Take a fresh look at your lifestyle.

Các huyện xã của tỉnh An Giang

0 68

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bắc Ninh hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã , 8 huyện ) và Cấp xã ( 21 phường, 19 thị trấn và 116 xã )

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Bản đồ Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang Có Bao Nhiêu Huyện

Tỉnh An Giang có 2 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện  gồm :

Thành phố Châu Đốc
Thành phố Long Xuyên
Thị xã Tân Châu
Huyện An Phú
Huyện Châu Phú
Huyện Châu Thành
Huyện Chợ Mới
Huyện Phú Tân
Huyện Thoại Sơn
Huyện Tịnh Biên
Huyện Tri Tôn

Thành Phố Long Xuyên Có bao Nhiêu Phường Xã

Hiện nay, Thành Phố Long Xuyên có 2 xã và 11 phường gồm :

Phường Mỹ Bình
Phường Mỹ Long
Phường Đông Xuyên
Phường Mỹ Xuyên
Phường Bình Đức
Phường Bình Khánh
Phường Mỹ Phước
Phường Mỹ Quý
Phường Mỹ Thới
Phường Mỹ Thạnh
Phường Mỹ Hòa
Xã Mỹ Khánh
Xã Mỹ Hoà Hưng

Thành Phố Châu Đốc có bao nhiêu phường xã

Thành Phố Châu Đốc có 2 xã và 5 phường gồm :

Phường Châu Phú B
Phường Châu Phú A
Phường Vĩnh Mỹ
Phường Núi Sam
Phường Vĩnh Ngươn
Xã Vĩnh Tế
Xã Vĩnh Châu

Huyện An Phú có bao nhiêu thị trấn và xã

Huyện An Phú có 9 xã và 5 phường gồm :

Thị trấn An Phú
Xã Khánh An
Thị Trấn Long Bình
Xã Khánh Bình
Xã Quốc Thái
Xã Nhơn Hội
Xã Phú Hữu
Xã Phú Hội
Xã Phước Hưng
Xã Vĩnh Lộc
Xã Vĩnh Hậu
Xã Vĩnh Trường
Xã Vĩnh Hội Đông
Xã Đa Phước

Thị Xã Tân Châu có bao nhiêu phường xã

Thị xã Tân Châu có 9 xã và 5 phường gồm :

Phường Long Thạnh
Phường Long Hưng
Phường Long Châu
Xã Phú Lộc
Xã Vĩnh Xương
Xã Vĩnh Hòa
Xã Tân Thạnh
Xã Tân An
Xã Long An
Phường Long Phú
Xã Châu Phong
Xã Phú Vĩnh
Xã Lê Chánh
Phường Long Sơn

Huyện Phú Tân có bao nhiêu xã và thị trấn

Huyện Phú Tân có 2 thị trấn và 16 xã gồm :

Thị trấn Phú Mỹ
Thị trấn Chợ Vàm
Xã Long Hoà
Xã Phú Long
Xã Phú Lâm
Xã Phú Hiệp
Xã Phú Thạnh
Xã Hoà Lạc
Xã Phú Thành
Xã Phú An
Xã Phú Xuân
Xã Hiệp Xương
Xã Phú Bình
Xã Phú Thọ
Xã Phú Hưng
Xã Bình Thạnh Đông
Xã Tân Hòa
Xã Tân Trung

Huyện Tịnh Biên có bao nhiêu xã thị trấn

Huyện Tịnh Biên có 3 thị trấn 11 xã gồm :

Thị trấn Nhà Bàng
Thị trấn Chi Lăng
Xã Núi Voi
Xã Nhơn Hưng
Xã An Phú
Xã Thới Sơn
Thị trấn Tịnh Biên
Xã Văn Giáo
Xã An Cư
Xã An Nông
Xã Vĩnh Trung
Xã Tân Lợi
Xã An Hảo
Xã Tân Lập

Huyện Châu Phú có bao nhiêu xã thị trấn

Huyện Châu Phú có 1 thị trấn và 12 xã gồm :

Thị trấn Cái Dầu
Xã Khánh Hòa
Xã Mỹ Đức
Xã Mỹ Phú
Xã Ô Long Vỹ
Xã Vĩnh Thạnh Trung
Xã Thạnh Mỹ Tây
Xã Bình Long
Xã Bình Mỹ
Xã Bình Thủy
Xã Đào Hữu Cảnh
Xã Bình Phú
Xã Bình Chánh

Huyện Tri Tôn có bao nhiêu xã và thị trấn

Huyện Trị Tôn có 2 thị trấn và 13 xã gồm :

Thị trấn Tri Tôn
Thị trấn Ba Chúc
Xã Lạc Quới
Xã Lê Trì
Xã Vĩnh Gia
Xã Vĩnh Phước
Xã Châu Lăng
Xã Lương Phi
Xã Lương An Trà
Xã Tà Đảnh
Xã Núi Tô
Xã An Tức
Xã Cô Tô
Xã Tân Tuyến
Xã Ô Lâm

Huyện Châu Thành có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Châu Thành có 1 thị trấn và 12 xã gồm :

Thị trấn An Châu
Xã An Hòa
Xã Cần Đăng
Xã Vĩnh Hanh
Xã Bình Thạnh
Xã Vĩnh Bình
Xã Bình Hòa
Xã Vĩnh An
Xã Hòa Bình Thạnh
Xã Vĩnh Lợi
Xã Vĩnh Nhuận
Xã Tân Phú
Xã Vĩnh Thành

Huyện Chợ Mới có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Chợ Mới có 2 thị trấn và 16 xã gồm :

Thị trấn Chợ Mới
Thị trấn Mỹ Luông
Xã Kiến An
Xã Mỹ Hội Đông
Xã Long Điền A
Xã Tấn Mỹ
Xã Long Điền B
Xã Kiến Thành
Xã Mỹ Hiệp
Xã Mỹ An
Xã Nhơn Mỹ
Xã Long Giang
Xã Long Kiến
Xã Bình Phước Xuân
Xã An Thạnh Trung
Xã Hội An
Xã Hòa Bình
Xã Hòa An

Huyện Thoại Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Huyện Thoại Sơn có 3 thị trấn và 14 xã gồm :

Thị trấn Núi Sập
Thị trấn Phú Hoà
Thị Trấn Óc Eo
Xã Tây Phú
Xã An Bình
Xã Vĩnh Phú
Xã Vĩnh Trạch
Xã Phú Thuận
Xã Vĩnh Chánh
Xã Định Mỹ
Xã Định Thành
Xã Mỹ Phú Đông
Xã Vọng Đông
Xã Vĩnh Khánh
Xã Thoại Giang
Xã Bình Thành
Xã Vọng Thê

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.