Các huyện xã của tỉnh Bắc Ninh

2/5 - (2 bình chọn)

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bắc Ninh hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã , 6 huyện ) và Cấp xã ( 26 phường, 6 thị trấn và 94 xã )

  • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
  • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Tỉnh Bắc Ninh Ở Đâu ?

Bản đồ tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu Huyện

Tỉnh bắc ninh có 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện gồm :

Thành phố Bắc Ninh
Thị xã Từ Sơn
Huyện Gia Bình
Huyện Lương Tài
Huyện Quế Võ
Huyện Thuận Thành
Huyện Tiên Du
Huyện Yên Phong

Thành phố bắc ninh có bao nhiêu phường xã

Thành phố Bắc Ninh có 3 xã và 16 phường  gồm :

Phường Vũ Ninh
Phường Đáp Cầu
Phường Thị Cầu
Phường Kinh Bắc
Phường Vệ An
Phường Tiền An
Phường Đại Phúc
Phường Ninh Xá
Phường Suối Hoa
Phường Võ Cường
Phường Hòa Long
Phường Vạn An
Phường Khúc Xuyên
Phường Phong Khê
Phường Kim Chân
Phường Vân Dương
Phường Nam Sơn
Phường Khắc Niệm
Phường Hạp Lĩnh

Huyện Yên Phong có bao nhiêu phường xã thị trấn

Huyện yên Phong có 1 thị trấn và 13 xã gồm :

Thị trấn Chờ
Xã Dũng Liệt
Xã Tam Đa
Xã Tam Giang
Xã Yên Trung
Xã Thụy Hòa
Xã Hòa Tiến
Xã Đông Tiến
Xã Yên Phụ
Xã Trung Nghĩa
Xã Đông Phong
Xã Long Châu
Xã Văn Môn
Xã Đông Thọ

Huyện Quế Võ có bao nhiêu xã thị trấn

Huyện Quế Võ có 1 thị trấn và 20 xã gồm :

Thị trấn Phố Mới
Xã Việt Thống
Xã Đại Xuân
Xã Nhân Hòa
Xã Bằng An
Xã Phương Liễu
Xã Quế Tân
Xã Phù Lương
Xã Phù Lãng
Xã Phượng Mao
Xã Việt Hùng
Xã Ngọc Xá
Xã Châu Phong
Xã Bồng Lai
Xã Cách Bi
Xã Đào Viên
Xã Yên Giả
Xã Mộ Đạo
Xã Đức Long
Xã Chi Lăng
Xã Hán Quảng

Huyện Tiên Du có bao nhiêu xã và thị trấn

Huyện Tiên Du có 1 thị trấn và 13 xã

Thị trấn Lim
Xã Phú Lâm
Xã Nội Duệ
Xã Liên Bão
Xã Hiên Vân
Xã Hoàn Sơn
Xã Lạc Vệ
Xã Việt Đoàn
Xã Phật Tích
Xã Tân Chi
Xã Đại Đồng
Xã Tri Phương
Xã Minh Đạo
Xã Cảnh Hưng

Thị xã từ sơn có bao nhiêu xã phường

Từ Sơn có 5 xã và 7 phường gồm :

Phường Đông Ngàn
Xã Tam Sơn
Xã Hương Mạc
Xã Tương Giang
Xã Phù Khê
Phường Đồng Kỵ
Phường Trang Hạ
Phường Đồng Nguyên
Phường Châu Khê
Phường Tân Hồng
Phường Đình Bảng
Xã Phù Chẩn

Huyện Thuận Thành có bao nhiêu xã thị trấn

HUyện Thuận Thành có 1 thị trấn và 17 xã gồm :

Thị trấn Hồ
Xã Hoài Thượng
Xã Đại Đồng Thành
Xã Mão Điền
Xã Song Hồ
Xã Đình Tổ
Xã An Bình
Xã Trí Quả
Xã Gia Đông
Xã Thanh Khương
Xã Trạm Lộ
Xã Xuân Lâm
Xã Hà Mãn
Xã Ngũ Thái
Xã Nguyệt Đức
Xã Ninh Xá
Xã Nghĩa Đạo
Xã Song Liễu

Huyện Gia Bình có bao nhiêu xã thị trấn

Huyện Gia Bình có 1 thị trấn và 13 xã gồm :

