Cách khôi phục máy tính như ban đầu win 7

Rate this post

Để giải quyết vấn đề khôi phục máy tính như ban đầu win 7, hãy làm theo các bước được liệt kê bên dưới để khôi phục máy tính của bạn về phiên bản Windows trước bằng cách sử dụng thư mục Windows.OLD

  • Bước 1: Xác định xem có thư mục Windows.old và có đủ không gian trống trên đĩa cứng Windows hay chưa
  • Bước 2: Khởi động Môi trường Phục hồi Windows
  • Bước 3: Di chuyển thư mục Windows 7 sang thư mục Win7 mới
  • Bước 4: Sao chép nội dung hoặc di chuyển nội dung của thư mục Windows.old
  • Bước 5: Khôi phục cung khởi động cho cài đặt Windows trước đó
  • Bước 6: Khôi phục tệp Boot.ini cho cài đặt Windows trước đó của Windows XP hoặc Windows 2000
  • Bước 7: Đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh rồi bấm Khởi động lại.
  Các hình thức thanh toán trong thương mại điện tử

Xem ngay:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here