Các Huyện Và Xã Của Tỉnh An Giang

0
Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh An Giang hiện nay có Cấp huyện (2 thành phố, 1 thị xã , 8 huyện...

Must Read