chia sẻ khoá học Google Ads online từ cơ bản tới nâng cao

Rate this post

khoá học Google Ads online từ cơ bản tới nâng cao, bao gồm cả video và tài liệu thực tế để giúp bạn đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn nhất:

Phần 1: Cơ bản về Google Ads

 • Bài giảng 1: Giới thiệu về Google Ads và quảng cáo trực tuyến
  • Video giới thiệu về Google Ads, lợi ích và vị trí trong chiến lược marketing.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình, tài liệu đọc thêm.
 • Bài giảng 2: Tạo tài khoản và cài đặt ban đầu
  • Video hướng dẫn cách tạo tài khoản Google Ads từ đầu.
  • Hướng dẫn cài đặt các cài đặt ban đầu quan trọng.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tạo tài khoản Google Ads.

Phần 2: Tìm hiểu về các loại quảng cáo và chiến dịch

 • Bài giảng 3: Quảng cáo tìm kiếm trên Google
  • Video giải thích về quảng cáo tìm kiếm, cách viết tiêu đề hấp dẫn.
  • Hướng dẫn cách chọn từ khóa phù hợp.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tối ưu quảng cáo tìm kiếm.
 • Bài giảng 4: Quảng cáo hiển thị và quảng cáo video trên YouTube
  • Video hướng dẫn cách tạo quảng cáo hiển thị và video trên YouTube.
  • Làm thế nào để xác định đối tượng mục tiêu.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tạo quảng cáo hiển thị.
  Chia sẻ khóa học Kế Toán Doanh Nghiệp

Phần 3: Quản lý và tối ưu chiến dịch

 • Bài giảng 5: Phân tích và tối ưu chiến dịch
  • Video giới thiệu về cách theo dõi hiệu suất chiến dịch.
  • Hướng dẫn cách phân tích dữ liệu để điều chỉnh chiến lược.
  • Tài liệu: Hướng dẫn đọc báo cáo Google Ads.
 • Bài giảng 6: A/B testing và tối ưu landing page
  • Video hướng dẫn cách thực hiện thử nghiệm A/B trên quảng cáo và trang đích.
  • Làm thế nào để cải thiện chất lượng trang đích để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
  • Tài liệu: Hướng dẫn thực hiện A/B testing.

Phần 4: Chiến dịch quảng cáo nâng cao

 • Bài giảng 7: Remarketing và chiến dịch tùy chỉnh
  • Video giải thích cách sử dụng remarketing để tiếp cận lại đối tượng đã tương tác.
  • Hướng dẫn tạo chiến dịch tùy chỉnh dựa trên hành vi người dùng.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tạo chiến dịch remarketing.
 • Bài giảng 8: Quảng cáo trên Google Shopping
  • Video hướng dẫn cách tạo quảng cáo trên Google Shopping.
  • Làm thế nào để tối ưu hình ảnh sản phẩm và thông tin liên quan.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tối ưu chiến dịch Google Shopping.
  chia sẻ khoá học Google Analytics từ cơ bản tới nâng cao

Phần 5: Chiến lược dài hạn và phân tích chiến dịch toàn diện

 • Bài giảng 9: Xây dựng chiến lược Google Ads dài hạn
  • Video hướng dẫn cách tích hợp Google Ads vào chiến lược marketing dài hạn.
  • Làm thế nào để duy trì và cải thiện hiệu suất theo thời gian.
  • Tài liệu: Bí quyết xây dựng chiến lược dài hạn.
 • Bài giảng 10: Phân tích chiến dịch và báo cáo cuối kỳ
  • Video hướng dẫn cách tổng kết và phân tích hiệu suất toàn bộ chiến dịch.
  • Cách tạo báo cáo cuối kỳ và đề xuất cải tiến.
  • Tài liệu: Mẹo phân tích chiến dịch hiệu quả.

Tài liệu và tài nguyên bổ sung:

 • Bài giảng bổ sung: Cách sử dụng Google Ads Editor
  • Video hướng dẫn cách sử dụng Google Ads Editor để quản lý chiến dịch hàng loạt.
  • Hướng dẫn cách thực hiện các thay đổi nhanh chóng.
  • Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng Google Ads Editor.
 • Tài liệu tham khảo:
  • Bài viết, hướng dẫn và tài liệu hữu ích từ Google Ads Help Center.
  • Blog và nguồn kiến thức từ các chuyên gia marketing hàng đầu.
  Chia sẻ khoá học Google Sheets từ cơ bản tới nâng cao

Tải Khóa Học Google Ads

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2