Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các phím tắt trong photoshop cs6

Các phím tắt trong Photoshop được hệ thống giới thiệu chi tiết sau đây sẽ giúp các bạn xử lý trên màn hình, đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc.

1. Nhóm phím tắt hệ thống FILE:
Nhóm lệnh File Nội dung

 • CTRL + N Tạo File mới
 • CTRL + O Mở file
 • CTRL + ALT + O Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W Đóng file
 • CTRL + S Lưu
 • CTRL + SHIFT + S Lưu ra các dạng khác
 • CTRL + ALT + S Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P In ảnh

2. Nhóm lệnh thao tác với Layer

Nhóm lệnh Layer Nội dung

 • CTRL + SHIFT + N Tạo Layer mới
 • CTRL + J Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J Cắt Layer
 • CTRL + G Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ] Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ] Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [ Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [ Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E Ghép tất cả các Layer

3. Nhóm phím tắt F

Nhóm lệnh F Nội dung

 • F1 Mở trình giúp đỡ
 • F2 Cut
 • F3 Copy
 • F4 Paste
 • F5 Mở Pallete Brush
 • F6 Mở Pallete màu
 • F7 Mở Pallete Layer
 • F8 Mở Pallete Info
 • F9 Mở Pallete Action


Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>