Chia sẻ khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao

Rate this post

khóa học từ cơ bản đến nâng cao về Microsoft Excel, giúp bạn nắm vững các kỹ năng và chức năng của phần mềm này. Khóa học này sẽ tập trung vào cách sử dụng Excel để xử lý dữ liệu, phân tích và tạo ra báo cáo một cách hiệu quả.

Khóa Học 1 :

Buổi 1: Giới thiệu về Excel và Giao diện

 • Khám phá giao diện Excel và các thành phần chính.
 • Hiểu về các khái niệm cơ bản như ô, dòng, cột.
  chia sẻ khóa học về việc sử dụng GPT (Generative Pre-trained Transformer)

Buổi 2: Các Hàm Cơ Bản trong Excel

 • Sử dụng các hàm tính toán cơ bản như SUM, AVERAGE, MAX, MIN.
 • Tìm hiểu cách sử dụng hàm IF và VLOOKUP.

Buổi 3: Xử Lý Dữ Liệu và Định Dạng

 • Làm sạch dữ liệu: loại bỏ trùng lặp, lọc dữ liệu.
 • Định dạng ô và trang tính cho mục đích hiển thị tốt nhất.

Buổi 4: Tạo Biểu Đồ và Đồ Thị

 • Tạo biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn.
 • Hiểu cách tùy chỉnh và chia sẻ biểu đồ.

Buổi 5: Phân tích Dữ liệu với Pivot Table

 • Tạo Pivot Table để phân tích dữ liệu tổng hợp.
 • Tạo báo cáo dựa trên Pivot Table.

Buổi 6: Tích hợp Hàm và Pivot Table trong Phân Tích Dữ liệu

 • Sử dụng các hàm phức tạp như SUMIFS, COUNTIFS để phân tích dữ liệu.
 • Kết hợp Pivot Table và hàm trong việc phân tích dữ liệu.

Buổi 7: Tạo Mẫu và Biểu Mẫu với Excel

 • Xây dựng biểu mẫu đơn giản để nhập liệu.
 • Sử dụng các tính năng như Data Validation và Protection.

Buổi 8: Phân tích Dữ liệu với Thiết kế Điều khiển Biểu Đồ

 • Sử dụng Sparklines và Điều khiển biểu đồ để theo dõi dữ liệu.
 • Tạo biểu đồ tổng hợp cho mục đích quản lý.
  Chia sẻ khoá học Google Sheets từ cơ bản tới nâng cao

Buổi 9: Quản lý Dự án và Tích hợp Excel với Cơ sở dữ liệu

 • Sử dụng Gantt Chart và tích hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 • Tạo báo cáo dự án bằng Excel.

Buổi 10: Tối ưu hóa Hiệu suất và Lập trình VBA cơ bản

 • Gợi ý cách tối ưu hóa hiệu suất tính toán và xử lý dữ liệu.
 • Hiểu về lập trình VBA cơ bản để tạo các macro đơn giản.

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững các kỹ năng và chức năng cơ bản và nâng cao của Microsoft Excel. Hãy thực hiện nhiều thực hành để áp dụng kiến thức vào thực tế và trở thành một người sử dụng Excel thành thạo. Chúc bạn học tốt và thành công trong việc sử dụng Excel!

khóa học Excel trực tuyến từ cơ bản đến nâng cao, với các chủ đề, bài học và tài liệu học để bạn có thể nắm vững các kỹ năng trong việc sử dụng Excel.

Khóa học: Excel từ Cơ bản đến Nâng cao – Trực tuyến

Buổi 1: Giới thiệu về Excel và Giao diện

 • Khám phá giao diện Excel và các thành phần chính.
 • Hiểu về các khái niệm cơ bản như ô, dòng, cột.

Buổi 2: Các Hàm Cơ Bản trong Excel

 • Sử dụng các hàm tính toán cơ bản như SUM, AVERAGE, MAX, MIN.
 • Tìm hiểu cách sử dụng hàm IF và VLOOKUP.
  Chia sẻ khoá học Thiết kế Đồ họa ngắn hạn

Buổi 3: Xử Lý Dữ Liệu và Định Dạng

 • Làm sạch dữ liệu: loại bỏ trùng lặp, lọc dữ liệu.
 • Định dạng ô và trang tính cho mục đích hiển thị tốt nhất.

Buổi 4: Tạo Biểu Đồ và Đồ Thị

 • Tạo biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn.
 • Hiểu cách tùy chỉnh và chia sẻ biểu đồ.

Buổi 5: Phân tích Dữ liệu với Pivot Table

 • Tạo Pivot Table để phân tích dữ liệu tổng hợp.
 • Tạo báo cáo dựa trên Pivot Table.

Buổi 6: Tích hợp Hàm và Pivot Table trong Phân Tích Dữ liệu

 • Sử dụng các hàm phức tạp như SUMIFS, COUNTIFS để phân tích dữ liệu.
 • Kết hợp Pivot Table và hàm trong việc phân tích dữ liệu.

Buổi 7: Tạo Mẫu và Biểu Mẫu với Excel

 • Xây dựng biểu mẫu đơn giản để nhập liệu.
 • Sử dụng các tính năng như Data Validation và Protection.

Buổi 8: Phân tích Dữ liệu với Thiết kế Điều khiển Biểu Đồ

 • Sử dụng Sparklines và Điều khiển biểu đồ để theo dõi dữ liệu.
 • Tạo biểu đồ tổng hợp cho mục đích quản lý.

Buổi 9: Quản lý Dự án và Tích hợp Excel với Cơ sở dữ liệu

 • Sử dụng Gantt Chart và tích hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 • Tạo báo cáo dự án bằng Excel.

Buổi 10: Tối ưu hóa Hiệu suất và Lập trình VBA cơ bản

 • Gợi ý cách tối ưu hóa hiệu suất tính toán và xử lý dữ liệu.
 • Hiểu về lập trình VBA cơ bản để tạo các macro đơn giản.

Phương thức học:

 • Buổi học trực tuyến qua video và slide thuyết trình.
 • Bài thực hành cụ thể và ví dụ minh họa trong mỗi buổi.
 • Tài liệu tham khảo và bài tập để thực hành sau mỗi buổi.

Kết quả dự kiến:

 • Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững các kỹ năng sử dụng Excel từ cơ bản đến nâng cao.
 • Có khả năng xử lý dữ liệu, phân tích và tạo báo cáo một cách hiệu quả.

Lưu ý:

 • Khóa học có thể được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến hoặc hệ thống quản lý học tập.

Chúc bạn học tốt và thành công trong việc nắm vững kỹ năng sử dụng Excel!

Tải Khóa Học Excel

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2