã Thanh Thủy
4 Xã Thanh Sơn
5 Phường Hải Ninh
6 Xã Anh Sơn
7 Xã Ngọc Lĩnh
8 Phường Hải An
9 Xã Các Sơn
10 Phường Tân Dân
11 Phường Hải Lĩnh
12 Xã Định Hải
13 Xã Phú Sơn
14 Phường Ninh Hải
15 Phường Nguyên Bình
16 Xã Hải Nhân
17 Phường Bình Minh
18 Phường Hải Thanh
19 Xã Phú Lâm
20 Phường Xuân Lâm
21 Phường Trúc Lâm
22 Phường Hải Bình
23 Xã Tân Trường
24 Xã Tùng Lâm
25 Phường Tĩnh Hải
26 Phường Mai Lâm
27 Xã Trường Lâm
28 Xã Hải Yến
29 Phường Hải Thượng
30 Xã Nghi Sơn
31 Xã Hải Hà

Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu phường

1 Phường Hàm Rồng
2 Phường Đông Thọ
3 Phường Nam Ngạn
4 Phường Trường Thi
5 Phường Điện Biên
6 Phường Phú Sơn
7 Phường Lam Sơn
8 Phường Ba Đình
9 Phường Ngọc Trạo
10 Phường Đông Vệ
11 Phường Đông Sơn
12 Phường Tân Sơn
13 Phường Đông Cương
14 Phường Đông Hương
15 Phường Đông Hải
16 Phường Quảng Hưng
17 Phường Quảng Thắng
18 Phường Quảng Thành
19 Phường Tào Xuyên
20 Phường An Hưng
21 Phường Bắc Sơn
22 Phường Ba Đình
23 Phường Lam Sơn
24 Phường Ngọc Trạo
25 Phường Đông Sơn
26 Phường Phú Sơn
27 Phường Trung Sơn
28 Phường Bắc Sơn
29 Phường Trường Sơn
30 Phường Quảng Cư
31 Phường Quảng Tiến
32 Phường Quảng Thọ
33 Phường Quảng Châu
34 Phường Quảng Vinh
35 Phường Hải Hòa
36 Phường Hải Châu
37 Phường Hải Ninh
38 Phường Hải An
39 Phường Tân Dân
40 Phường Hải Lĩnh
41 Phường Ninh Hải
42 Phường Nguyên Bình
43 Phường Bình Minh
44 Phường Hải Thanh
45 Phường Xuân Lâm
46 Phường Trúc Lâm
47 Phường Hải Bình
48 Phường Tĩnh Hải
49 Phường Mai Lâm
50 Phường Hải Thượng
  Các Huyện Của Tỉnh Khánh Hòa – Hành Chính Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu thị trấn

1 Thị trấn Mường Lát
2 Thị trấn Hồi Xuân
3 Thị trấn Cành Nàng
4 Thị trấn Sơn Lư
5 Thị trấn Lang Chánh
6 Thị Trấn Ngọc Lặc
7 Thị trấn Phong Sơn
8 Thị trấn Kim Tân
9 Thị trấn Vân Du
10 Thị trấn Hà Trung
11 Thị trấn Vĩnh Lộc
12 Thị trấn Thống Nhất
13 Thị trấn Quán Lào
14 Thị trấn Thọ Xuân
15 Thị trấn Sao Vàng
16 Thị trấn Lam Sơn
17 Thị trấn Thường Xuân
18 Thị trấn Triệu Sơn
19 Thị trấn Nưa
20 Thị trấn Thiệu Hóa
21 Thị trấn Bút Sơn
22 Thị trấn Hậu Lộc
23 Thị trấn Nga Sơn
24 Thị trấn Yên Cát
25 Thị trấn Bến Sung
26 Thị trấn Nông Cống
27 Thị trấn Rừng Thông
28 Thị trấn Tân Phong

Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu xã

1 Xã Thiệu Vân
2 Xã Thiệu Khánh
3 Xã Thiệu Dương
4 Xã Long Anh
5 Xã Hoằng Quang
6 Xã Hoằng Đại
7 Xã Đông Lĩnh
8 Xã Đông Vinh
9 Xã Đông Tân
10 Xã Quảng Thịnh
11 Xã Quảng Đông
12 Xã Quảng Cát
13 Xã Quảng Phú
14 Xã Quảng Tâm
15 Xã Quang Trung
16 Xã Quảng Minh
17 Xã Quảng Hùng
18 Xã Quảng Đại
19 Xã Tam Chung
20 Xã Mường Lý
21 Xã Trung Lý
22 Xã Quang Chiểu
23 Xã Pù Nhi
24 Xã Nhi Sơn
25 Xã Mường Chanh
26 Xã Thành Sơn
27 Xã Trung Sơn
28 Xã Phú Thanh
29 Xã Trung Thành
30 Xã Phú Lệ
31 Xã Phú Sơn
32 Xã Phú Xuân
33 Xã Hiền Chung
34 Xã Hiền Kiệt
35 Xã Nam Tiến
36 Xã Thiên Phủ
37 Xã Phú Nghiêm
38 Xã Nam Xuân
39 Xã Nam Động
40 Xã Điền Thượng
41 Xã Điền Hạ
42 Xã Điền Quang
43 Xã Điền Trung
44 Xã Thành Sơn
45 Xã Lương Ngoại
46 Xã Ái Thượng
47 Xã Lương Nội
48 Xã Điền Lư
49 Xã Lương Trung
50 Xã Lũng Niêm
51 Xã Lũng Cao
52 Xã Hạ Trung
53 Xã Cổ Lũng
54 Xã Thành Lâm
55 Xã Ban Công
56 Xã Kỳ Tân
57 Xã Văn Nho
58 Xã Thiết Ống
59 Xã Thiết Kế
60 Xã Trung Xuân
61 Xã Trung Thượng
62 Xã Trung Tiến
63 Xã Trung Hạ
64 Xã Sơn Hà
65 Xã Tam Thanh
66 Xã Sơn Thủy
67 Xã Na Mèo
68 Xã Tam Lư
69 Xã Sơn Điện
70 Xã Mường Mìn
71 Xã Yên Khương
72 Xã Yên Thắng
73 Xã Trí Nang
74 Xã Giao An
75 Xã Giao Thiện
76 Xã Tân Phúc
77 Xã Tam Văn
78 Xã Lâm Phú
79 Xã Đồng Lương
80 Xã Lam Sơn
81 Xã Mỹ Tân
82 Xã Thúy Sơn
83 Xã Thạch Lập
84 Xã Vân Âm
85 Xã Cao Ngọc
86 Xã Quang Trung
87 Xã Đồng Thịnh
88 Xã Ngọc Liên
89 Xã Ngọc Sơn
90 Xã Lộc Thịnh
91 Xã Cao Thịnh
92 Xã Ngọc Trung
93 Xã Phùng Giáo
94 Xã Phùng Minh
95 Xã Phúc Thịnh
96 Xã Nguyệt Ấn
97 Xã Kiên Thọ
98 Xã Minh Tiến
99 Xã Minh Sơn
100 Xã Cẩm Thành
101 Xã Cẩm Quý
102 Xã Cẩm Lương
103 Xã Cẩm Thạch
104 Xã Cẩm Liên
105 Xã Cẩm Giang
106 Xã Cẩm Bình
107 Xã Cẩm Tú
108 Xã Cẩm Châu
109 Xã Cẩm Tâm
110 Xã Cẩm Ngọc
111 Xã Cẩm Long
112 Xã Cẩm Yên
113 Xã Cẩm Tân
114 Xã Cẩm Phú
115 Xã Cẩm Vân
116 Xã Thạch Lâm
117 Xã Thạch Quảng
118 Xã Thạch Tượng
119 Xã Thạch Cẩm
120 Xã Thạch Sơn
121 Xã Thạch Bình
122 Xã Thạch Định
123 Xã Thạch Đồng
124 Xã Thạch Long
