Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các thao tác trên danh sách liên kết đơn c ++

Sau đây là phần tổng hợp các thao tác trên danh sách liên kết đơn ++ mà hệ thống xin gửi tới các bạn.

  • Cài đặt
  • Xóa phần tử cuối: Đầu vào DSLK đơn 1; Kết quả: DSLK đơn 1 sau khi xóa phần tử cuối.
  • Xóa phần tử p cho trước: Đầu vào: DSLK đơn 1, node p cần xóa; Kết quả DSLK đơn 1 sau khi xóa p.
  • Xóa phần tử đứng trước phần tử cho trước: Đầu vào DSLK đơn 1, nodep để xác định node cần xóa; Kết quả: DSLK đơn 1 sau khi xóa trước phần tử p.
  • Xóa phần tử đứng sau phần tử cho trước: Đầu vào: DSLK đơn 1, node p để xác định node cần xóa. Kết quả: DSLK đơn 1 sau khi xóa phần tử sau p.
  • Hủy toàn bộ danh sách: Đầu vào: DSLK đơn 1; Kết quả DSLK đơn 1 sau khi hủy (rỗng).

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>