Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình

1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình thường có 3 thành phần cơ bản đó là:

  • Bảng chữ cái: Là tập các ký hiệu dùng để viết chương trình.
  • Cú pháp: Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình.
  • Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

2. Một số khái niệm:

*Tên: tất cả mọi đối tượng trong chương trình đều phải đặt tên theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình.

-Quy tắc đặt tên trong Pascal

-Tên dành riêng

-Tên chuẩn

-Tên do người lập trình đặt

3. Hằng và biến

Hằng: Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện.

-Biến: là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị.


Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>