Các Huyện Của Tỉnh Trà Vinh – Hành Chính Tỉnh Trà Vinh

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Trà Vinh có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Trà Vinh hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã,  6 huyện ) và Cấp xã ( 8 thị trấn, 39 phường và 98 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Trà Vinh Ở Đâu ?

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các phường xã của Thành phố Trà Vinh

1 Phường 4
2 Phường 1
3 Phường 3
4 Phường 2
5 Phường 5
6 Phường 6
7 Phường 7
8 Phường 8
9 Phường 9
10 Xã Long Đức

Các xã thị trấn của Huyện Càng Long

1 Thị trấn Càng Long
2 Xã Mỹ Cẩm
3 Xã An Trường A
4 Xã An Trường
5 Xã Huyền Hội
6 Xã Tân An
7 Xã Tân Bình
8 Xã Bình Phú
9 Xã Phương Thạnh
10 Xã Đại Phúc
11 Xã Đại Phước
12 Xã Nhị Long Phú
13 Xã Nhị Long
14 Xã Đức Mỹ
  Các Huyện Của Tỉnh Long An – Hành Chính Tỉnh Long An

Các xã thị trấn của Huyện Cầu Kè

1 Thị trấn Cầu Kè
2 Xã Hòa Ân
3 Xã Châu Điền
4 Xã An Phú Tân
5 Xã Hoà Tân
6 Xã Ninh Thới
7 Xã Phong Phú
8 Xã Phong Thạnh
9 Xã Tam Ngãi
10 Xã Thông Hòa
11 Xã Thạnh Phú

Các xã thị trấn của Huyện Tiểu Cần

1 Thị trấn Tiểu Cần
2 Thị trấn Cầu Quan
3 Xã Phú Cần
4 Xã Hiếu Tử
5 Xã Hiếu Trung
6 Xã Long Thới
7 Xã Hùng Hòa
8 Xã Tân Hùng
9 Xã Tập Ngãi
10 Xã Ngãi Hùng
11 Xã Tân Hòa

Các xã thị trấn của Huyện Châu Thành

1 Thị trấn Châu Thành
2 Xã Đa Lộc
3 Xã Mỹ Chánh
4 Xã Thanh Mỹ
5 Xã Lương Hoà A
6 Xã Lương Hòa
7 Xã Song Lộc
8 Xã Nguyệt Hóa
9 Xã Hòa Thuận
10 Xã Hòa Lợi
11 Xã Phước Hảo
12 Xã Hưng Mỹ
13 Xã Hòa Minh
14 Xã Long Hòa

Các xã thị trấn của Huyện Cầu Ngang

1 Thị trấn Cầu Ngang
2 Thị trấn Mỹ Long
3 Xã Mỹ Long Bắc
4 Xã Mỹ Long Nam
5 Xã Mỹ Hòa
6 Xã Vĩnh Kim
7 Xã Kim Hòa
8 Xã Hiệp Hòa
9 Xã Thuận Hòa
10 Xã Long Sơn
11 Xã Nhị Trường
12 Xã Trường Thọ
13 Xã Hiệp Mỹ Đông
14 Xã Hiệp Mỹ Tây
15 Xã Thạnh Hòa Sơn

 

Các xã thị trấn của Huyện Trà Cú

1 Thị trấn Trà Cú
2 Thị trấn Định An
3 Xã Phước Hưng
4 Xã Tập Sơn
5 Xã Tân Sơn
6 Xã An Quảng Hữu
7 Xã Lưu Nghiệp Anh
8 Xã Ngãi Xuyên
9 Xã Kim Sơn
10 Xã Thanh Sơn
11 Xã Hàm Giang
12 Xã Hàm Tân
13 Xã Đại An
14 Xã Định An
15 Xã Ngọc Biên
16 Xã Long Hiệp
17 Xã Tân Hiệp

Các xã thị trấn của Thị xã Duyên Hải

1 Xã Đôn Xuân
2 Xã Đôn Châu
3 Thị trấn Long Thành
4 Xã Long Khánh
5 Xã Ngũ Lạc
6 Xã Long Vĩnh
7 Xã Đông Hải
8 Phường 1
9 Xã Long Toàn
10 Phường 2
11 Xã Long Hữu
12 Xã Dân Thành
13 Xã Trường Long Hòa
14 Xã Hiệp Thạnh

