Các huyện xã của tỉnh Bắc Ninh

0
Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Bắc Ninh hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã , 6 huyện...

Must Read