Chia sẻ khóa học front-end từ cơ bản đến nâng cao

Rate this post

khóa học front-end từ cơ bản đến nâng cao. Dưới đây là một kế hoạch giúp bạn học một cách hiệu quả:

Phần 1: Cơ bản của Front-End Development

 1. HTML và CSS Fundamentals:
  • Tìm hiểu về cấu trúc HTML và cách tạo các phần tử cơ bản.
  • Học cách sử dụng CSS để tạo giao diện và định dạng trang web.
 2. Responsive Web Design:
  • Hiểu về cách tạo giao diện phản hồi cho các thiết bị khác nhau.
  • Sử dụng media queries để điều chỉnh giao diện theo kích thước màn hình.
 3. Javascript Basics:
  • Học cú pháp cơ bản của JavaScript.
  • Làm quen với biến, kiểu dữ liệu, điều kiện và vòng lặp.
 4. DOM Manipulation:
  • Hiểu về Document Object Model và cách thao tác với các phần tử trên trang bằng JavaScript.
  Cách xóa thông báo trên Facebook

Phần 2: Nâng cao kiến thức về Front-End Development

 1. Advanced CSS:
  • Học về flexbox và grid layout để xây dựng giao diện phức tạp hơn.
  • Sử dụng CSS pre-processors như Sass để tăng hiệu suất và quản lý mã nguồn dễ dàng hơn.
 2. Modern JavaScript:
  • Tìm hiểu về ES6 và các tính năng mới của JavaScript.
  • Làm việc với Promises, async/await để xử lý bất đồng bộ.
 3. Version Control (Git):
  • Học cách sử dụng Git để quản lý mã nguồn và làm việc trong nhóm.
 4. Front-End Frameworks:
  • Học một số framework như React, Angular hoặc Vue.js để xây dựng ứng dụng phức tạp hơn và quản lý trạng thái hiệu quả hơn.

Phần 3: Thực hành và Dự án

 1. Thực hành hàng ngày:
  • Dành ít nhất 1-2 giờ mỗi ngày để thực hành code và tạo các dự án nhỏ.
 2. Dự án cá nhân:
  • Xây dựng một dự án từ đầu để thực hành tất cả kiến thức đã học.
  • Dự án này có thể là một trang web cá nhân, blog, hệ thống quản lý nhiệm vụ, v.v.
 3. Tham gia dự án mã nguồn mở:
  • Tham gia vào các dự án mã nguồn mở trên GitHub để học cách làm việc trong môi trường phát triển thực tế và đóng góp vào cộng đồng.
  An toàn khi sử dụng bàn nâng điện

Phần 4: Tài liệu và Tài nguyên học tập

 1. Tài liệu và khóa học trực tuyến:
  • Sử dụng tài liệu trực tuyến, ví dụ như MDN Web Docs, W3Schools, FreeCodeCamp.
  • Học qua các khóa học trực tuyến trên Udemy, Coursera, Khan Academy, v.v.
 2. Diễn đàn và cộng đồng:
  • Tham gia vào cộng đồng lập trình viên, chia sẻ và học hỏi từ những người khác.
 3. Sách và blogs:
  • Đọc sách và blogs liên quan đến front-end development để hiểu sâu hơn về các khái niệm và phương pháp mới.

Phần 5: Đánh giá và Tinh thần học tập

 1. Đánh giá thường xuyên:
  • Kiểm tra kiến thức bằng bài kiểm tra, bài tập thực hành thường xuyên.
 2. Giữ vững tinh thần học tập:
  • Luôn đặt ra mục tiêu học tập và cố gắng hoàn thành chúng.
  • Không ngừng cập nhật kiến thức mới và thử thách bản thân với những dự án khó hơn.
  Báo cáo kết quả học tập quán triệt nghị quyết

Nhớ rằng việc học lập trình yêu cầu kiên nhẫn và thời gian, vì vậy hãy kiên trì và không ngừng nỗ lực. Chúc bạn thành công trong việc xây dựng khóa học và phát triển kỹ năng front-end của mình!

Tải Khóa Học front-end

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2