Các Huyện Và Xã Của Tỉnh An Giang

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh An Giang hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã , 8 huyện ) và Cấp xã ( 19 thị trấn, 21 phường và 116 xã ).

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh An Giang Ở Đâu ?

Tỉnh An Giang có mấy đơn vị hành chính

Tỉnh An Giang có bao nhiêu huyện, thành phố, thị xã

 

 

Thành phố Long Xuyên có bao nhiều phường xã

Phường Mỹ Bình
Phường Mỹ Long
Phường Đông Xuyên
Phường Mỹ Xuyên
Phường Bình Đức
Phường Bình Khánh
Phường Mỹ Phước
Phường Mỹ Quý
Phường Mỹ Thới
Phường Mỹ Thạnh
Phường Mỹ Hòa
Xã Mỹ Khánh
Xã Mỹ Hoà Hưng
  Các Huyện Của Tỉnh Lai Châu – Hành Chính Tỉnh Lai Châu

Thành Phố Châu Đốc có bao nhiêu phường, xã

Phường Châu Phú B
Phường Châu Phú A
Phường Vĩnh Mỹ
Phường Núi Sam
Phường Vĩnh Ngươn
Xã Vĩnh Tế
Xã Vĩnh Châu

Huyện An Phú có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn An Phú
Xã Khánh An
Thị Trấn Long Bình
Xã Khánh Bình
Xã Quốc Thái
Xã Nhơn Hội
Xã Phú Hữu
Xã Phú Hội
Xã Phước Hưng
Xã Vĩnh Lộc
Xã Vĩnh Hậu
Xã Vĩnh Trường
Xã Vĩnh Hội Đông
Xã Đa Phước

Thị xã Tân Châu có bao nhiêu phường, xã

Phường Long Thạnh
Phường Long Hưng
Phường Long Châu
Xã Phú Lộc
Xã Vĩnh Xương
Xã Vĩnh Hòa
Xã Tân Thạnh
Xã Tân An
Xã Long An
Phường Long Phú
Xã Châu Phong
Xã Phú Vĩnh
Xã Lê Chánh
Phường Long Sơn

Huyện Phú Tân có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Phú Mỹ
Thị trấn Chợ Vàm
Xã Long Hoà
Xã Phú Long
Xã Phú Lâm
Xã Phú Hiệp
Xã Phú Thạnh
Xã Hoà Lạc
Xã Phú Thành
Xã Phú An
Xã Phú Xuân
Xã Hiệp Xương
Xã Phú Bình
Xã Phú Thọ
Xã Phú Hưng
Xã Bình Thạnh Đông
Xã Tân Hòa
Xã Tân Trung

Huyện Châu Phú có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Cái Dầu
Xã Khánh Hòa
Xã Mỹ Đức
Xã Mỹ Phú
Xã Ô Long Vỹ
Xã Vĩnh Thạnh Trung
Xã Thạnh Mỹ Tây
Xã Bình Long
Xã Bình Mỹ
Xã Bình Thủy
Xã Đào Hữu Cảnh
Xã Bình Phú
Xã Bình Chánh

Huyện Tịnh Biên có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Nhà Bàng
Thị trấn Chi Lăng
Xã Núi Voi
Xã Nhơn Hưng
Xã An Phú
Xã Thới Sơn
Thị trấn Tịnh Biên
Xã Văn Giáo
Xã An Cư
Xã An Nông
Xã Vĩnh Trung
Xã Tân Lợi
Xã An Hảo
Xã Tân Lập

Huyện Tri Tôn có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Tri Tôn
Thị trấn Ba Chúc
Xã Lạc Quới
Xã Lê Trì
Xã Vĩnh Gia
Xã Vĩnh Phước
Xã Châu Lăng
Xã Lương Phi
Xã Lương An Trà
Xã Tà Đảnh
Xã Núi Tô
Xã An Tức
Xã Cô Tô
Xã Tân Tuyến
Xã Ô Lâm

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn An Châu
Xã An Hòa
Xã Cần Đăng
Xã Vĩnh Hanh
Xã Bình Thạnh
Xã Vĩnh Bình
Xã Bình Hòa
Xã Vĩnh An
Xã Hòa Bình Thạnh
Xã Vĩnh Lợi
Xã Vĩnh Nhuận
Xã Tân Phú
Xã Vĩnh Thành
  Các Huyện Của Tỉnh Lào Cai – Hành Chính Tỉnh Lào Cai

Huyện Chợ Mới có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Chợ Mới
Thị trấn Mỹ Luông
Xã Kiến An
Xã Mỹ Hội Đông
Xã Long Điền A
Xã Tấn Mỹ
Xã Long Điền B
Xã Kiến Thành
Xã Mỹ Hiệp
Xã Mỹ An
Xã Nhơn Mỹ
Xã Long Giang
Xã Long Kiến
Xã Bình Phước Xuân
Xã An Thạnh Trung
Xã Hội An
Xã Hòa Bình
Xã Hòa An

Huyện Thái Sơn có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Núi Sập
Thị trấn Phú Hoà
Thị Trấn Óc Eo
Xã Tây Phú
Xã An Bình
Xã Vĩnh Phú
Xã Vĩnh Trạch
Xã Phú Thuận
Xã Vĩnh Chánh
Xã Định Mỹ
Xã Định Thành
Xã Mỹ Phú Đông
Xã Vọng Đông
Xã Vĩnh Khánh
Xã Thoại Giang
Xã Bình Thành
Xã Vọng Thê

