Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu huyện và xã

0
Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Thái Bình hiện nay có 1 thành phố, 8 huyện và 9 thị trấn, 241 xã. Tỉnh...

Must Read