125 Xã Thành Mỹ
126 Xã Thành Yên
127 Xã Thành Vinh
128 Xã Thành Minh
129 Xã Thành Công
130 Xã Thành Tân
131 Xã Thành Trực
132 Xã Thành Tâm
133 Xã Thành An
134 Xã Thành Thọ
135 Xã Thành Tiến
136 Xã Thành Long
137 Xã Thành Hưng
138 Xã Ngọc Trạo
139 Xã Hà Long
140 Xã Hà Vinh
141 Xã Hà Bắc
142 Xã Hoạt Giang
143 Xã Yên Dương
144 Xã Hà Giang
145 Xã Lĩnh Toại
146 Xã Hà Ngọc
147 Xã Yến Sơn
148 Xã Hà Sơn
149 Xã Hà Lĩnh
150 Xã Hà Đông
151 Xã Hà Tân
152 Xã Hà Tiến
153 Xã Hà Bình
154 Xã Hà Lai
155 Xã Hà Châu
156 Xã Hà Thái
157 Xã Hà Hải
158 Xã Vĩnh Quang
159 Xã Vĩnh Yên
160 Xã Vĩnh Tiến
161 Xã Vĩnh Long
162 Xã Vĩnh Phúc
163 Xã Vĩnh Hưng
164 Xã Vĩnh Hòa
165 Xã Vĩnh Hùng
166 Xã Minh Tân
167 Xã Ninh Khang
168 Xã Vĩnh Thịnh
169 Xã Vĩnh An
170 Xã Yên Lâm
171 Xã Yên Tâm
172 Xã Yên Phú
173 Xã Quí Lộc
174 Xã Yên Thọ
175 Xã Yên Trung
176 Xã Yên Trường
177 Xã Yên Phong
178 Xã Yên Thái
179 Xã Yên Hùng
180 Xã Yên Thịnh
181 Xã Yên Ninh
182 Xã Yên Lạc
183 Xã Định Tăng
184 Xã Định Hòa
185 Xã Định Thành
186 Xã Định Công
187 Xã Định Tân
188 Xã Định Tiến
189 Xã Định Long
190 Xã Định Liên
191 Xã Định Hưng
192 Xã Định Hải
193 Xã Định Bình
194 Xã Xuân Hồng
195 Xã Bắc Lương
196 Xã Nam Giang
197 Xã Xuân Phong
198 Xã Thọ Lộc
199 Xã Xuân Trường
200 Xã Xuân Hòa
201 Xã Thọ Hải
202 Xã Tây Hồ
203 Xã Xuân Giang
204 Xã Xuân Sinh
205 Xã Xuân Hưng
206 Xã Thọ Diên
207 Xã Thọ Lâm
208 Xã Thọ Xương
209 Xã Xuân Bái
210 Xã Xuân Phú
211 Xã Xuân Thiên
212 Xã Thuận Minh
213 Xã Thọ Lập
214 Xã Quảng Phú
215 Xã Xuân Tín
216 Xã Phú Xuân
217 Xã Xuân Lai
218 Xã Xuân Lập
219 Xã Xuân Minh
220 Xã Trường Xuân
221 Xã Bát Mọt
222 Xã Yên Nhân
223 Xã Xuân Lẹ
224 Xã Vạn Xuân
225 Xã Lương Sơn
226 Xã Xuân Cao
227 Xã Luận Thành
228 Xã Luận Khê
229 Xã Xuân Thắng
230 Xã Xuân Lộc
231 Xã Xuân Dương
232 Xã Thọ Thanh
233 Xã Ngọc Phụng
234 Xã Xuân Chinh
235 Xã Tân Thành
236 Xã Thọ Sơn
237 Xã Thọ Bình
238 Xã Thọ Tiến
239 Xã Hợp Lý
240 Xã Hợp Tiến
241 Xã Hợp Thành
242 Xã Triệu Thành
243 Xã Hợp Thắng
244 Xã Minh Sơn
245 Xã Dân Lực
246 Xã Dân Lý
247 Xã Dân Quyền
