Rate this post

Bạn có thể xem tin nhắn trên facebook của người khác bằng cách sau:

Bước 1: Kiểm tra id của tài khoản facebook muốn xem. Ví dụ link facebook của người bạn muốn xem tin nhắn là:
https://facebook.com/abcxyz thì sau khi truy cập bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + U (giữ 2 phím đồng thời, Ctrl ấn trước 1 tí). Tìm theo từ khóa “android:url” bạn sẽ thấy ngay sau đó có 1 link dạng fb://profile/156750**** thì phần số chính là id facebook của người đó

Bước 2: Kiểm tra id của tài khoản facebook của bạn. Cách thức tương tự bước 1.

Bước 3: Nhập mật khẩu đã mã hóa của bạn và id facebook của bạn, id facebook của người bạn muốn xem tin nhắn vào form và chọn khoảng thời gian muốn đọc tin nhắn. (chỉ có thể đọc tin nhắn cách thời điểm hiện tại 3 tháng).

Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here