Các Huyện Xã Của Tỉnh Hà Tĩnh

0
Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 2 thị xã , 10 huyện...

Must Read