248 Xã An Nông
249 Xã Văn Sơn
250 Xã Thái Hòa
251 Xã Đồng Lợi
252 Xã Đồng Tiến
253 Xã Đồng Thắng
254 Xã Tiến Nông
255 Xã Khuyến Nông
256 Xã Xuân Thịnh
257 Xã Xuân Lộc
258 Xã Thọ Dân
259 Xã Xuân Thọ
260 Xã Thọ Tân
261 Xã Thọ Ngọc
262 Xã Thọ Cường
263 Xã Thọ Phú
264 Xã Thọ Vực
265 Xã Thọ Thế
266 Xã Nông Trường
267 Xã Bình Sơn
268 Xã Thiệu Ngọc
269 Xã Thiệu Vũ
270 Xã Thiệu Phúc
271 Xã Thiệu Tiến
272 Xã Thiệu Công
273 Xã Thiệu Phú
274 Xã Thiệu Long
275 Xã Thiệu Giang
276 Xã Thiệu Duy
277 Xã Thiệu Nguyên
278 Xã Thiệu Hợp
279 Xã Thiệu Thịnh
280 Xã Thiệu Quang
281 Xã Thiệu Thành
282 Xã Thiệu Toán
283 Xã Thiệu Chính
284 Xã Thiệu Hòa
285 Xã Minh Tâm
286 Xã Thiệu Viên
287 Xã Thiệu Lý
288 Xã Thiệu Vận
289 Xã Thiệu Trung
290 Xã Tân Châu
291 Xã Thiệu Giao
292 Xã Hoằng Giang
293 Xã Hoằng Xuân
294 Xã Hoằng Phượng
295 Xã Hoằng Phú
296 Xã Hoằng Quỳ
297 Xã Hoằng Kim
298 Xã Hoằng Trung
299 Xã Hoằng Trinh
300 Xã Hoằng Sơn
301 Xã Hoằng Cát
302 Xã Hoằng Xuyên
303 Xã Hoằng Quý
304 Xã Hoằng Hợp
305 Xã Hoằng Đức
306 Xã Hoằng Hà
307 Xã Hoằng Đạt
308 Xã Hoằng Đạo
309 Xã Hoằng Thắng
310 Xã Hoằng Đồng
311 Xã Hoằng Thái
312 Xã Hoằng Thịnh
313 Xã Hoằng Thành
314 Xã Hoằng Lộc
315 Xã Hoằng Trạch
316 Xã Hoằng Phong
317 Xã Hoằng Lưu
318 Xã Hoằng Châu
319 Xã Hoằng Tân
320 Xã Hoằng Yến
321 Xã Hoằng Tiến
322 Xã Hoằng Hải
323 Xã Hoằng Ngọc
324 Xã Hoằng Đông
325 Xã Hoằng Thanh
326 Xã Hoằng Phụ
327 Xã Hoằng Trường
328 Xã Đồng Lộc
329 Xã Đại Lộc
330 Xã Triệu Lộc
331 Xã Tiến Lộc
332 Xã Lộc Sơn
333 Xã Cầu Lộc
334 Xã Thành Lộc
335 Xã Tuy Lộc
336 Xã Phong Lộc
337 Xã Mỹ Lộc
338 Xã Thuần Lộc
339 Xã Xuân Lộc
340 Xã Hoa Lộc
341 Xã Liên Lộc
342 Xã Quang Lộc
343 Xã Phú Lộc
344 Xã Hòa Lộc
345 Xã Minh Lộc
346 Xã Hưng Lộc
347 Xã Hải Lộc
348 Xã Đa Lộc
349 Xã Ngư Lộc
350 Xã Ba Đình
351 Xã Nga Vịnh
352 Xã Nga Văn
353 Xã Nga Thiện
354 Xã Nga Tiến
355 Xã Nga Phượng
356 Xã Nga Trung
357 Xã Nga Bạch
358 Xã Nga Thanh
359 Xã Nga Yên
360 Xã Nga Giáp
361 Xã Nga Hải
362 Xã Nga Thành
363 Xã Nga An
364 Xã Nga Phú
365 Xã Nga Điền
366 Xã Nga Tân
