Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin

2/5 - (1 bình chọn)

Mục đích của chương trình này cung cấp một số yếu tố kỹ thuật có liên quan đến việc thiết kế hệ thống thông tin.

Nội dung chính: Bao gồm phần cứng, phần mềm, các phương thức truyền thông, mạng máy tính và nhân sự.

Hệ thống thông tin hình thành với 5 thành phần cơ bản:

* Các thiết bị phần cứng

*Các chương trình phần mềm:

  • Bao gồm phần mềm hệ thống
  • Phần mềm ứng dụng chuyên biệt

*Các cơ sở dữ liệu: Là một tập hợp có tổ chức của các dữ liệu có liên quan đến nhau.

  Các trường hợp trong khung ether net gói ip và tcp

*Hệ thống truyền thông: Là hệ thống cho phép tạo, truyền và nhận tin tức điện tử.

*Nhân sự: Bộ máy nhân sự công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here