Các Huyện Của Tỉnh Vĩnh Long – Hành Chính Tỉnh Vĩnh Long

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Tỉnh Vĩnh Long có bao nhiêu huyện Thị Thành Phố ? Đối với tỉnh Vĩnh Long hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã 6 huyện ) và Cấp xã ( 6 thị trấn, 14 phường và 87 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Nội dung bài viết

Tỉnh Vĩnh Long Ở Đâu ?

Tỉnh Vĩnh Long Có Bao Nhiêu Huyện , Thành Phố

Các Xã Phường Của Thành phố Vĩnh Long

1 Phường 9
2 Phường 5
3 Phường 1
4 Phường 2
5 Phường 4
6 Phường 3
7 Phường 8
8 Phường Tân Ngãi
9 Phường Tân Hòa
10 Phường Tân Hội
11 Phường Trường An
  Các Huyện Của Tỉnh Phú Thọ – Hành Chính Tỉnh Phú Thọ

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Long Hồ

1 Thị trấn Long Hồ
2 Xã Đồng Phú
3 Xã Bình Hòa Phước
4 Xã Hòa Ninh
5 Xã An Bình
6 Xã Thanh Đức
7 Xã Tân Hạnh
8 Xã Phước Hậu
9 Xã Long Phước
10 Xã Phú Đức
11 Xã Lộc Hòa
12 Xã Long An
13 Xã Phú Quới
14 Xã Thạnh Quới
15 Xã Hòa Phú

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Mang Thít

1 Xã Mỹ An
2 Xã Mỹ Phước
3 Xã An Phước
4 Xã Nhơn Phú
5 Xã Long Mỹ
6 Xã Hòa Tịnh
7 Thị trấn Cái Nhum
8 Xã Bình Phước
9 Xã Chánh An
10 Xã Tân An Hội
11 Xã Tân Long
12 Xã Tân Long Hội

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Vũng Liêm

1 Thị trấn Vũng Liêm
2 Xã Tân Quới Trung
3 Xã Quới Thiện
4 Xã Quới An
5 Xã Trung Chánh
6 Xã Tân An Luông
7 Xã Thanh Bình
8 Xã Trung Thành Tây
9 Xã Trung Hiệp
10 Xã Hiếu Phụng
11 Xã Trung Thành Đông
12 Xã Trung Thành
13 Xã Trung Hiếu
14 Xã Trung Ngãi
15 Xã Hiếu Thuận
16 Xã Trung Nghĩa
17 Xã Trung An
18 Xã Hiếu Nhơn
19 Xã Hiếu Thành
20 Xã Hiếu Nghĩa

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Tam Bình

1 Thị trấn Tam Bình
2 Xã Tân Lộc
3 Xã Phú Thịnh
4 Xã Hậu Lộc
5 Xã Hòa Thạnh
6 Xã Hoà Lộc
7 Xã Phú Lộc
8 Xã Song Phú
9 Xã Hòa Hiệp
10 Xã Mỹ Lộc
11 Xã Tân Phú
12 Xã Long Phú
13 Xã Mỹ Thạnh Trung
14 Xã Tường Lộc
15 Xã Loan Mỹ
16 Xã Ngãi Tứ
17 Xã Bình Ninh

Các Xã Phường Của Thị xã Bình Minh

1 Phường Cái Vồn
2 Phường Thành Phước
3 Xã Thuận An
4 Xã Đông Thạnh
5 Xã Đông Bình
6 Phường Đông Thuận
7 Xã Mỹ Hòa
8 Xã Đông Thành

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Trà Ôn

1 Thị trấn Trà Ôn
2 Xã Xuân Hiệp
3 Xã Nhơn Bình
4 Xã Hòa Bình
5 Xã Thới Hòa
6 Xã Trà Côn
7 Xã Tân Mỹ
8 Xã Hựu Thành
9 Xã Vĩnh Xuân
10 Xã Thuận Thới
11 Xã Phú Thành
12 Xã Thiện Mỹ
13 Xã Lục Sỹ Thành
14 Xã Tích Thiện

Các Xã Thị Trấn Của Huyện Bình Tân

1 Xã Tân Hưng
2 Xã Tân Thành
3 Xã Thành Trung
4 Xã Tân An Thạnh
5 Xã Tân Lược
6 Xã Nguyễn Văn Thảnh
7 Xã Thành Lợi
8 Xã Mỹ Thuận
9 Xã Tân Bình
10 Thị trấn Tân Quới

Tỉnh Vĩnh Long Có Bao Nhiêu Phường

1 Phường 9
2 Phường 5
3 Phường 1
4 Phường 2
5 Phường 4
6 Phường 3
7 Phường 8
8 Phường Tân Ngãi
9 Phường Tân Hòa
10 Phường Tân Hội
11 Phường Trường An
12 Phường Cái Vồn
13 Phường Thành Phước
14 Phường Đông Thuận

