Cập Nhật KB5034123 và KB5033920: Sửa Lỗi Cài Đặt Trên Windows 11

Rate this post

Trải qua những thay đổi đáng kể, Windows 11 mang lại trải nghiệm mới cho người dùng với cập nhật KB5034123, tối ưu hóa trải nghiệm thời tiết trên màn hình khóa. Điều này được kích hoạt mặc định khi trạng thái màn hình khóa được đặt là “Không”.

Đồng thời, cập nhật KB5033920 cung cấp những cải tiến về bảo mật. Cụ thể, nó nâng cao tính an toàn và đáng tin cậy của .NET Framework 3.5 và 4.8.1. Tuy nhiên, không ít người dùng gặp khó khăn khi cài đặt, tải về hoặc không thấy cập nhật này trên Windows 11. Dưới đây là các phương pháp giải quyết.

Cách Sửa Lỗi Cài Đặt Cập Nhật KB5034123/KB5033920 Trên Windows 11

Sửa Lỗi 1: Chạy Công Cụ Sửa Lỗi Cập Nhật

 1. Mở menu Start trên Windows > Cài đặt.
 2. Hệ thống > Chẩn đoán sự cố > Các chẩn đoán khác.
 3. Cập Nhật Windows > Chạy > Khởi động lại máy tính.
  Các hình thức thanh toán trong thương mại điện tử

Sửa Lỗi 2: Bật “Nhận Cập Nhật Mới Ngay Khi Có Sẵn”

 1. Tìm “Kiểm tra cập nhật” bằng Công cụ Tìm kiếm Windows và mở nó.
 2. Bật “Nhận cập nhật mới ngay khi có sẵn” trong “Tùy chọn khác”.
 3. Chọn “Kiểm tra cập nhật”.
 4. Nhấp vào “Tải và Cài Đặt” để tải về KB5034123/KB5033920 (hoặc phiên bản mới nhất).

Sửa Lỗi 3: Khởi Động Lại Dịch Vụ Cập Nhật Windows và Background Intelligent Transfer

 1. Tìm “Dịch vụ” trên Windows.
 2. Cập Nhật Windows > Loại khởi động > Tự động > Áp dụng > OK.
 3. Chọn “Khởi động lại dịch vụ” cho “Cập Nhật Windows”.
 4. Background Intelligent Transfer Service > Loại khởi động > Tự động > Áp dụng > OK.
 5. Chọn “Khởi động lại dịch vụ” cho “Background Intelligent Transfer Service”.
 6. Khởi động lại máy tính.
  Cách chặn trang web tự mở trên cốc cốc

Sửa Lỗi 4: Sử Dụng Trợ Lý Cài Đặt Windows 11

 1. Truy cập https://www.microsoft.com/software-download/windows11.
 2. Nhấp vào “Tải Ngay”.
 3. Chạy tệp .exe > Chấp nhận và cài đặt.

Sửa Lỗi 5: Sử Dụng Microsoft Update Catalog

 1. Truy cập https://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx.
 2. Tìm kiếm “KB5034123” hoặc “KB5033920”.
 3. Tải về cập nhật Windows 11 KB5034123 hoặc KB5033920.
 4. Khởi động lại máy tính.

Sửa Lỗi 6: Đặt Lại Các Thành Phần Cập Nhật Windows

 1. Lưu tệp với tên “Wufix.bat” > chọn vị trí làm việc của bạn > Tất cả Các Tệp > Lưu.
 2. Chạy tệp với quyền quản trị để khởi động lại tất cả các dịch vụ cập nhật Windows và khởi động lại máy tính.
  Cách ngăn chặn hack Webcam

Sửa Lỗi 7: Sử Dụng Công Cụ Tạo Đa Phương Tiện Windows 11

 1. Truy cập https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11.
 2. Nhấp vào “Tải Ngay”.
 3. Tuân thủ theo hướng dẫn trên màn hình.
 4. Mở tệp đã tải.
 5. Chạy tệp cài đặt.
 6. Tuân theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.