Các Huyện Và Xã Của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Rate this post

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã , 5 huyện ) và Cấp xã ( 6 thị trấn, 29 phường và 47 xã ).

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ở Đâu ?

  Các Huyện Của Tỉnh Phú Thọ – Hành Chính Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có bao nhiêu huyện , thành phố

 

Thành phố bà rịa có bao nhiêu phường, xã

Phường 1
Phường Thắng Tam
Phường 2
Phường 3
Phường 4
Phường 5
Phường Thắng Nhì
Phường 7
Phường Nguyễn An Ninh
Phường 8
Phường 9
Phường Thắng Nhất
Phường Rạch Dừa
Phường 10
Phường 11
Phường 12
Xã Long Sơn

Thành Phố Vũng Tàu có bao nhiêu phường , xã

Phường Phước Hưng
Phường Phước Hiệp
Phường Phước Nguyên
Phường Long Toàn
Phường Long Tâm
Phường Phước Trung
Phường Long Hương
Phường Kim Dinh
Xã Tân Hưng
Xã Long Phước
Xã Hoà Long

Huyện Châu Đức có bao nhiêu xã, thị trấn

Xã Bàu Chinh
Thị trấn Ngãi Giao
Xã Bình Ba
Xã Suối Nghệ
Xã Xuân Sơn
Xã Sơn Bình
Xã Bình Giã
Xã Bình Trung
Xã Xà Bang
Xã Cù Bị
Xã Láng Lớn
Xã Quảng Thành
Xã Kim Long
Xã Suối Rao
Xã Đá Bạc
Xã Nghĩa Thành

Huyện Xuyên Mộc có bao nhiêu xã , thị trấn

Thị trấn Phước Bửu
Xã Phước Thuận
Xã Phước Tân
Xã Xuyên Mộc
Xã Bông Trang
Xã Tân Lâm
Xã Bàu Lâm
Xã Hòa Bình
Xã Hòa Hưng
Xã Hòa Hiệp
Xã Hòa Hội
Xã Bưng Riềng
Xã Bình Châu

Huyện Long Điền có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Long Điền
Thị trấn Long Hải
Xã An Ngãi
Xã Tam Phước
Xã An Nhứt
Xã Phước Tỉnh
Xã Phước Hưng
  Các Quận Huyện Của Thành Phố Hồ Chí Minh – Hành Chính TP HCM

Huyện Đất Đỏ có bao nhiêu xã, thị trấn

Thị trấn Đất Đỏ
Xã Phước Long Thọ
Xã Phước Hội
Xã Long Mỹ
Thị trấn Phước Hải
Xã Long Tân
Xã Láng Dài
Xã Lộc An

Thị xã Phú Mỹ có bao nhiêu phường, thị xã

Phường Phú Mỹ
Xã Tân Hoà
Xã Tân Hải
Phường Phước Hoà
Phường Tân Phước
Phường Mỹ Xuân
Xã Sông Xoài
Phường Hắc Dịch
Xã Châu Pha
Xã Tóc Tiên

Cuối cùng là huyện côn đảo

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có bao nhiêu phường

Phường 1
Phường Thắng Tam
Phường 2
Phường 3
Phường 4
Phường 5
Phường Thắng Nhì
Phường 7
Phường Nguyễn An Ninh
Phường 8
Phường 9
Phường Thắng Nhất
Phường Rạch Dừa
Phường 10
Phường 11
Phường 12
Phường Phước Hưng
Phường Phước Hiệp
Phường Phước Nguyên
Phường Long Toàn
Phường Long Tâm
Phường Phước Trung
Phường Long Hương
Phường Kim Dinh
Phường Phú Mỹ
Phường Phước Hoà
Phường Tân Phước
Phường Mỹ Xuân
Phường Hắc Dịch

 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Ngãi Giao
Thị trấn Phước Bửu
Thị trấn Long Điền
Thị trấn Long Hải
Thị trấn Đất Đỏ
Thị trấn Phước Hải

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có bao nhiêu xã

Xã Long Sơn
Xã Tân Hưng
Xã Long Phước
Xã Hoà Long
Xã Bàu Chinh
Xã Bình Ba
Xã Suối Nghệ
Xã Xuân Sơn
Xã Sơn Bình
Xã Bình Giã
Xã Bình Trung
Xã Xà Bang
Xã Cù Bị
Xã Láng Lớn
Xã Quảng Thành
Xã Kim Long
Xã Suối Rao
Xã Đá Bạc
Xã Nghĩa Thành
Xã Phước Thuận
Xã Phước Tân
Xã Xuyên Mộc
Xã Bông Trang
Xã Tân Lâm
Xã Bàu Lâm
Xã Hòa Bình
Xã Hòa Hưng
Xã Hòa Hiệp
Xã Hòa Hội
Xã Bưng Riềng
Xã Bình Châu
Xã An Ngãi
Xã Tam Phước
Xã An Nhứt
Xã Phước Tỉnh
Xã Phước Hưng
Xã Phước Long Thọ
Xã Phước Hội
Xã Long Mỹ
Xã Long Tân
Xã Láng Dài
Xã Lộc An
Xã Tân Hoà
Xã Tân Hải
Xã Sông Xoài
Xã Châu Pha
Xã Tóc Tiên
  Các Huyện Của Tỉnh Nghệ An – Hành Chính Tỉnh Nghệ An

Huyện nào có diện tích lớn nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đơn Vị Hành Chính Diện Tích
Thành phố
Bà Rịa
91,5
Thành phố
Vũng Tàu
141,1
Thị xã
Phú Mỹ
333,84
Huyện
Châu Đức
422,6
Huyện
Côn Đảo
76
Huyện
Đất Đỏ
189,6
Huyện
Long Điền
77
Huyện
Xuyên Mộc
640,9

Huyện nào có dân số đông nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đơn Vị Hành Chính Dân Số
Thành phố
Bà Rịa
205.192
Thành phố
Vũng Tàu
420.860
Thị xã
Phú Mỹ
207.688
Huyện
Châu Đức
143.306
Huyện
Côn Đảo
8.360
Huyện
Đất Đỏ
76.659
Huyện
Long Điền
140.485
Huyện
Xuyên Mộc
162.356

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here