Rate this post

Tổng hợp các hàm thư viện cần dùng trong trong ngôn ngữ lập trình sẽ rất có ích cho người mới học C++. Xin mời hãy tham khảo.

Các tập tin tiêu đề chuẩn bao gồm:

1 – Tổng quát

2 – Các dãy ký tự: <sting>– Định nghĩa thùng chứa lớp tiêu bản basic_string và nhiều hỗ trợ cho các tiêu bản khung.

3 – Streams và Input/Output

4 – Các số:

Bao gồm < complex> –; <numeric> — ; <valarray> — nhằm hỗ trợ các lớp tiêu bản và các hàm, nhằm tiến hành các thuật toán cung cấp cho việc xử lý số.

5 – Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình

6 – Thư viện chuẩn C++: Thư viện này chính là thư viện chuẩn C được du nhập lại và đổi tên từ dạng <xxxx.h> thành <cxxxx> trong đó “xxxx” là tên của thư viện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here