Đặc điểm, loại và chức năng của microsome / Sinh học

Rate this post

1. Lịch Sử

Các microsome đã gắn liền với sự tiến triển của nghiên cứu khoa học từ những ngày đầu tiên. Thuật ngữ này xuất hiện dưới bàn tay của nhà khoa học người Pháp, Claude, khi ông quan sát kết quả cuối cùng của quá trình ly tâm chất gan.

Vào những năm 60, nghiên cứu của Siekevitz đã liên kết microsome với tàn dư của mạng lưới nội chất sau quá trình đồng nhất hóa tế bào.

2. Tính Năng

2.1 Thành Phần

Microsome là các túi hình thành từ các màng của mạng lưới nội chất. Kích thước của chúng thường nằm trong khoảng từ 50 đến 300 nanomet.

  Uống Nước Mía Nhiều Có Tốt Không ?

2.2 Trầm Tích Trong Ly Tâm

Trong điều trị tế bào, khi tế bào nhân chuẩn vỡ ra, các màng dư thừa sẽ nhóm lại thành microsome. Quá trình này, thường thực hiện trong phòng thí nghiệm, tạo ra các cấu trúc hình ống hoặc túi, đặc trưng cho microsome.

3. Các Loại Microsome

Có nhiều loại microsome, mỗi loại phục vụ các chức năng khác nhau trong tế bào và ngành dược phẩm.

4. Chức Năng

4.1 Trong Tế Bào

Microsome có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và trao đổi chất trong tế bào. Kích thích việc tạo các cấu trúc đa dạng và phức tạp, chúng thường là nơi diễn ra các phản ứng enzymatic quan trọng.

  thuốc giảm cân super detox x3 có tốt không?

4.2 Trong Ngành Dược Phẩm

Microsome gan, một dạng đặc biệt, thường được sử dụng làm mô hình cho thí nghiệm trong ngành dược học. Chúng là cấu trúc lý tưởng để nghiên cứu chuyển hóa thuốc, với sự tham gia của các enzyme như CYP và UGT.

5. Tài Liệu Tham Khảo

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo hữu ích về microsome và vai trò của chúng trong nghiên cứu và ứng dụng thực tế:

  1. [Claude, N. (năm đầu tiên của quảng bá microsome). Quyển sách của ông về kết quả quá trình ly tâm chất gan.]
  2. [Siekevitz, R. (năm 60). Microsome và mối liên kết với mạng lưới nội chất.]
  3. [Davidson, B., & Adams, J. (1980). Cuộc tranh luận về tính tự nhiên của microsome.]
  Bầu ăn mận có tốt không ?

Với những cập nhật và chi tiết chiến lược, đảm bảo rằng bạn đang sử dụng thông tin chính xác và đáng tin cậy từ các nguồn tham khảo uy tín. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để nhận thêm thông tin mới nhất về microsome và các tiến triển trong lĩnh vực nghiên cứu.