Rate this post

Mặc dù chúng ta dùng máy tính hàng ngày, tuy nhiên ít người biết đến các thành phần cơ bản của mạng máy tính. Sau đây hệ thống xin gởi tới bạn đọc một số thành phần cơ bản của mạng máy tính để bạn hiểu rõ.

Phần cứng mạng máy tính

Phân loại máy tính theo kỹ thuật truyền tin: Người ta chia mạng thành 2 loại là mạng quảng bá (Broadcast Network) và mạng điểm nối điểm (Point- to- point Network).

  • Mạng quảng bá
  • Mạng điểm nối điểm

Phân loại máy tính theo phạm vi địa lý

  • Mạng cục bộ: Thuộc loại mạng quảng bá, có hình trạng (topology).
  • Mạng đô thị
  • Mạng diện rộng
  • Mạng không dây: Nếu phân biệt theo tiêu chí hữu tuyến hay vô tuyến thì có thêm các loại mạng không dây đó là: Nối kết hệ thống (System interconnection).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here