Take a fresh look at your lifestyle.

Cách lấy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác

137
Rate this post

Thông thường khi sử dụng bảng tính excel bạn hay gặp các dữ liệu của mình nằm ở các file excel khác nhau và bạn cần lấy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác, chúng tôi sẽ giúp bạn.

  • Bước 1: mở 2 file excel
  • Bước 2: mở nơi lưu file excel cần lấy dữ liệu. Nhấp chuột phải vào file đó chọn properties
  • Bước 3: copy đường dẫn Location chọn OK
  • Bước 4: Dán đường dẫn vào file excel cần lấy dữ liệu
  •  Bước 5: thêm file excel chứa dữ liệu như bên dưới hình
  •  Bước 6: Copy đường dẫn =’C:\Users\Admin\Desktop[thang3.xslx]Sheet1′!. Sau đó vào file excel chứa dữ liệu (cụ thể là file excel 2). Nhấp vào ô dữ liệu.
  • Bước 7: vào file excel cần lấy dữ liệu và dán lại đường dẫn =’C:\Users\Admin\Desktop[thang3.xslx]Sheet1′!.

Nhấn Enter để xem kết quả

Xem thêm:

Bạn cũng có thể thích