Tỉnh An Giang có bao nhiêu thành phố

Thành phố Long Xuyên
Thành phố Châu Đốc

 

Tỉnh An Giang có bao nhiêu phường

Phường Mỹ Bình
Phường Mỹ Long
Phường Đông Xuyên
Phường Mỹ Xuyên
Phường Bình Đức
Phường Bình Khánh
Phường Mỹ Phước
Phường Mỹ Quý
Phường Mỹ Thới
Phường Mỹ Thạnh
Phường Mỹ Hòa
Phường Châu Phú B
Phường Châu Phú A
Phường Vĩnh Mỹ
Phường Núi Sam
Phường Vĩnh Ngươn
Phường Long Thạnh
Phường Long Hưng
Phường Long Châu
Phường Long Phú
Phường Long Sơn

Tỉnh An Giang có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn An Phú
Thị Trấn Long Bình
Thị trấn Phú Mỹ
Thị trấn Chợ Vàm
Thị trấn Cái Dầu
Thị trấn Nhà Bàng
Thị trấn Chi Lăng
Thị trấn Tịnh Biên
Thị trấn Tri Tôn
Thị trấn Ba Chúc
Thị trấn An Châu
Thị trấn Chợ Mới
Thị trấn Mỹ Luông
Thị trấn Núi Sập
Thị trấn Phú Hoà
Thị Trấn Óc Eo

Tỉnh An Giang có bao nhiêu xã

Xã Mỹ Khánh
Xã Mỹ Hoà Hưng
Xã Vĩnh Tế
Xã Vĩnh Châu
Xã Khánh An
Xã Khánh Bình
Xã Quốc Thái
Xã Nhơn Hội
Xã Phú Hữu
Xã Phú Hội
Xã Phước Hưng
Xã Vĩnh Lộc
Xã Vĩnh Hậu
Xã Vĩnh Trường
Xã Vĩnh Hội Đông
Xã Đa Phước
Xã Phú Lộc
Xã Vĩnh Xương
Xã Vĩnh Hòa
Xã Tân Thạnh
Xã Tân An
Xã Long An
Xã Châu Phong
Xã Phú Vĩnh
Xã Lê Chánh
Xã Long Hoà
Xã Phú Long
Xã Phú Lâm
Xã Phú Hiệp
Xã Phú Thạnh
Xã Hoà Lạc
Xã Phú Thành
Xã Phú An
Xã Phú Xuân
Xã Hiệp Xương
Xã Phú Bình
Xã Phú Thọ
Xã Phú Hưng
Xã Bình Thạnh Đông
Xã Tân Hòa
Xã Tân Trung
Xã Khánh Hòa
Xã Mỹ Đức
Xã Mỹ Phú
Xã Ô Long Vỹ
Xã Vĩnh Thạnh Trung
Xã Thạnh Mỹ Tây
Xã Bình Long
Xã Bình Mỹ
Xã Bình Thủy
Xã Đào Hữu Cảnh
Xã Bình Phú
Xã Bình Chánh
Xã Núi Voi
Xã Nhơn Hưng
Xã An Phú
Xã Thới Sơn
Xã Văn Giáo
Xã An Cư
Xã An Nông
Xã Vĩnh Trung
Xã Tân Lợi
Xã An Hảo
Xã Tân Lập
Xã Lạc Quới
Xã Lê Trì
Xã Vĩnh Gia
Xã Vĩnh Phước
Xã Châu Lăng
Xã Lương Phi
Xã Lương An Trà
Xã Tà Đảnh
Xã Núi Tô
Xã An Tức
Xã Cô Tô
Xã Tân Tuyến
Xã Ô Lâm
Xã An Hòa
Xã Cần Đăng
Xã Vĩnh Hanh
Xã Bình Thạnh
Xã Vĩnh Bình
Xã Bình Hòa
Xã Vĩnh An
Xã Hòa Bình Thạnh
Xã Vĩnh Lợi
Xã Vĩnh Nhuận
Xã Tân Phú
Xã Vĩnh Thành
Xã Kiến An
Xã Mỹ Hội Đông
Xã Long Điền A
Xã Tấn Mỹ
Xã Long Điền B
Xã Kiến Thành
Xã Mỹ Hiệp
Xã Mỹ An
Xã Nhơn Mỹ
Xã Long Giang
Xã Long Kiến
Xã Bình Phước Xuân
Xã An Thạnh Trung
Xã Hội An
Xã Hòa Bình
Xã Hòa An
Xã Tây Phú
Xã An Bình
Xã Vĩnh Phú
Xã Vĩnh Trạch
Xã Phú Thuận
Xã Vĩnh Chánh
Xã Định Mỹ
Xã Định Thành
Xã Mỹ Phú Đông
Xã Vọng Đông
Xã Vĩnh Khánh
Xã Thoại Giang
Xã Bình Thành
Xã Vọng Thê
  Các Huyện Của Tỉnh Sóc Trăng – Hành Chính Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh An Giang ở Đâu

Huyện nào có diện tích lớn nhất tỉnh An Giang

Đơn Vị Hành Chính Diện Tích
Thành phố
Long Xuyên
115,36
Thành phố
Châu Đốc
105,23
Thị xã
Tân Châu
176,43
Huyện
An Phú
226,17
Huyện
Châu Phú
450,71
Huyện
Châu Thành
354,83
Huyện
Chợ Mới
369,06
Huyện
Phú Tân
313,13
Huyện
Thoại Sơn
470,82
Huyện
Tịnh Biên
354,67
Huyện
Tri Tôn
600,23

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here