Rate this post

Trí tuệ nhân tạo giúp máy tính của có chí thông minh như con người. Giúp xử lý các công việc mà con người có thể thực hiện được và không thực hiện được thông qua logic

Cách lĩnh vực nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo

 

  • Nghiên cứu, xây dựng các hệ thống máy tính đòi hỏi trí thông minh của con người
  • Nghiên cứu máy tính có thể năng suy nghĩ
  • Thực hiện các công việc nghiên cứu để xem làm thế nào con người làm tốt hơn máy tính
  • Nghiên cứu hoạt động của trí nào thông qua các trương trình tính toán
  • Nghiên cứu để máy tính có được nhận thực, tính toán và lập luận
  • Mô phỏng hành vi thông minh mô phỏng các vật thể
  • Giải quyết các hành vi đặt ra đối với các trương trình tính toán

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here