Thị trấn Gia Bình
Xã Vạn Ninh
Xã Thái Bảo
Xã Giang Sơn
Xã Cao Đức
Xã Đại Lai
Xã Song Giang
Xã Bình Dương
Xã Lãng Ngâm
Xã Nhân Thắng
Xã Xuân Lai
Xã Đông Cứu
Xã Đại Bái
Xã Quỳnh Phú

Huyện Lương Tài có bao nhiêu xã thị trấn

Huyện Lương Tài có 1 thị trấn và 13 xã gồm

Thị trấn Thứa
Xã An Thịnh
Xã Trung Kênh
Xã Phú Hòa
Xã Mỹ Hương
Xã Tân Lãng
Xã Quảng Phú
Xã Trừng Xá
Xã Lai Hạ
Xã Trung Chính
Xã Minh Tân
Xã Bình Định
Xã Phú Lương
Xã Lâm Thao

Tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu phường

Phường Vũ Ninh
Phường Đáp Cầu
Phường Thị Cầu
Phường Kinh Bắc
Phường Vệ An
Phường Tiền An
Phường Đại Phúc
Phường Ninh Xá
Phường Suối Hoa
Phường Võ Cường
Phường Hòa Long
Phường Vạn An
Phường Khúc Xuyên
Phường Phong Khê
Phường Kim Chân
Phường Vân Dương
Phường Nam Sơn
Phường Khắc Niệm
Phường Hạp Lĩnh
Phường Đông Ngàn
Phường Đồng Kỵ
Phường Trang Hạ
Phường Đồng Nguyên
Phường Châu Khê
Phường Tân Hồng
Phường Đình Bảng

Tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu thị trấn

Thị trấn Chờ
Thị trấn Phố Mới
Thị trấn Lim
Thị trấn Hồ
Thị trấn Gia Bình
Thị trấn Thứa

Tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu xã

Xã Dũng Liệt
Xã Tam Đa
Xã Tam Giang
Xã Yên Trung
Xã Thụy Hòa
Xã Hòa Tiến
Xã Đông Tiến
Xã Yên Phụ
Xã Trung Nghĩa
Xã Đông Phong
Xã Long Châu
Xã Văn Môn
Xã Đông Thọ
Xã Việt Thống
Xã Đại Xuân
Xã Nhân Hòa
Xã Bằng An
Xã Phương Liễu
Xã Quế Tân
Xã Phù Lương
Xã Phù Lãng
Xã Phượng Mao
Xã Việt Hùng
Xã Ngọc Xá
Xã Châu Phong
Xã Bồng Lai
Xã Cách Bi
Xã Đào Viên
Xã Yên Giả
Xã Mộ Đạo
Xã Đức Long
Xã Chi Lăng
Xã Hán Quảng
Xã Phú Lâm
Xã Nội Duệ
Xã Liên Bão
Xã Hiên Vân
Xã Hoàn Sơn
Xã Lạc Vệ
Xã Việt Đoàn
Xã Phật Tích
Xã Tân Chi
Xã Đại Đồng
Xã Tri Phương
Xã Minh Đạo
Xã Cảnh Hưng
Xã Tam Sơn
Xã Hương Mạc
Xã Tương Giang
Xã Phù Khê
Xã Phù Chẩn
Xã Hoài Thượng
Xã Đại Đồng Thành
Xã Mão Điền
Xã Song Hồ
Xã Đình Tổ
Xã An Bình
Xã Trí Quả
Xã Gia Đông
Xã Thanh Khương
Xã Trạm Lộ
Xã Xuân Lâm
Xã Hà Mãn
Xã Ngũ Thái
Xã Nguyệt Đức
Xã Ninh Xá
Xã Nghĩa Đạo
Xã Song Liễu
Xã Vạn Ninh
Xã Thái Bảo
Xã Giang Sơn
Xã Cao Đức
Xã Đại Lai
Xã Song Giang
Xã Bình Dương
Xã Lãng Ngâm
Xã Nhân Thắng
Xã Xuân Lai
Xã Đông Cứu
Xã Đại Bái
Xã Quỳnh Phú
Xã An Thịnh
Xã Trung Kênh
Xã Phú Hòa
Xã Mỹ Hương
Xã Tân Lãng
Xã Quảng Phú
Xã Trừng Xá
Xã Lai Hạ
Xã Trung Chính
Xã Minh Tân
Xã Bình Định
Xã Phú Lương
Xã Lâm Thao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here