Rate this post

Câu trần thuật (hay còn gọi là câu cảnh báo) là một loại câu mô tả một tình huống hiện tại hoặc sự việc cụ thể, thường được sử dụng để cảnh báo người nghe hoặc người đọc về một hành động hoặc hậu quả tiềm ẩn. Câu trần thuật thường có cấu trúc “Nếu A thì B” hoặc “Khi A thì B”, trong đó A là điều kiện, sự việc hiện tại, và B là hậu quả hoặc hành động cần phải thực hiện. Ví dụ: “Nếu bạn không đeo khẩu trang, bạn có thể bị nhiễm bệnh COVID-19”.

  năng lực là gì ?