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường 4
2 Phường 1
3 Phường 3
4 Phường 2
5 Phường 5
6 Phường 6
7 Phường 7
8 Phường 8
9 Phường 9
10 Phường 1
11 Phường 2

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Thị Trấn

1 Thị trấn Càng Long
2 Thị trấn Cầu Kè
3 Thị trấn Tiểu Cần
4 Thị trấn Cầu Quan
5 Thị trấn Châu Thành
6 Thị trấn Cầu Ngang
7 Thị trấn Mỹ Long
8 Thị trấn Trà Cú
9 Thị trấn Định An
10 Thị trấn Long Thành

Tỉnh Trà Vinh Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Long Đức
2 Xã Mỹ Cẩm
3 Xã An Trường A
4 Xã An Trường
5 Xã Huyền Hội
6 Xã Tân An
7 Xã Tân Bình
8 Xã Bình Phú
9 Xã Phương Thạnh
10 Xã Đại Phúc
11 Xã Đại Phước
12 Xã Nhị Long Phú
13 Xã Nhị Long
14 Xã Đức Mỹ
15 Xã Hòa Ân
16 Xã Châu Điền
17 Xã An Phú Tân
18 Xã Hoà Tân
19 Xã Ninh Thới
20 Xã Phong Phú
21 Xã Phong Thạnh
22 Xã Tam Ngãi
23 Xã Thông Hòa
24 Xã Thạnh Phú
25 Xã Phú Cần
26 Xã Hiếu Tử
27 Xã Hiếu Trung
28 Xã Long Thới
29 Xã Hùng Hòa
30 Xã Tân Hùng
31 Xã Tập Ngãi
32 Xã Ngãi Hùng
33 Xã Tân Hòa
34 Xã Đa Lộc
35 Xã Mỹ Chánh
36 Xã Thanh Mỹ
37 Xã Lương Hoà A
38 Xã Lương Hòa
39 Xã Song Lộc
40 Xã Nguyệt Hóa
41 Xã Hòa Thuận
42 Xã Hòa Lợi
43 Xã Phước Hảo
44 Xã Hưng Mỹ
45 Xã Hòa Minh
46 Xã Long Hòa
47 Xã Mỹ Long Bắc
48 Xã Mỹ Long Nam
49 Xã Mỹ Hòa
50 Xã Vĩnh Kim
51 Xã Kim Hòa
52 Xã Hiệp Hòa
53 Xã Thuận Hòa
54 Xã Long Sơn
55 Xã Nhị Trường
56 Xã Trường Thọ
57 Xã Hiệp Mỹ Đông
58 Xã Hiệp Mỹ Tây
59 Xã Thạnh Hòa Sơn
60 Xã Phước Hưng
61 Xã Tập Sơn
62 Xã Tân Sơn
63 Xã An Quảng Hữu
64 Xã Lưu Nghiệp Anh
65 Xã Ngãi Xuyên
66 Xã Kim Sơn
67 Xã Thanh Sơn
68 Xã Hàm Giang
69 Xã Hàm Tân
70 Xã Đại An
71 Xã Định An
72 Xã Ngọc Biên
73 Xã Long Hiệp
74 Xã Tân Hiệp
75 Xã Đôn Xuân
76 Xã Đôn Châu
77 Xã Long Khánh
78 Xã Ngũ Lạc
79 Xã Long Vĩnh
80 Xã Đông Hải
81 Xã Long Toàn
82 Xã Long Hữu
83 Xã Dân Thành
84 Xã Trường Long Hòa
85 Xã Hiệp Thạnh
  Các Huyện Của Tỉnh Thái Nguyên – Hành Chính Tỉnh Thái Nguyên

Bạn có từng tò mò về tỉnh Trà Vinh và số lượng huyện mà nơi này đang có? Thật may mắn vì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về tỉnh Trà Vinh và tìm hiểu xem có bao nhiêu huyện ở đây. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tỉnh Trà Vinh, khám phá các huyện và những đặc điểm nổi bật của mỗi huyện.

H1: Tổng Quan về Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh nằm ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long của miền Nam Việt Nam. Với vị trí địa lý độc đáo, tỉnh này có nền văn hóa đa dạng và tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn.

