Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing loại

Lập Trình

Các thư viện cần dùng trong C ++

Tổng hợp các hàm thư viện cần dùng trong trong ngôn ngữ lập trình sẽ rất có ích cho người mới học C++. Xin mời hãy tham khảo. Các tập tin tiêu đề chuẩn bao gồm: 1 - Tổng quát 2 - Các dãy ký tự: <sting>-- Định nghĩa thùng chứa lớp…

Các hàm xử lý xâu trong c++

Sau đây là các hàm xử lý xâu trong c++ cơ bản nhất, mời các bạn tham khảo 1.Hàm strcpy: char*strcpy(char *dich, char *nguon); 2.Hàm strlen: int strlen(char *s) 3.Hàm strncpy: char *strncpy(char *dich, char *nguon,int n);…

C và C++ khác nhau chỗ nào

Trong lĩnh vực IT, mọi người đều biết C, C++. Nhưng có lẽ không có nhiều người biết được những khác biệt về 2 ngôn ngữ lập trình này. Vậy, C và C++ khác nhau chỗ nào? Các hàm xử lý xâu trong c++ C # và C++ khác nhau thế nào Các…