Rate this post

Thông thường khi sử dụng bảng tính excel bạn hay gặp các dữ liệu của mình nằm ở các file excel khác nhau và bạn cần lấy dữ liệu từ file excel này sang file excel khác, chúng tôi sẽ giúp bạn.

  • Bước 1: mở 2 file excel
  • Bước 2: mở nơi lưu file excel cần lấy dữ liệu. Nhấp chuột phải vào file đó chọn properties
  • Bước 3: copy đường dẫn Location chọn OK
  • Bước 4: Dán đường dẫn vào file excel cần lấy dữ liệu
  •  Bước 5: thêm file excel chứa dữ liệu như bên dưới hình
  •  Bước 6: Copy đường dẫn =’C:\Users\Admin\Desktop[thang3.xslx]Sheet1′!. Sau đó vào file excel chứa dữ liệu (cụ thể là file excel 2). Nhấp vào ô dữ liệu.
  • Bước 7: vào file excel cần lấy dữ liệu và dán lại đường dẫn =’C:\Users\Admin\Desktop[thang3.xslx]Sheet1′!.

Nhấn Enter để xem kết quả

Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here