Chia sẻ khoá học Thiết kế Đồ họa ngắn hạn

Rate this post

Khoá học Thiết kế Đồ họa ngắn hạn, tập trung vào các khía cạnh quan trọng và cơ bản trong việc học thiết kế đồ họa trong thời gian ngắn:

Phần 1: Giới thiệu về Thiết kế Đồ họa

 • Bài giảng 1: Khái niệm và quan trọng của Thiết kế Đồ họa
  • Video giới thiệu về khái niệm thiết kế đồ họa và tầm quan trọng của nó.
  • Các lĩnh vực ứng dụng của thiết kế đồ họa và vai trò trong thị trường hiện nay.
  • Tài liệu: Slide thuyết trình về khái niệm và tầm quan trọng của thiết kế đồ họa.

Phần 2: Các Công cụ cơ bản trong Thiết kế Đồ họa

 • Bài giảng 2: Sử dụng Adobe Photoshop cơ bản
  • Video hướng dẫn cách sử dụng Adobe Photoshop để tạo và chỉnh sửa đồ họa cơ bản.
  • Làm thế nào để thêm hình ảnh, chỉnh sửa màu sắc, và tạo hiệu ứng đơn giản.
  • Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop cho thiết kế đồ họa cơ bản.
 • Bài giảng 3: Thiết kế Vector với Adobe Illustrator
  • Video hướng dẫn cách tạo đồ họa vector sử dụng Adobe Illustrator.
  • Làm thế nào để tạo các hình ảnh vector, biểu tượng và logo đơn giản.
  • Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng Adobe Illustrator cho thiết kế đồ họa vector cơ bản.

Phần 3: Tạo các Loại Đồ họa cơ bản

 • Bài giảng 4: Thiết kế Poster và Flyer đơn giản
  • Video hướng dẫn cách tạo poster và flyer sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa.
  • Làm thế nào để chọn font, màu sắc, và tạo bố cục hấp dẫn.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tạo poster và flyer đơn giản.
 • Bài giảng 5: Tạo Biểu đồ và Infographic đơn giản
  • Video hướng dẫn cách tạo biểu đồ và infographic bằng cách sử dụng công cụ thiết kế đồ họa.
  • Làm thế nào để trình bày dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu.
  • Tài liệu: Hướng dẫn tạo biểu đồ và infographic đơn giản.
  Chia sẻ khóa học hacker mũ trắng

Phần 4: Tạo Dự án thực tế và Tự do sáng tạo

 • Bài giảng 6: Thực hiện Dự án Thiết kế Đồ họa thực tế
  • Video hướng dẫn cách thực hiện một dự án thiết kế đồ họa đơn giản từ đầu đến cuối.
  • Làm thế nào để lựa chọn dự án, làm việc với yêu cầu của khách hàng (nếu có), và tạo sản phẩm hoàn chỉnh.
  • Tài liệu: Hướng dẫn thực hiện dự án thiết kế đồ họa thực tế.
 • Bài giảng 7: Khám phá Tự do sáng tạo và Phát triển phong cách
  • Video khuyến khích học viên khám phá sự sáng tạo và tạo ra các tác phẩm đồ họa riêng của họ.
  • Làm thế nào để phát triển phong cách thiết kế và tạo những tác phẩm cá nhân.
  • Tài liệu: Khuyến khích học viên tham gia sáng tạo và tạo phong cách thiết kế riêng.

Phần 5: Tài nguyên và Tương lai trong Thiết kế Đồ họa

 • Bài giảng 8: Tài nguyên học tập và Tương lai trong Thiết kế Đồ họa
  • Video giới thiệu các tài nguyên học tập để phát triển kỹ năng thiết kế đồ họa.
  • Làm thế nào để tiếp tục học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.
  • Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng tài nguyên học tập và kế hoạch tương lai trong thiết kế đồ họa.
  chia sẻ khóa học về việc sử dụng GPT (Generative Pre-trained Transformer)

Phần 6: Tổng kết và Khuyến khích tiếp tục phát triển

 • Bài giảng 9: Tổng kết và Khuyến khích tiếp tục phát triển
  • Video tổng kết những điểm chính học được trong khoá học thiết kế đồ họa ngắn hạn.
  • Khuyến khích học viên tiếp tục phát triển kỹ năng và áp dụng kiến thức vào thực tế.
  • Tài liệu: Tổng kết và khuyến khích tiếp tục phát triển sau khoá học.

Trong một khoá học ngắn hạn, tập trung vào việc cung cấp những kiến thức cơ bản và kỹ năng thiết yếu trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Vì vậy, các bài giảng video và tài liệu thường ngắn gọn và tập trung vào những khía cạnh quan trọng. Đồng thời, việc thực hành và áp dụng kiến thức vào các dự án nhỏ cũng rất quan trọng.

Bên cạnh đó, đảm bảo rằng mỗi bài giảng video đều sử dụng ví dụ thực tế và minh họa cách sử dụng các công cụ thiết kế một cách rõ ràng. Các dự án thực hành nên giúp học viên áp dụng kiến thức vào việc tạo ra các tác phẩm đồ họa cụ thể, như poster, biểu đồ, hay banner đơn giản.

  Chia sẻ Khóa học Excel Văn phòng

Trong khoá học ngắn hạn, cũng nên nhấn mạnh về việc khuyến khích sự sáng tạo và phát triển phong cách thiết kế của từng học viên. Điều này có thể được thực hiện qua các dự án cá nhân và khuyến khích họ tạo ra các tác phẩm độc đáo.

Cuối cùng, hãy cung cấp cho học viên tài nguyên học tập và cách tiếp tục phát triển sau khoá học, bằng cách đề xuất các sách, tài liệu tham khảo, và cách tham gia vào cộng đồng thiết kế đồ họa để họ có thể tiếp tục phát triển kỹ năng và kiến thức của mình sau khi hoàn thành khoá học.

Tải Khóa Học Graphic Design

Xem Và Tải Toàn Bộ Khóa Học

Hoặc

Link dự phòng 1 

Link dự phòng 2