Take a fresh look at your lifestyle.

Các ký tự không được dùng để đặt tên file

12.822
5/5 - (1 bình chọn)

Khi đặt tên file, tên folder bạn nên tránh những ký tự này ra. Mục tiêu là để file có thể được chấp nhận dễ dàng qua các thiết bị hoặc không bị lỗi font chữ sau này.

1. Đặt tên file có nghĩa, ngắn gọn

  • Không dùng dấu tiếng Việt
  • Không dùng khoảng cách giữa các text
  • Tên dễ hiểu, dễ nhớ
  • Nên đính kèm mốc thời gian, địa điểm

2. Cấu trúc folder

  • Nên dùng các folder sẵn của hệ điều hành như Documents, music, video, downloads…
  • Thư mục cha nên bao hàm các thư mục con cùng nội dung

3. Các ký tự không dùng để đặt tên file

Bạn cũng có thể thích