H2: Đặc Điểm Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, còn gọi là Mekong Delta, nổi tiếng với hệ thống sông ngòi, cánh đồng lúa và cuộc sống nông dân. Đây cũng là một trong những vùng đất thích hợp cho nông nghiệp và du lịch sinh thái.

H2: Lịch Sử và Văn Hóa Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh có lịch sử lâu đời và phong cách kiến trúc độc đáo, phản ánh sự kết hợp giữa các nền văn hóa Khmer, Hoa và người Việt.

  Các Huyện Của Tỉnh Lai Châu – Hành Chính Tỉnh Lai Châu

H1: Các Huyện ở Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh được chia thành một số huyện, mỗi huyện có những đặc điểm riêng và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

H2: Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú nổi tiếng với cánh đồng mía và di tích lịch sử. Điểm đặc biệt ở đây chính là cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và kinh doanh.

H2: Huyện Càng Long

Huyện Càng Long có môi trường sinh thái đa dạng với rừng ngập mặn và vùng biển. Người dân ở đây thường gắn bó mật thiết với đời sống ven biển.

H2: Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành là nơi có nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ. Đồng cỏ xanh mướt và các loại cây trồng là cảnh quan thường thấy ở đây.

H2: Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè nổi tiếng với thảo nguyên mênh mông và đặc sản hấp dẫn. Đây cũng là một điểm đến hấp dẫn cho những người muốn khám phá thiên nhiên hoang dã.

H2: Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần có sông Tiểu Cần chảy qua, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân và nghề nuôi trồng thủy sản.

H2: Huyện Trà Vinh

Huyện Trà Vinh là trung tâm hành chính của tỉnh. Với nền kinh tế đa dạng và sự pha trộn văn hóa, đây là nơi tập trung nhiều tiện ích và dịch vụ.

H2: Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải nổi tiếng với bãi biển dài và là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng nắng và biển.

H2: Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú nổi tiếng với cánh đồng mía và di tích lịch sử. Điểm đặc biệt ở đây chính là cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và kinh doanh.

H1: Câu Hỏi Thường Gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về tỉnh Trà Vinh và các huyện của nó:

H3: Tại sao Trà Vinh có nền văn hóa đa dạng?

Trà Vinh nằm ở giao điểm của nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm người Khmer, người Hoa và người Việt, tạo nên sự đa dạng và phong phú.

H3: Huyện nào ở Trà Vinh nổi tiếng với du lịch sinh thái?

Huyện Cầu Kè là điểm đến phổ biến với thiên nhiên hoang dã và thảo nguyên bát ngát.

H3: Có bao nhiêu huyện tại Trà Vinh?

Tỉnh Trà Vinh hiện có tổng cộng 9 huyện.

H3: Nơi nào ở Trà Vinh phát triển mạnh mẽ về nông nghiệp?

Huyện Châu Thành nổi tiếng với nền nông nghiệp phát triển và cảnh quan xanh mướt.

H3: Tôi có thể tham quan những di tích lịch sử ở đâu trong Trà Vinh?

Huyện Trà Cú có nhiều di tích lịch sử thú vị để bạn khám phá và tìm hiểu.

Dưới đây là những điều thú vị về tỉnh Trà Vinh và các huyện của nó. Từ cảnh đẹp thiên nhiên đa dạng đến di sản văn hóa độc đáo, Trà Vinh đang chờ bạn khám phá. Đừng ngần ngại lên đường để trải nghiệm những trải nghiệm độc đáo mà tỉnh này mang lại!


Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Q1: Trà Vinh nằm ở đâu? A1: Trà Vinh nằm ở miền Nam Việt Nam, trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Q2: Có bao nhiêu huyện ở Trà Vinh? A2: Hiện tại, Trà Vinh có tổng cộng 9 huyện.

Q3: Huyện nào ở Trà Vinh phát triển mạnh về du lịch sinh thái? A3: Huyện Cầu Kè là nơi phát triển mạnh về du lịch sinh thái với thiên nhiên hoang dã và thảo nguyên bát ngát.

Q4: Tại sao Trà Vinh có nền văn hóa đa dạng? A4: Trà Vinh nằm ở vị trí giao thoa nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm người Khmer, người Hoa và người Việt.

Q5: Tôi có thể thăm quan những di tích lịch sử ở đâu trong Trà Vinh? A5: Huyện Trà Cú là nơi có nhiều di tích lịch sử thú vị để bạn khám phá và tìm hiểu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here