Rate this post

Nếu bạn đang tìm cách giữ số 0 đứng đầu trong định dạng ngày tháng trong Excel , thì bạn đã đến đúng chỗ. Trong các ví dụ thực tế, chúng ta thường cần sử dụng Excel nơi chúng ta phải đặt ngày tháng. Thêm số 0 ở đầu trong định dạng ngày làm cho nó dễ trình bày và dễ hiểu hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cố gắng thảo luận về cách thêm số 0 ở đầu trong định dạng ngày tháng trong Excel.

Tải Xuống Ví Dụ Thực Hành

Click Để Tải Xuống

9 cách để giữ số 0 đứng đầu trong định dạng ngày Excel

Excel cung cấp nhiều phương pháp để thêm số 0 ở đầu trong định dạng ngày tháng. Để hiển thị điều này, chúng tôi đã tạo một tập dữ liệu có tên là Bán hàng ở các cửa hàng khác nhau có tiêu đề cột là Store Number, quantity of sales và Date . Tập dữ liệu là như thế này.

Ở đây, chúng tôi đã sử dụng định dạng ngày tháng là mm dd yyyy mà không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào trong số chúng. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về các phương pháp để thêm số 0 ở đầu trong định dạng ngày tháng trong Excel .

1. Áp dụng hàm TEXT để giữ số 0 đứng đầu trong định dạng ngày tháng trong Excel

Chúng ta có thể sử dụng hàm TEXT để thêm số 0 ở đầu.

 • Để sử dụng chức năng này, trước tiên hãy viết công thức sau vào ô E5 của tập dữ liệu bên dưới.

=TEXT(D5,”00000000)

Ở đây, D5Date 1012022 mà chúng ta muốn thêm số 0 ở đầu. 00000000 có 8 chữ số có nghĩa là ngày có số 0 đứng đầu sẽ có 8 chữ số. Nếu ngày ban đầu có 7 chữ số, thì 1 số 0 đứng đầu sẽ được thêm vào. Nếu ngày ban đầu có 6 chữ số, thì 2 số 0 ở đầu sẽ được thêm vào.

 • Thứ hai, nhấn ENTER để nhận đầu ra là 01012022 .
 • Thứ ba, sử dụng Fill Handle bằng cách kéo con trỏ xuống bằng cách giữ góc dưới bên phải của ô tham chiếu E5 .
  Link tải Microsoft Office 2013 Professional Plus bản Full mới nhất

Do đó, chúng ta sẽ nhận được tất cả các đầu ra có số 0 đứng đầu như thế này.

2. Sử dụng Apostrophe để giữ số 0 ở đầu trong định dạng ngày của Excel

Chúng ta không cần bất kỳ chức năng nào nếu chúng ta sử dụng Apostrophe trước date . Sử dụng Apostrophe (  ) tự động thêm số 0 đứng đầu.

 • Để hiển thị điều này, trước tiên, hãy sao chép ngày trong ô D5 và dán vào E5
 • Thứ hai, chỉ cần đặt Apostrophe trước ngày trong E5

 • Thứ ba, nhấn ENTER .
 • Cuối cùng, chúng ta sẽ nhận được đầu ra với số 0 đứng đầu.
 • Thứ tư, sử dụng Fill Handle để lấy tất cả các ngày có số 0 ở đầu.

Ngoài ra, nếu chúng ta nhấp vào một ô trong tiêu đề Date with Leading Zero đầu, giả sử là ô E5 , error icon sẽ xảy ra trong ô D5 liền kề như hình bên dưới.

 • Thứ năm, để tránh điều này, hãy nhấp vào biểu tượng> chọn Ignore Error. .
  Cách lấy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác

Cuối cùng, biểu tượng sẽ biến mất. Chúng ta cần làm điều tương tự cho mọi ô trong Cột E.

3. Sử dụng định dạng số tùy chỉnh để giữ số 0 đứng đầu trong định dạng ngày Excel

Sử dụng Custom Number Format để thêm số 0 ở đầu là một phương pháp khá phổ biến. Chúng ta chỉ cần biết có bao nhiêu số chúng ta muốn đặt ở định dạng ngày tháng.

 • Ban đầu, sao chép và dán cơ sở dữ liệu của Cột D sang Cột E. Chúng tôi sẽ thêm số 0 ở đầu trong các ô của Cột E.
 • Cách thứ hai, chọn các ô E5: E15 > vào Home > chọn General > chọn biểu tượng Number .

