Cách để Sử Dụng Git và GitHub cho Quản Lý Phiên Bản Mã Nguồn

Rate this post

Cách để Sử Dụng Git và GitHub cho Quản Lý Phiên Bản Mã Nguồn

Trong quá trình phát triển phần mềm, việc quản lý phiên bản mã nguồn là một phần quan trọng để đảm bảo tính tổ chức, theo dõi sự thay đổi và hợp tác trong nhóm. Git và GitHub là hai công cụ phổ biến được sử dụng rộng rãi để thực hiện việc này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Git và GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn một cách hiệu quả.

Khái Niệm Về Git và GitHub

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (DVCS) được phát triển bởi Linus Torvalds. Nó cho phép bạn theo dõi sự thay đổi của mã nguồn, tạo và quản lý các nhánh (branches), và hợp nhất (merge) các thay đổi một cách linh hoạt. Điểm độc đáo của Git là nó hoạt động phân tán, có nghĩa là mọi thành viên trong dự án đều có bản sao của toàn bộ lịch sử thay đổi.

  C và C++ khác nhau chỗ nào

GitHub là một nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến dựa trên Git. Nó cung cấp môi trường cho việc lưu trữ mã nguồn, quản lý dự án và hợp tác giữa các thành viên trong một tổ chức hoặc nhóm phát triển. GitHub cung cấp giao diện dễ sử dụng, cho phép bạn theo dõi thay đổi, tạo yêu cầu kéo (pull requests), và xem xét mã nguồn.

Cách Sử Dụng Git và GitHub

1. Cài Đặt Git và Tạo Tài Khoản GitHub

Trước hết, bạn cần cài đặt Git trên máy tính của mình. Sau đó, hãy tạo một tài khoản GitHub nếu bạn chưa có một tài khoản.

2. Tạo Dự Án Mới trên GitHub

 • Đăng nhập vào tài khoản GitHub và tạo một dự án mới (repository) bằng cách nhấp vào nút “New” trên góc trên bên phải màn hình.
 • Đặt tên cho dự án, thêm mô tả và chọn các tùy chọn khác.
 • Chọn “Public” hoặc “Private” để quyết định ai có thể xem mã nguồn của bạn.
  Làm thế nào để Xây Dựng Ứng Dụng Di Động Đa Nền Tảng một cách Hiệu Quả

3. Sao Chép Dự Án Vào Máy Tính Sử Dụng Git

 • Mở terminal hoặc command prompt trên máy tính của bạn.
 • Sử dụng lệnh git clone để sao chép dự án từ GitHub về máy tính:
  git clone <URL-dự-án-GitHub>
 • Điều này tạo ra một bản sao của dự án trên máy tính của bạn.

4. Thay Đổi Mã Nguồn Và Commit

 • Sửa đổi mã nguồn trong thư mục dự án trên máy tính của bạn.
 • Sử dụng lệnh git status để kiểm tra trạng thái các tập tin đã thay đổi.
 • Sử dụng lệnh git add để thêm các tập tin đã thay đổi vào vùng staging.
 • Sử dụng lệnh git commit để lưu các thay đổi vào lịch sử mã nguồn.

5. Đẩy Thay Đổi Lên GitHub

 • Sau khi commit các thay đổi, sử dụng lệnh git push để đẩy các thay đổi lên GitHub:
  git push origin master
 • Các thay đổi sẽ được cập nhật trên GitHub.

6. Hợp Nhất Thay Đổi (Merge) và Tạo Yêu Cầu Kéo (Pull Request)

 • Trên GitHub, bạn có thể tạo yêu cầu kéo để đề xuất thay đổi từ nhánh của bạn vào nhánh chính (master) của dự án chính.
 • Người khác có thể xem xét và bình luận về yêu cầu kéo của bạn.
 • Khi mọi người đồng意, bạn có thể hợp nhất yêu cầu kéo vào nhánh master.
  Các loại ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay

Kết Luận

Việc sử dụng Git và GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn không chỉ giúp bạn theo dõi và duy trì mã nguồn hiệu quả, mà còn tạo điều kiện cho sự hợp tác trong nhóm phát triển. Qua việc tạo, commit, đẩy và hợp nhất các thay đổi, bạn có thể duy trì tính toàn vẹn của mã nguồn và dễ dàng theo dõi sự phát triển của dự án. Đồng thời, GitHub cung cấp một môi trường trực quan để quản lý dự án và tương tác giữa các thành viên.