367 Xã Nga Thủy
368 Xã Nga Liên
369 Xã Nga Thái
370 Xã Nga Thạch
371 Xã Nga Thắng
372 Xã Nga Trường
373 Xã Bãi Trành
374 Xã Xuân Hòa
375 Xã Xuân Bình
376 Xã Hóa Quỳ
377 Xã Cát Vân
378 Xã Cát Tân
379 Xã Tân Bình
380 Xã Bình Lương
381 Xã Thanh Quân
382 Xã Thanh Xuân
383 Xã Thanh Hòa
384 Xã Thanh Phong
385 Xã Thanh Lâm
386 Xã Thanh Sơn
387 Xã Thượng Ninh
388 Xã Cán Khê
389 Xã Xuân Du
390 Xã Phượng Nghi
391 Xã Mậu Lâm
392 Xã Xuân Khang
393 Xã Phú Nhuận
394 Xã Hải Long
395 Xã Xuân Thái
396 Xã Xuân Phúc
397 Xã Yên Thọ
398 Xã Yên Lạc
399 Xã Thanh Tân
400 Xã Thanh Kỳ
401 Xã Tân Phúc
402 Xã Tân Thọ
403 Xã Hoàng Sơn
404 Xã Tân Khang
405 Xã Hoàng Giang
406 Xã Trung Chính
407 Xã Trung Thành
408 Xã Tế Thắng
409 Xã Tế Lợi
410 Xã Tế Nông
411 Xã Minh Nghĩa
412 Xã Minh Khôi
413 Xã Vạn Hòa
414 Xã Trường Trung
415 Xã Vạn Thắng
416 Xã Trường Giang
417 Xã Vạn Thiện
418 Xã Thăng Long
419 Xã Trường Minh
420 Xã Trường Sơn
421 Xã Thăng Bình
422 Xã Công Liêm
423 Xã Tượng Văn
424 Xã Thăng Thọ
425 Xã Tượng Lĩnh
426 Xã Tượng Sơn
427 Xã Công Chính
428 Xã Yên Mỹ
429 Xã Đông Hoàng
430 Xã Đông Ninh
431 Xã Đông Hòa
432 Xã Đông Yên
433 Xã Đông Minh
434 Xã Đông Thanh
435 Xã Đông Tiến
436 Xã Đông Khê
437 Xã Đông Thịnh
438 Xã Đông Văn
439 Xã Đông Phú
440 Xã Đông Nam
441 Xã Đông Quang
442 Xã Quảng Trạch
443 Xã Quảng Đức
444 Xã Quảng Định
445 Xã Quảng Nhân
446 Xã Quảng Ninh
447 Xã Quảng Bình
448 Xã Quảng Hợp
449 Xã Quảng Văn
450 Xã Quảng Long
451 Xã Quảng Yên
452 Xã Quảng Hòa
453 Xã Quảng Khê
454 Xã Quảng Trung
455 Xã Quảng Chính
456 Xã Quảng Ngọc
457 Xã Quảng Trường
458 Xã Quảng Phúc
459 Xã Quảng Giao
460 Xã Quảng Hải
461 Xã Quảng Lưu
462 Xã Quảng Lộc
463 Xã Tiên Trang
464 Xã Quảng Nham
465 Xã Quảng Thạch
466 Xã Quảng Thái
467 Xã Thanh Thủy
468 Xã Thanh Sơn
469 Xã Anh Sơn
470 Xã Ngọc Lĩnh
471 Xã Các Sơn
472 Xã Định Hải
473 Xã Phú Sơn
474 Xã Hải Nhân
475 Xã Phú Lâm
476 Xã Tân Trường
477 Xã Tùng Lâm
478 Xã Trường Lâm
479 Xã Hải Yến
480 Xã Nghi Sơn
481 Xã Hải Hà
  Các Huyện Của Tỉnh Kiên Giang – Hành Chính Tỉnh Kiên Giang