 • Cuối cùng, một cửa sổ Format Cells.
 • Thứ ba, đi tới Number > chọn Custom  > viết 00000000 trong Type
 • Thứ tư, nhấp vào OK .

Lưu ý: Bạn chỉ có thể nhấn CTRL + 1 để mở hộp thoại Format Cells .
Do đó, số 0 đứng đầu được thêm vào tất cả các ô của E5: E15 .

4. Sử dụng hàm CONCATENATE

Một trong những hàm phổ biến nhất mà chúng ta có thể sử dụng để thêm số 0 ở đầu là sử dụng hàm CONCATENATE . Hàm này có các chuỗi đơn giản đến kinh ngạc, nơi chúng ta chỉ cần đặt số 0 và đưa ra ô tham chiếu.

 • Chúng ta có thể viết công thức sau trong ô E5 của tập dữ liệu bên dưới.
=CONCATENATE(“0”,D5)
 • Thứ hai, nhấn ENTER để nhận đầu ra là 01012022 .
 • Thứ ba, sử dụng Fill Handle để lấy tất cả các đầu ra có số 0 ở đầu.

5. Áp dụng toán tử ký hiệu

Chúng ta có thể sử dụng Ampersand thay vì sử dụng trực tiếp hàm CONCATENATE . Nó cho kết quả giống như hàm CONCATENATE trả về.

 • Để sử dụng điều này, trước tiên, hãy viết công thức sau vào ô E5 của tập dữ liệu bên dưới.

=”0”&D5

Ở đây, công thức này đặt 0 trước rồi đến giá trị 1012022 trong ô D5 , cuối cùng tạo ra đầu ra 01012022 .

số 0 đứng đầu trong định dạng ngày excel, sử dụng toán tử Dấu và

 • Thứ hai, nhấn ENTER và sử dụng Fill Handle để nhận tất cả các kết quả đầu ra của các ô E5: E15 .

số 0 đứng đầu trong định dạng ngày excel, sử dụng toán tử Dấu và


6. Sử dụng hàm RIGHT

Hàm RIGHT có cú pháp để cung cấp đầu vào của tổng các chữ số của định dạng ngày. Nó lấy một văn bản và một số làm đầu vào. Và trả về văn bản với số ký tự được chỉ định từ bên phải làm đầu ra.
Chúng ta có thể viết công thức sau trong ô E5 của tập dữ liệu bên dưới.

=RIGHT(“00000000”&D5,8)

 

 • Thứ hai, nhấn ENTER và sử dụng Fill Handle .
 • Cuối cùng, chúng ta sẽ nhận được đầu ra như thế này.

7. Áp dụng kết hợp các hàm RIGHT và CONCATENATE

Chúng ta có thể sử dụng kết hợp các hàm RIGHT và CONCATENATE để thêm số 0 ở đầu.

 • Đầu tiên, chúng ta có thể viết công thức sau trong ô E5 như thế này.

=RIGHT(CONCATENATE(“00000000”,D5),8)
 • Tương tự, nhấn ENTER và sử dụng Fill Handle để có đầu ra mong muốn với số 0 đứng đầu như thế này.

 

  Làm sao để thực hiện cách copy 1 sheet trong excel sang file khác?

8. Sử dụng hàm BASE

Việc sử dụng hàm BASE là một phương pháp dễ dàng khác để thêm số 0 ở đầu. Nó nhận một giá trị và giá trị cơ sở của hệ thống số làm đầu vào và trả về nó ở định dạng văn bản với số chữ số được chỉ định.

Cuối cùng, chúng ta có thể viết công thức của hàm BASE trong ô E5 như thế này.

=BASE(D5,10,8)

 

 • Thứ hai, nhấn ENTER .
 • Thứ ba, sử dụng Fill Handle .
 • Do đó, chúng ta sẽ nhận được đầu ra như thế này.

 

9. Sử dụng các hàm REPT và LEN

Chúng ta có thể sử dụng kết hợp các hàm REPT và LEN để giữ số 0 đứng đầu một cách hiệu quả.

 • Đầu tiên, hãy viết công thức kết hợp sau trong E5

=REPT(0,8-LEN(D5))&D5&””
 • Tương tự, nhấn ENTER và sử dụng Fill Handle cho kết quả mong muốn như thế này.

 

Sự kết luận

Bằng cách này, chúng ta có thể giữ bất kỳ số lượng 0 nào ở đầu trong định dạng ngày tháng của Excel nếu chúng ta nghiên cứu bài viết này đúng cách. Vui lòng truy cập nền tảng học Excel chính thức của chúng tôi là ExcelDemy để biết thêm các thắc mắc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here