Rate this post

Phần tổng hợp các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính sẽ giúp các bạn hiểu và biết kích hoạt trang tính trên bảng tính tốt hơn.

  • Bảng tính: Bao gồm có nhiều trang tính, các trang tính được phân biệt bởi tên trang.
  • Các thành phần chính trên trang tính: bao gồm: hộp tên; Khối; thanh công thức.
  • Chọn các đối tượng trên trang tính: có thể chọn 1 ô; 1 hàng; một cột; hay chọn 1 khối.
  • Dữ liệu trên trang tính, gồm có: dữ liệu số: là các con số từ 0.1.,.,..,.9;

-Dữ liệu ký tự: là dãy các chữ cái, chữ số và các ký hiệu

-Chế độ ngầm định của dữ liệu kí tự là canh thẳng lề trái trong ô tính.

Ngoài các thành phần cơ bản trên, còn rất nhiều thành phần chức năng nâng cao cho các chuyên ngành. Để sử dụng tốt ứng dụng cũng như quản lý tốt dữ liệu bạn cần sắp xếp hợp lý và sử dụng nhiều lần.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here