Cách xoay ngang một trang giấy trong word 2007

Rate this post

Xoay ngang toàn bộ văn bản Word thì nhiều bạn biết nhưng nếu chỉ muốn xoay ngang một trang Word bất kỳ còn giữ nguyên các trang khác trong tài liệu thì phải làm sao.
Để làm được điều này hãy cùng thực hiện các thao tác sau:

Ngắt section riêng cho trang giấy mà bạn cần xoay.

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu trang văn bản cần ngắt section. Chọn Page Layout -> Break -> Contiounus.
Bước 2: Chọn Insert -> Header -> Edit Header.
Bước 3: Ngắt section tại vị trí đầu tiên của trang ngay sau trang cần xoay ngang. Mục đích là để trang cần xoay ngang nằm trong một section.

  Cách để Tạo Giao Diện Người Dùng Đẹp với CSS Grid và Flexbox

Cách xoay ngang một trang giấy trong word 2007

Bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí bất kỳ trên trang giấy cần xoay ngang. Sau đó chọn Page Layout -> Orientation -> Landscape để xoay ngang trang giấy. Vậy là xong!

Xem thêm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here