Các phím tắt trong photoshop cs6

Rate this post

Các phím tắt trong Photoshop được hệ thống giới thiệu chi tiết sau đây sẽ giúp các bạn xử lý trên màn hình, đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc.

1. Nhóm phím tắt hệ thống FILE:
Nhóm lệnh File Nội dung

 • CTRL + N Tạo File mới
 • CTRL + O Mở file
 • CTRL + ALT + O Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W Đóng file
 • CTRL + S Lưu
 • CTRL + SHIFT + S Lưu ra các dạng khác
 • CTRL + ALT + S Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P In ảnh

2. Nhóm lệnh thao tác với Layer

Nhóm lệnh Layer Nội dung

 • CTRL + SHIFT + N Tạo Layer mới
 • CTRL + J Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J Cắt Layer
 • CTRL + G Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ] Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ] Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [ Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [ Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E Ghép tất cả các Layer
  Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Kaspersky Internet Security 2019

3. Nhóm phím tắt F

Nhóm lệnh F Nội dung

 • F1 Mở trình giúp đỡ
 • F2 Cut
 • F3 Copy
 • F4 Paste
 • F5 Mở Pallete Brush
 • F6 Mở Pallete màu
 • F7 Mở Pallete Layer
 • F8 Mở Pallete Info
 • F9 Mở Pallete Action

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here