Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Các trường hợp trong khung ether net gói ip và tcp

Ethernet được xuất phát từ nhiều các định nghĩa nối dây và phát tín hiệu cho tầng vật lý. Vì vậy khi nhắc đến Ethernet ta sẽ liên hệ đến mô hình OSI.

Mô hình OSI và giao thức Ethernet TCP/IP

Mô hình OSI cung cấp một phương thức chuẩn hay mô hình tham khảo mà dựa vào đó ta có thể xây dựng một phương thức truyền giữa 2 mạng bất kỳ trong mạng, Trong mô hình này mạng được chia thành 2 lớp.

Giao thức Ethernet TCP/IP cũng được xây dựng dựa vào mô hình này, nó được rút gọn lại thành 4 lớp.

Tóm tắt các lớp trong mô hình TCP/IP:

  • Network Access layer (lớp truy cập mạng);
  • Internet layer (lớp mạng);
  • Transport Layer (lớp giao vận);
  •  Application Layer (lớp ứng dụng).

Cấu trúc Protocol


Viết bình luận

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>