Tỉnh Vĩnh Long Có Bao Nhiêu Thị Trấn

 

1 Thị trấn Long Hồ
2 Thị trấn Cái Nhum
3 Thị trấn Vũng Liêm
4 Thị trấn Tam Bình
5 Thị trấn Trà Ôn
6 Thị trấn Tân Quới

Tỉnh Vĩnh Long Có Bao Nhiêu Xã

1 Xã Đồng Phú
2 Xã Bình Hòa Phước
3 Xã Hòa Ninh
4 Xã An Bình
5 Xã Thanh Đức
6 Xã Tân Hạnh
7 Xã Phước Hậu
8 Xã Long Phước
9 Xã Phú Đức
10 Xã Lộc Hòa
11 Xã Long An
12 Xã Phú Quới
13 Xã Thạnh Quới
14 Xã Hòa Phú
15 Xã Mỹ An
16 Xã Mỹ Phước
17 Xã An Phước
18 Xã Nhơn Phú
19 Xã Long Mỹ
20 Xã Hòa Tịnh
21 Xã Bình Phước
22 Xã Chánh An
23 Xã Tân An Hội
24 Xã Tân Long
25 Xã Tân Long Hội
26 Xã Tân Quới Trung
27 Xã Quới Thiện
28 Xã Quới An
29 Xã Trung Chánh
30 Xã Tân An Luông
31 Xã Thanh Bình
32 Xã Trung Thành Tây
33 Xã Trung Hiệp
34 Xã Hiếu Phụng
35 Xã Trung Thành Đông
36 Xã Trung Thành
37 Xã Trung Hiếu
38 Xã Trung Ngãi
39 Xã Hiếu Thuận
40 Xã Trung Nghĩa
41 Xã Trung An
42 Xã Hiếu Nhơn
43 Xã Hiếu Thành
44 Xã Hiếu Nghĩa
45 Xã Tân Lộc
46 Xã Phú Thịnh
47 Xã Hậu Lộc
48 Xã Hòa Thạnh
49 Xã Hoà Lộc
50 Xã Phú Lộc
51 Xã Song Phú
52 Xã Hòa Hiệp
53 Xã Mỹ Lộc
54 Xã Tân Phú
55 Xã Long Phú
56 Xã Mỹ Thạnh Trung
57 Xã Tường Lộc
58 Xã Loan Mỹ
59 Xã Ngãi Tứ
60 Xã Bình Ninh
61 Xã Thuận An
62 Xã Đông Thạnh
63 Xã Đông Bình
64 Xã Mỹ Hòa
65 Xã Đông Thành
66 Xã Xuân Hiệp
67 Xã Nhơn Bình
68 Xã Hòa Bình
69 Xã Thới Hòa
70 Xã Trà Côn
71 Xã Tân Mỹ
72 Xã Hựu Thành
73 Xã Vĩnh Xuân
74 Xã Thuận Thới
75 Xã Phú Thành
76 Xã Thiện Mỹ
77 Xã Lục Sỹ Thành
78 Xã Tích Thiện
79 Xã Tân Hưng
80 Xã Tân Thành
81 Xã Thành Trung
82 Xã Tân An Thạnh
83 Xã Tân Lược
84 Xã Nguyễn Văn Thảnh
85 Xã Thành Lợi
86 Xã Mỹ Thuận
87 Xã Tân Bình
  Các Huyện Của Tỉnh Đắk Lắk – Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk

Bạn đã bao giờ tự hỏi về con số chính xác về số lượng huyện ở tỉnh Vĩnh Long chưa? Đúng vậy, có rất nhiều thứ thú vị đang chờ bạn khám phá ở tỉnh này. Từ những cánh đồng xanh mướt đến những dòng sông êm đềm, Vĩnh Long thực sự là một điểm đến tuyệt vời. Hãy cùng tôi khám phá về số lượng huyện ở tỉnh này và những điều thú vị khác liên quan!

Nằm Hiện Đại Trong Cảnh Quê Hương – Tổng Quan về Vĩnh Long

Vĩnh Long Là Gì?

Vĩnh Long, một tỉnh nằm ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long của miền Nam Việt Nam, nổi tiếng với những cánh đồng lúa bát ngát và các con kênh xanh mướt. Tỉnh này có một vị trí địa lý độc đáo, nơi sông nước và cuộc sống quê hương gắn liền với nhau một cách đẹp đẽ.

Số Lượng Huyện Ở Vĩnh Long

Vĩnh Long, theo thống kê mới nhất, hiện có tổng cộng 11 huyện và thành phố Vĩnh Long là trung tâm hành chính của tỉnh. Những huyện này mang trong mình những đặc điểm riêng biệt và đa dạng về văn hóa, lịch sử và phong cảnh.

