Cách xóa nhóm trên Facebook

Rate this post

Để xóa nhóm trên Facebook, bạn phải là chủ sở hữu nhóm. Quản trị viên không thể trực tiếp xóa một nhóm trừ khi chủ sở hữu nhóm rời khỏi nhóm Facebook.

Bạn có thể cân nhắc việc xóa một nhóm Facebook vì nó có thể không hoạt động hoặc không còn phục vụ mục đích mà nhóm được tạo ra.

Nếu bạn không chắc chắn về việc xóa nhóm hoặc cảm thấy mệt mỏi khi xử lý nhóm với tư cách là chủ sở hữu hoặc quản trị viên, bạn luôn có tùy chọn tạm dừng nhóm trong một thời gian thay vì xóa nó.

Quản trị viên nhóm có thể đạt được nhóm Facebook, nghĩa là nhóm sẽ không xuất hiện trên tìm kiếm trên Facebook đối với những người không phải là thành viên và thành viên mới không thể tham gia nhóm.

Lưu trữ và xóa một nhóm Facebook không giống nhau. Mỗi loại có kết quả hơi khác nhau.

Sự khác biệt giữa Xóa và Lưu trữ một nhóm Facebook

Trước khi xem chi tiết cách xóa nhóm trên Facebook, chúng ta hãy xem sự khác biệt giữa lưu trữ và xóa.

Lưu trữ một nhóm trên Facebook

Quản trị viên nhóm có thể chọn lưu trữ một nhóm để đóng các cuộc thảo luận tiếp theo. Lưu trữ nhóm sẽ không hiển thị trên Facebook. Nó sẽ vẫn hiển thị với các thành viên trong nhóm.

  Cách biết ai đã xem video của mình trên facebook

Các thành viên trong nhóm không thể tải lên bất kỳ hình ảnh, video hoặc bài viết nào trong nhóm. Họ chỉ có thể xem nội dung hiện có đã được tải lên trong nhóm trước khi lưu trữ.

Quản trị viên nhóm có thể xóa bài viết, xóa hoặc chặn người dùng trong nhóm nhưng không thể chỉnh sửa chi tiết nhóm. Điều tốt nhất về lưu trữ là nó có thể không được lưu trữ. Điều này sẽ dẫn đến các hoạt động của nhóm được tiếp tục trở lại như trước.

Bạn có thể sử dụng điều này để tạm dừng nhóm thay vì xóa nhóm và nội dung của nhóm cùng nhau.

Xóa nhóm trên Facebook

Như tên cho thấy, xóa một nhóm sẽ dẫn đến việc nhóm đó bị xóa khỏi Facebook. Xóa nhóm trên Facebook sẽ xóa tất cả nội dung đã được tạo và tải lên trên nhóm tất cả sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Chủ sở hữu của nhóm có toàn quyền xóa nhóm. Nếu chủ sở hữu không có trong nhóm, bất kỳ quản trị viên nào khác có thể xóa nhóm.

Để xóa nhóm trước tiên bạn sẽ phải xóa từng thành viên khỏi nhóm. Khi tất cả mọi người bị xóa, bạn sẽ có tùy chọn xóa nhóm trên Facebook.

Một điều cần lưu ý là bất cứ khi nào một nhóm đạt được, các thành viên trong nhóm sẽ nhận được một thông báo giống nhau. Tuy nhiên khi xóa sẽ không có ai được thông báo.

Bây giờ chúng tôi cuối cùng đã biết sự khác biệt và quyết định chọn một trong những lựa chọn, hãy chỉ cho bạn cách bạn có thể thực hiện cả hai hành động.

  Cách sử dụng thanh toán WhatsApp

Làm thế nào để đạt được / đóng một nhóm trên Facebook

Để đạt được hoặc đóng một nhóm trên cơ sở tạm thời, bạn sẽ yêu cầu một trình duyệt web. Tùy chọn này không khả dụng trong ứng dụng Facebook. Để đạt được một nhóm trên Facebook, bạn phải là Quản trị viên của nhóm đó

Bước đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn . Sau khi đăng nhập, ở phần bên trái của Khám phá , hãy nhấp vào tùy chọn Nhóm .

 

Chọn nhóm bạn muốn thực hiện thay đổi, trong Nhóm bạn quản lý .

 

Bây giờ hãy nhấp vào Cài đặt khác ở phía bên phải của trình duyệt (Như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới). Sau đó chọn tùy chọn Nhóm lưu trữ .

 

Sau khi bạn chọn Nhóm lưu trữ, nó sẽ đưa ra một cửa sổ bật lên xác nhận. Chọn Xác nhận để thực hiện các thay đổi.

 

Trên đây là một số bước bạn sẽ làm để Lưu trữ một nhóm Facebook. Để hủy lưu trữ nhóm, hãy làm theo quy trình tương tự như trên và chọn Hủy lưu trữ .

Làm thế nào để xóa một nhóm trên Facebook?

Nếu bạn đã quyết định xóa một nhóm trên Facebook, hãy làm theo các bước sau.

Đầu tiên điều hướng đến nhóm bạn muốn xóa. Sau đó chọn Thành viên trong phần nhóm.

Để xóa một nhóm, bạn sẽ phải xóa từng thành viên trong nhóm. Thật không may, hiện tại không có tùy chọn để xóa hàng loạt thành viên trong các nhóm Facebook.

  Làm cách nào để sử dụng công cụ tìm kiếm nâng cao trên Facebook?

Để xóa một thành viên, hãy nhấp vào ba dấu chấm bên cạnh tên của thành viên đó. Chọn Xóa thành viên để xóa.

 

Bạn sẽ phải Xác nhận mỗi khi xóa thành viên.

 

Khi bạn xóa tất cả các thành viên và bạn là người duy nhất còn lại trong nhóm, hãy chọn ba dấu chấm tương tự bên cạnh tên của bạn và nhấp vào Rời khỏi nhóm. Thao tác này sẽ đưa ra một thông báo xác nhận mà bạn có thể xác nhận bằng cách chọn nút Rời khỏi Nhóm .

 

Nếu bạn có một số lượng thành viên nhỏ trong nhóm, điều đó sẽ dễ dàng cho bạn. Nhưng nếu nhóm của bạn có hàng trăm hoặc hàng nghìn thành viên thì đó sẽ là công việc thực sự tốn thời gian của bạn. Tại đây bạn có thể chọn Lưu trữ nhóm để tiết kiệm thời gian thay vì xóa.

Hãy cho chúng tôi biết bạn thích blog này như thế nào trong phần bình luận bên dưới và chia sẻ nó với bạn bè của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here