Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các thư viện cần dùng trong C ++

Tổng hợp các hàm thư viện cần dùng trong trong ngôn ngữ lập trình sẽ rất có ích cho người mới học C++. Xin mời hãy tham khảo.

Các tập tin tiêu đề chuẩn bao gồm:

1 – Tổng quát

2 – Các dãy ký tự: <sting>– Định nghĩa thùng chứa lớp tiêu bản basic_string và nhiều hỗ trợ cho các tiêu bản khung.

3 – Streams và Input/Output

4 – Các số:

Bao gồm < complex> –; <numeric> — ; <valarray> — nhằm hỗ trợ các lớp tiêu bản và các hàm, nhằm tiến hành các thuật toán cung cấp cho việc xử lý số.

5 – Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình

6 – Thư viện chuẩn C++: Thư viện này chính là thư viện chuẩn C được du nhập lại và đổi tên từ dạng <xxxx.h> thành <cxxxx> trong đó “xxxx” là tên của thư viện.

Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>