Các Quận và Huyện Của Thành Phố Cần Thơ – Hành Chính TP Cần Thơ

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Cần Thơ hiện nay có Cấp huyện (5 quận,  4 huyện ) và Cấp xã ( 5 thị trấn, 42 phường và 36 xã)

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Thành Phố Cần Thơ Ở Đâu ?

Thành Phố Cần Thơ có bao nhiêu quận huyện

  Các Huyện Của Tỉnh Bến Tre - Hành Chính Tỉnh Bến Tre

Quận Ninh Kiều có bao nhiêu phường xã

Phường Cái Khế
Phường An Hòa
Phường Thới Bình
Phường An Nghiệp
Phường An Cư
Phường Tân An
Phường An Phú
Phường Xuân Khánh
Phường Hưng Lợi
Phường An Khánh
Phường An Bình

Quận Ô Môn có bao nhiêu phường xã

Phường Châu Văn Liêm
Phường Thới Hòa
Phường Thới Long
Phường Long Hưng
Phường Thới An
Phường Phước Thới
Phường Trường Lạc

Quận Bình Thuỷ có bao nhiêu phường xã

Phường Bình Thủy
Phường Trà An
Phường Trà Nóc
Phường Thới An Đông
Phường An Thới
Phường Bùi Hữu Nghĩa
Phường Long Hòa
Phường Long Tuyền

Quận Cái Răng có bao nhiêu phường xã

Phường Lê Bình
Phường Hưng Phú
Phường Hưng Thạnh
Phường Ba Láng
Phường Thường Thạnh
Phường Phú Thứ
Phường Tân Phú

Quận Thốt Nốt có bao nhiêu phường xã

Phường Thốt Nốt
Phường Thới Thuận
Phường Thuận An
Phường Tân Lộc
Phường Trung Nhứt
Phường Thạnh Hoà
Phường Trung Kiên
Phường Tân Hưng
Phường Thuận Hưng

Huyện Vĩnh Thạnh có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Vĩnh Bình
Thị trấn Thanh An
Thị trấn Vĩnh Thạnh
Xã Thạnh Mỹ
Xã Vĩnh Trinh
Xã Thạnh An
Xã Thạnh Tiến
Xã Thạnh Thắng
Xã Thạnh Lợi
Xã Thạnh Qưới
Xã Thạnh Lộc
  Các Huyện Của Tỉnh Hòa Bình – Hành Chính Tỉnh Hòa Bình

Huyện Cờ Đỏ có bao nhiêu xã thị trấn

Xã Trung An
Xã Trung Thạnh
Xã Thạnh Phú
Xã Trung Hưng
Thị trấn Cờ Đỏ
Xã Thới Hưng
Xã Đông Hiệp
Xã Đông Thắng
Xã Thới Đông
Xã Thới Xuân

Huyện Phong Điền có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Phong Điền
Xã Nhơn Ái
Xã Giai Xuân
Xã Tân Thới
Xã Trường Long
Xã Mỹ Khánh
Xã Nhơn Nghĩa

Huyện Thới Lai có bao nhiêu xã thị trấn

Thị trấn Thới Lai
Xã Thới Thạnh
Xã Tân Thạnh
Xã Xuân Thắng
Xã Đông Bình
Xã Đông Thuận
Xã Thới Tân
Xã Trường Thắng
Xã Định Môn
Xã Trường Thành
Xã Trường Xuân
Xã Trường Xuân A
Xã Trường Xuân B

Thành Phố Cần Thơ có bao nhiêu phường

Phường Cái Khế
Phường An Hòa
Phường Thới Bình
Phường An Nghiệp
Phường An Cư
Phường Tân An
Phường An Phú
Phường Xuân Khánh
Phường Hưng Lợi
Phường An Khánh
Phường An Bình
Phường Châu Văn Liêm
Phường Thới Hòa
Phường Thới Long
Phường Long Hưng
Phường Thới An
Phường Phước Thới
Phường Trường Lạc
Phường Bình Thủy
Phường Trà An
Phường Trà Nóc
Phường Thới An Đông
Phường An Thới
Phường Bùi Hữu Nghĩa
Phường Long Hòa
Phường Long Tuyền
Phường Lê Bình
Phường Hưng Phú
Phường Hưng Thạnh
Phường Ba Láng
Phường Thường Thạnh
Phường Phú Thứ
Phường Tân Phú
Phường Thốt Nốt
Phường Thới Thuận
Phường Thuận An
Phường Tân Lộc
Phường Trung Nhứt
Phường Thạnh Hoà
Phường Trung Kiên
Phường Tân Hưng
Phường Thuận Hưng
  Các Huyện Của Thành Phố Đà Nẵng – Hành Chính TP Đà Nẵng

Thành Phố Cần Thơ có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Thanh An
Thị trấn Vĩnh Thạnh
Thị trấn Cờ Đỏ
Thị trấn Phong Điền
Thị trấn Thới Lai

Thành Phố Cần Thơ có bao nhiêu xã

Xã Vĩnh Bình
Xã Thạnh Mỹ
Xã Vĩnh Trinh
Xã Thạnh An
Xã Thạnh Tiến
Xã Thạnh Thắng
Xã Thạnh Lợi
Xã Thạnh Qưới
Xã Thạnh Lộc
Xã Trung An
Xã Trung Thạnh
Xã Thạnh Phú
Xã Trung Hưng
Xã Thới Hưng
Xã Đông Hiệp
Xã Đông Thắng
Xã Thới Đông
Xã Thới Xuân
Xã Nhơn Ái
Xã Giai Xuân
Xã Tân Thới
Xã Trường Long
Xã Mỹ Khánh
Xã Nhơn Nghĩa
Xã Thới Thạnh
Xã Tân Thạnh
Xã Xuân Thắng
Xã Đông Bình
Xã Đông Thuận
Xã Thới Tân
Xã Trường Thắng
Xã Định Môn
Xã Trường Thành
Xã Trường Xuân
Xã Trường Xuân A
Xã Trường Xuân B

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here