Rate this post

Việc lưu mật khẩu facebook trên google chrome để xem lại mật khẩu của mình. Tuy nhiên việc này cũng khiến kẻ gian dễ dàng có thể lấy mật khẩu facebook của bạn. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn bỏ lưu mật khẩu, giúp bạn bảo mật tốt hơn.

  • Bước 1: Trên trình duyệt Chrome, cốc cốc mà bạn sử dụng đăng nhập tài khoản facebook, nhấp vào biểu tượng 3 chấm dọc ở góc cửa sổ, sau đó chọn cài đặt.
  • Bước 2: Ở phần cài đặt trình duyệt Chrome, bạn kéo xuống cuối cùng và nhấn vào Nâng cao để hiển thị thêm những cài đặt cho trình duyệt.
  • Bước 3: Tìm đến lựa chọn Quản lý mật khẩu
  • Bước 4: Để xóa mật khẩu facebook lưu trên chrome, cốc cốc bạn nhấn vào biểu tượng ba chấm dọc bên cạnh.
  • Bước 5: Lựa chọn xóa để xóa mật khẩu
  • Bước 6: Khi thực hiện xong việc xóa mật khẩu, nếu bạn đăng nhập, bạn cần phải nhập lại mật khẩu, tài khoản của mình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here