hào bạn đọc thân mến! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về tỉnh Thanh Hóa – một tỉnh đẹp với lịch sử lâu đời và vùng đất phong phú ẩm thực. Một trong những câu hỏi thường thấy là: “Thanh Hóa có bao nhiêu huyện?” Hãy cùng tôi điểm qua để hiểu rõ hơn về điều này.

Nội dung bài viết:

Giới thiệu về tỉnh Thanh Hóa

Tọa lạc ở phía Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa là một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất tại Việt Nam. Với cảnh quan đa dạng từ biển đến núi, từ lòng sông đến cánh đồng, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ và hấp dẫn.

Lịch sử và văn hóa độc đáo

Với lịch sử lâu đời, Thanh Hóa từng là trung tâm văn hóa của nhiều triều đại phong kiến. Các di tích lịch sử như cố đô Hoằng Trị và chùa Lam Kinh đều chứng kiến những giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Đặc sản ẩm thực độc đáo

Khi nói đến Thanh Hóa, không thể không nhắc đến các món ngon độc đáo như bánh gai Bái Đính, cá nục nướng trui của các làng chài ven biển, và bún riêu cua cá tầm thơm ngon đến lạ.

Có bao nhiêu huyện ở Thanh Hóa?

Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa có tổng cộng 27 huyện và thành phố thị xã. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sự đa dạng về vùng miền và dân tộc trong tỉnh.

Danh sách các huyện trong Thanh Hóa

Dưới đây là danh sách các huyện trong tỉnh Thanh Hóa:

  1. Huyện Thanh Hóa: Quận trung tâm của tỉnh, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính và công trình lớn.
  2. Huyện Sầm Sơn: Nổi tiếng với bãi biển đẹp và các khu nghỉ dưỡng.
  3. Huyện Quảng Xương: Nơi có di tích lịch sử độc đáo và làng nghề truyền thống.
  4. Huyện Thọ Xuân: Vùng đất nông nghiệp phát triển, với cảnh quan xanh mướt.
  5. Huyện Hà Trung: Nơi du khách có thể khám phá về văn hóa và đời sống của người dân địa phương.

… và còn nhiều huyện khác.

Sự đa dạng vùng miền trong tỉnh

Nhìn chung, các huyện ở Thanh Hóa có sự đa dạng về vùng miền và đặc điểm văn hóa. Từ vùng ven biển đến vùng núi, từ cánh đồng đến đồng cỏ, mỗi huyện mang trong mình một vẻ đẹp và cuộc sống riêng biệt.

Du lịch và điểm đến nổi bật

Không chỉ nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh tự nhiên, Thanh Hóa còn có nhiều điểm đến văn hóa và tâm linh như chùa Tĩnh Tâm, chùa Thiên Lâm và nhiều ngôi đền linh thiêng khác.

Câu hỏi thường gặp về số huyện ở Thanh Hóa

1. Thanh Hóa có bao nhiêu huyện? Hiện tại, Thanh Hóa có tổng cộng 27 huyện và thành phố thị xã.

2. Huyện nào có bãi biển đẹp nhất ở Thanh Hóa? Huyện Sầm Sơn nổi tiếng với bãi biển đẹp và các khu nghỉ dưỡng thu hút du khách.

3. Tôi nên thăm huyện nào nếu yêu thích văn hóa và lịch sử? Huyện Thọ Xuân và huyện Quảng Xương có nhiều di tích lịch sử và làng nghề truyền thống.

4. Có những món đặc sản nào ở Thanh Hóa? Bạn có thể thử các món ngon như bánh gai Bái Đính, cá nục nướng trui và bún riêu cua cá tầm.

5. Tại sao Thanh Hóa lại có sự đa dạng về vùng miền? Do địa hình đa dạng từ biển đến núi, từ cánh đồng đến đồng cỏ, tạo nên sự đa dạng về vùng miền và đặc điểm văn hóa trong tỉnh Thanh Hóa.


Cuối cùng, Thanh Hóa không chỉ là một tỉnh đẹp với nền văn hóa phong phú mà còn là một điểm đến hấp dẫn với những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về số lượng huyện và vẻ đẹp đa dạng của tỉnh Thanh Hóa. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy xem qua phần FAQs phía dưới để tìm thêm thông tin nhé!

Câu hỏi thường gặp (FAQs):

1. Làm thế nào để đến Thanh Hóa từ Hà Nội? Bạn có thể đi xe ô tô, xe khách hoặc tàu hỏa từ Hà Nội đến Thanh Hóa.

2. Thức ăn ngon nhất ở Thanh Hóa là gì? Các món ngon độc đáo như bánh gai Bái Đính và cá nục nướng trui thường được người dân yêu thích.

3. Thanh Hóa có các khu du lịch nào đáng tham quan? Có rất nhiều điểm đến hấp dẫn như cố đô Hoằng Trị, chùa Lam Kinh và bãi biển Sầm Sơn.

4. Tôi có thể mua quà lưu niệm gì ở Thanh Hóa? Bạn có thể mua các sản phẩm thủ công truyền thống như đèn lồng và các loại đồ gốm tại Thanh Hóa.

5. Khi nào là thời điểm du lịch tốt nhất ở Thanh Hóa? Thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 được coi là thời điểm tốt nhất để du lịch Thanh Hóa vì thời tiết mát mẻ và khí hậu thoải mái.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here