Cách khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Rate this post

Khôi phục tài khoản mà bạn đã tự hủy kích hoạt

 • Truy cập facebook.com

 • Nhập email hoặc điện thoại và mật khẩu của bạn


Vui lòng sử dụng cùng một Email hoặc Điện thoại và Mật khẩu mà bạn đã sử dụng khi đăng ký Facebook. Nếu bạn không nhớ mật khẩu, vui lòng nhấp vào liên kết Quên tài khoản và khôi phục mật khẩu của bạn.

 • Bấm vào nút Đăng nhập

 

  Cách tạo nhóm Facebook

Đó là nó. Bạn đã khôi phục tài khoản bị hủy kích hoạt của mình.

Khôi phục tài khoản đã bị Facebook vô hiệu hóa

 

Tìm hiểu xem tài khoản của bạn có bị Facebook vô hiệu hóa hay không

 

Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn sẽ thấy thông báo bị vô hiệu hóa khi đăng nhập. Nếu bạn không thấy thông báo này, thì có thể bạn đang gặp vấn đề với việc đăng nhập.

Gửi kháng nghị nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn thì vui lòng gửi khiếu nại đến Facebook bằng cách sử dụng liên kết này,  gửi đơn khiếu nại.

  • Địa chỉ email hoặc số điện thoại di động bạn đã sử dụng để đăng nhập với Facebook.
  • Tên đầy đủ của bạn
  • Id của bạn nếu bạn đã lưu ở định dạng jpeg
  • Mọi thông tin bổ sung bạn muốn đưa vào vui lòng đưa vào mục Thông tin bổ sung 
  • Nhấp vào nút Gửi và khiếu nại của bạn để khôi phục tài khoản bị vô hiệu hóa của bạn đã được gửi thành công.
  Cách đăng trên Instagram từ Máy tính

Bây giờ hãy đợi Facebook theo dõi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here