Khám Phá Những Huyện Ở Vĩnh Long

1. Thành phố Vĩnh Long – Trái Tim Của Tỉnh

Thành phố Vĩnh Long là trung tâm hành chính và kinh tế của tỉnh. Đây là nơi tập trung nhiều dịch vụ, tiện ích, và là điểm hội tụ của nhiều nền văn hóa.

  Các Quận và Huyện Của Thành Phố Cần Thơ – Hành Chính TP Cần Thơ

2. Huyện Bình Minh – Nơi Bình Yên Trong Sắc Xanh

Nằm ở phía đông Vĩnh Long, huyện Bình Minh nổi tiếng với những cánh đồng trải dài và cảnh quan hữu tình. Đây là nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng sự thanh bình của cuộc sống.

3. Huyện Long Hồ – Vẻ Đẹp Mê Hoặc Của Hồ Nước Lớn

Huyện Long Hồ nổi tiếng với hồ nước lớn mang tên “Long Hồ”. Đây là một điểm đến phổ biến cho những ai yêu thích hoạt động thể thao dưới nước và muốn tham gia vào cuộc sống của người dân địa phương.

4. Huyện Mang Thít – Quê Hương Của Trái Cây

Nếu bạn là người yêu trái cây, hãy ghé thăm huyện Mang Thít. Đây là nơi nổi tiếng với những vườn cây ăn trái rộng lớn và sản xuất nhiều loại trái cây ngon lành.

5. Huyện Tam Bình – Hòa Quyện Giữa Sông Nước Và Cuộc Sống Động Dược

Huyện Tam Bình nằm ở phía tây Vĩnh Long và nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đây cũng là nơi bạn có thể tìm thấy nhiều loài động vật quý hiếm và có cơ hội tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên hoang dã.

6. Huyện Trà Ôn – Nơi Gắn Liền Với Câu Chuyện Lịch Sử

Huyện Trà Ôn mang trong mình những giá trị lịch sử và văn hóa quý báu. Đây là nơi tập trung nhiều di tích và danh lam thắng cảnh có giá trị.

7. Huyện Vũng Liêm – Đẹp Tựa Bức Tranh Sơn Dầu

Huyện Vũng Liêm có cảnh quan hữu tình, như một bức tranh sơn dầu bắt mắt. Nơi đây thích hợp cho những chuyến du lịch thư giãn và tìm hiểu văn hóa dân gian.

8. Huyện Bình Tân – Vùng Đất Năng Động Và Phát Triển

Huyện Bình Tân đang phát triển mạnh mẽ và là nơi tập trung nhiều dự án kinh tế quan trọng. Đây là một ví dụ điển hình về sự năng động và phát triển của tỉnh Vĩnh Long.

9. Huyện Long Hồ – Khám Phá Cuộc Sống Trên Sông Nước

Huyện Long Hồ không chỉ nổi tiếng với hồ nước lớn mà còn có cuộc sống động dược trên sông nước. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động thú vị như cần câu và thăm làng chài trên sông.

10. Huyện Vũng Liêm – Vẻ Đẹp Sinh Thái Vùng Đất Nước

Huyện Vũng Liêm có môi trường sinh thái đa dạng và đẹp mắt. Đây là nơi thích hợp để tìm hiểu về các loài động vật và thực vật quý hiếm.

11. Huyện Tam Bình – Cùng Sông Nước Hòa Quyện Trong Tiết Canh Đặc Biệt

Huyện Tam Bình không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là địa điểm lý tưởng để thưởng thức món ngon đặc biệt: tiết canh cá.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi 1: Vĩnh Long có bao nhiêu huyện?

Vĩnh Long hiện có tổng cộng 11 huyện.

Câu Hỏi 2: Huyện nào nổi tiếng với vườn cây ăn trái?

Huyện Mang Thít nổi tiếng với những vườn cây ăn trái phong phú.

Câu Hỏi 3: Huyện nào có cảnh quan thiên nhiên đặc biệt?

Huyện Tam Bình nằm về phía tây Vĩnh Long có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và đa dạng.

Câu Hỏi 4: Thực đơn đặc biệt của huyện Tam Bình là gì?

Món đặc biệt của huyện Tam Bình là tiết canh cá, một món ăn ngon được chế biến từ cá tươi.

Câu Hỏi 5: Thành phố nào là trung tâm hành chính của Vĩnh Long?

Thành phố Vĩnh Long là trung tâm hành chính và kinh tế của tỉnh Vĩnh Long.

Kết Luận

Với 11 huyện đa dạng và độc đáo, Vĩnh Long thực sự là một tỉnh đáng khám phá ở miền Nam Việt Nam. Từ những cánh đồng trải dài đến những con kênh xanh mướt, mọi ngóc ngách ở đây đều mang trong mình những điều thú vị chờ đợi bạn. Hãy lên đường và trải nghiệm sự đa dạng và phong phú của tỉnh Vĩnh Long ngay hôm nay!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here