Cờ 3 Sọc Là Gì : Biểu Tượng Quốc Kỳ Của Việt Nam

Rate this post

Cờ 3 sọc, một biểu tượng quen thuộc với người dân Việt Nam, nhưng vẫn tồn tại nhiều thắc mắc về ý nghĩa của nó. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và giải thích về những ý nghĩa của lá cờ này.

Cờ 3 Sọc Là Gì?

 

Để nói chính xác, cờ 3 sọc là lá cờ màu vàng ba sọc đỏ. Nó từng là quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1949 đến năm 1955, và sau đó của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1975.

Lá cờ nền vàng với ba sọc đỏ ở giữa xuất hiện lần đầu khi Quốc gia Việt Nam được thành lập. Nhưng để hiểu rõ hơn về cờ này, chúng ta cần tìm hiểu về lịch sử ra đời của nó.

Lịch Sử Ra Đời Của Cờ 3 Sọc

Trước khi quân đội Nhật lật đổ chính quyền thuộc Pháp ở Ba nước Đông Dương vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, Việt Nam chưa có quốc kỳ và quốc ca nào. Tuy nhiên, vào ngày 17/4/1945, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập, và lá cờ Quẻ Ly (lá cờ có sọc vàng ở giữa) được chấp nhận là quốc kỳ của Việt Nam. Đây có thể coi là lá cờ quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

  Văn Học là Gì: Khám Phá Thế Giới Kỳ Diệu Của Văn Học

Tuy nhiên, thời điểm đó, lá cờ này chỉ đại diện cho quần chúng nhân dân Việt Nam ở hai miền là miền Bắc và miền Trung. Bởi lúc này, quân sự Nhật vẫn chưa chịu trả lại Nam Kỳ cho triều đình Huế.

Cho đến ngày 14 tháng 8 năm 1945, lá cờ Quẻ Ly mới thực sự trở thành đại diện cho cả đất nước Việt Nam trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tuy nhiên, thời gian tồn tại của lá quốc kỳ đầu tiên này lại vô cùng ngắn ngủi. Chỉ 5 ngày sau, vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim bị Việt Minh giành lại chính quyền, và quốc kỳ được thay thế bằng lá cờ đỏ sao vàng, là lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi giành được chính quyền, vào ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh ký Hiệp định sơ bộ Pháp – Việt với đại diện chính phủ Cộng hòa Pháp. Ông mở ra cuộc chiến chống Pháp để giành chính nghĩa, và đến ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc chiến tranh Việt – Pháp bùng nổ.

  Phóng Xạ Là Gì: Bí Ẩn Của Các Bức Xạ Và Tác Động Của Chúng Đến Cuộc Sống

Pháp chiếm hầu hết các thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, và Việt Minh phải rút về hậu phương để kháng chiến. Và sau hơn hai năm chiến đấu, người Pháp nhận thấy không thể giành chiến thắng nên đã liên lạc với Hoàng Đế Bảo Đại để trao quyền độc lập cho Việt Nam, nhưng vẫn phải nằm trong khối Liên hiệp Pháp.

 

Vào ngày 2 tháng 6 năm 1948, Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam ra đời do Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chủ toạ đã chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ.

Cờ 3 Sọc Hiện Tại Như Thế Nào?

Với sự đầu hàng của Việt Nam Cộng hòa trước Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, lá cờ 3 sọc hiện nay đã không còn đại diện cho bất kỳ chính thể nào. Lá cờ không được bất cứ quốc gia nào trên thế giới công nhận, cũng như không được Liên Hợp Quốc công nhận.

Tuy nhiên, trong nhiều hoạt động chính trị – xã hội của những cựu quan chức thời Việt Nam Cộng hòa vẫn sử dụng hình ảnh cờ 3 sọc. Họ từng phát động các Chiến dịch Cờ Vàng, là phong trào vận động nhằm đưa lá cờ vàng ba sọc đỏ trở thành lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài (Mỹ, Canada, Australia).

  Cốc Nguyệt San Là Gì?

 

Mặc dù luôn bị phản đối trong rất nhiều sự đấu tranh, hiện chính quyền ở một số quốc gia vẫn không công nhận cờ 3 sọc như biểu tượng chính thức của Việt Nam. Tuy vậy, trong tâm hồn của người Việt, lá cờ này vẫn là biểu tượng đoàn kết và tình yêu quê hương mà họ tự hào thể hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.