Rate this post

1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình thường có 3 thành phần cơ bản đó là:

  • Bảng chữ cái: Là tập các ký hiệu dùng để viết chương trình.
  • Cú pháp: Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình.
  • Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

2. Một số khái niệm:

*Tên: tất cả mọi đối tượng trong chương trình đều phải đặt tên theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình.

-Quy tắc đặt tên trong Pascal

-Tên dành riêng

-Tên chuẩn

-Tên do người lập trình đặt

3. Hằng và biến

Hằng: Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện.

-Biến: là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here