Chia sẻ khoá học IELTS

Rate this post

khoá học IELTS, tập trung vào việc nâng cao kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết để đạt được điểm số cao trong kỳ thi IELTS:

Phần 1: Giới thiệu về Kỳ Thi IELTS và Chiến lược Học

 • Bài giảng 1: Khám phá Kỳ Thi IELTS và Xác định Mục tiêu
  • Video giới thiệu về kỳ thi IELTS, cấu trúc và các phần thi.
  • Xác định mục tiêu của học viên và tạo chiến lược học hiệu quả.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về IELTS và lập kế hoạch học.

Phần 2: Kỹ Năng Nghe và Hiểu

 • Bài giảng 2: Phát Triển Kỹ Năng Nghe và Chiến lược Làm Bài Nghe
  • Video hướng dẫn cách phát triển kỹ năng nghe qua việc luyện nghe các loại hội thoại và bài thuyết trình.
  • Chiến lược làm bài nghe hiệu quả, bao gồm việc nghe và hiểu các chi tiết, ý chính và ý tưởng chính.
  • Tài liệu: Hướng dẫn phát triển kỹ năng nghe và chiến lược làm bài nghe.
  Chia sẻ khóa học giao tiếp

Phần 3: Kỹ Năng Đọc và Hiểu

 • Bài giảng 3: Phát Triển Kỹ Năng Đọc và Chiến lược Làm Bài Đọc
  • Video hướng dẫn cách phát triển kỹ năng đọc qua việc đọc các loại văn bản đa dạng.
  • Chiến lược làm bài đọc hiệu quả, bao gồm việc tìm thông tin, tóm tắt ý chính, và hiểu ý tác giả.
  • Tài liệu: Hướng dẫn phát triển kỹ năng đọc và chiến lược làm bài đọc.

Phần 4: Kỹ Năng Nói và Phản Xạ

 • Bài giảng 4: Phát Triển Kỹ Năng Nói và Chiến lược Làm Bài Nói
  • Video hướng dẫn cách phát triển kỹ năng nói qua việc thực hành nói về các chủ đề khác nhau.
  • Chiến lược làm bài nói hiệu quả, bao gồm việc tự tin trình bày ý kiến, đưa ra ví dụ và argument.
  • Tài liệu: Hướng dẫn phát triển kỹ năng nói và chiến lược làm bài nói.

Phần 5: Kỹ Năng Viết và Tổng Hợp

 • Bài giảng 5: Phát Triển Kỹ Năng Viết và Chiến lược Làm Bài Viết
  • Video hướng dẫn cách phát triển kỹ năng viết qua việc viết các loại văn bản, bao gồm bài luận và thư từ.
  • Chiến lược làm bài viết hiệu quả, bao gồm việc xây dựng cấu trúc, sử dụng từ vựng và cú pháp đa dạng.
  • Tài liệu: Hướng dẫn phát triển kỹ năng viết và chiến lược làm bài viết.

Phần 6: Ôn Tập và Luyện Đề

 • Bài giảng 6: Ôn Tập Kỹ Năng và Luyện Đề
  • Video hướng dẫn cách ôn tập kỹ năng đã học và làm bài luyện đề để làm quen với định dạng và thời gian thi.
  • Làm thế nào để xem xét lại các bài tập và đánh giá tiến bộ của mình.
  • Tài liệu: Hướng dẫn ôn tập kỹ năng và luyện đề.
  Chia sẻ khoá học về HR Analytics (Phân tích Nhân sự)

Phần 7: Chiến Lược Đối Phó với Các Phần Thi Khác Nhau

 • Bài giảng 7: Chiến Lược Đối Phó với Các Phần Thi Khác Nhau
  • Video hướng dẫn cách thích nghi với từng phần thi khác nhau trong kỳ thi IELTS.
  • Làm thế nào để quản lý thời gian, đọc hiệu quả, và trình bày ý kiến một cách tự tin.
  • Tài liệu: Hướng dẫn chiến lược đối phó với các phần thi khác nhau.

Phần 8: Kiểm Tra Thử và Đánh Giá Tiến Bộ

 • Bài giảng 8: Kiểm Tra Thử và Đánh Giá Tiến Bộ
  • Video hướng dẫn cách thực hiện các bài kiểm tra thử để đánh giá tiến bộ và định hướng ôn luyện.
  • Làm thế nào để nhận biết điểm mạnh và yếu của bản thân và điều chỉnh kế hoạch ôn tập.
  • Tài liệu: Hướng dẫn kiểm tra thử và đánh giá tiến bộ.

Phần 9: Tài Nguyên Học Tập và Phát Triển Kỹ Năng IELTS

 • Bài giảng 9: Tài Nguyên Học Tập và Phát Triển Kỹ Năng IELTS
  • Video giới thiệu các tài nguyên học tập như sách, bài báo, bài viết trên Internet, video học, và lớp học IELTS.
  • Làm thế nào để sử dụng những tài nguyên này để nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.
  • Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng tài nguyên học tập và phát triển kỹ năng IELTS.

Phần 10: Chiến Lược Quản Lý Thời Gian và Cân Bằng Các Phần Thi

 • Bài giảng 10: Chiến Lược Quản Lý Thời Gian và Cân Bằng Các Phần Thi
  • Video hướng dẫn cách quản lý thời gian hiệu quả trong suốt quá trình ôn luyện và trong kỳ thi thực tế.
  • Làm thế nào để cân bằng giữa các phần thi để đảm bảo tập trung vào cả bốn kỹ năng.
  • Tài liệu: Hướng dẫn quản lý thời gian và cân bằng các phần thi.
  Chia sẻ khoá học Guitar từ cơ bản tới nâng cao

Phần 11: Tự Tin và Xây Dựng Tâm Lý Thi Thố

 • Bài giảng 11: Xây Dựng Tự Tin và Tâm Lý Thi Thố
  • Video hướng dẫn cách xây dựng sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh và chuẩn bị tâm lý tốt cho kỳ thi.
  • Cách kiểm soát căng thẳng, lo lắng và áp lực trong quá trình ôn luyện và thi thực tế.
  • Tài liệu: Hướng dẫn xây dựng tự tin và tâm lý thi thố.

Phần 12: Ghi Nhận Kết Quả và Kế Hoạch Phát Triển Tiếp Theo

 • Bài giảng 12: Ghi Nhận Kết Quả và Kế Hoạch Phát Triển Tiếp Theo
  • Video hướng dẫn cách đọc và hiểu kết quả IELTS một cách chính xác.
  • Làm thế nào để xác định mức độ tiến bộ của mình và xây dựng kế hoạch phát triển tiếp theo.
  • Tài liệu: Hướng dẫn ghi nhận kết quả và kế hoạch phát triển tiếp theo sau kỳ thi.

Khoá học về IELTS cần tập trung vào việc phát triển cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết, cùng với việc xây dựng tự tin, chiến lược làm bài và quản lý thời gian hiệu quả. Học viên cần nắm vững cấu trúc và yêu cầu của từng phần thi, cùng với cách làm bài một cách hiệu quả. Tài liệu học tập và luyện đề cần phong phú để học viên có thể đối phó tốt với các chủ đề và độ khó trong kỳ thi IELTS.

Tải Khóa Học IELTS

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2