Dân Quân Tự Vệ Là Gì : Điều gì bạn cần biết

Rate this post

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều người, giống như bạn Quỳnh Như, có thắc mắc về việc tham gia dân quân tự vệ và liệu sau khi tham gia dân quân tự vệ, họ có còn nghĩa vụ quân sự nữa hay không. Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết và giải đáp những câu hỏi này.

Dân Quân Tự Vệ Bao Gồm Những Ai?

Căn cứ theo quy định tại Luật Dân quân tự vệ 2019, dân quân tự vệ bao gồm những người dân được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân và cũng có thể tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, được gọi chung là tự vệ. Điều này nghĩa là dân quân tự vệ không chỉ là những người tham gia từ cộng đồng mà còn bao gồm những người trong các tổ chức và tổ chức kinh tế.

  Coat là gì?

Quy định về độ tuổi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình

Theo Điều 8 của Luật Dân quân tự vệ 2019, công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Tuy nhiên, nếu họ tình nguyện tham gia dân quân tự vệ, thời hạn có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam và đến hết 45 tuổi đối với nữ. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ thường là 04 năm, ngoại trừ dân quân thường trực là 02 năm. Thời hạn có thể được kéo dài tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức.

Đi Dân Quân Tự Vệ Có Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự?

Câu hỏi quan trọng này đã được giải đáp trong khoản 4 Điều 4 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 49 của Luật Dân quân tự vệ 2019. Nó quy định rằng có các trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình bao gồm:

  • Dân quân thường trực phục vụ ít nhất 24 tháng sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
  lina coin là gì ?

Từ thông tin trên, chúng ta có thể rút ra kết luận rằng sau khi tham gia dân quân tự vệ, bạn không còn nghĩa vụ quân sự nữa nếu bạn đã phục vụ ít nhất 24 tháng trong dân quân thường trực.

Cách Tham Gia Dân Quân Tự Vệ

Để tham gia dân quân tự vệ, bạn nên liên hệ với cơ quan quản lý dân quân tự vệ tại địa phương của mình. Cơ quan này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về thủ tục, yêu cầu, và nhiệm vụ cụ thể mà bạn cần thực hiện. Thường thì, bạn sẽ cần cung cấp các tài liệu và giấy tờ như CMND, hộ khẩu, hồ sơ sức khỏe, và các thông tin cá nhân cần thiết khác.

Sau khi đăng ký tham gia dân quân tự vệ, bạn sẽ tham gia vào các khóa huấn luyện và đào tạo về nhiệm vụ và kỹ năng cơ bản cần thiết. Điều này giúp bạn chuẩn bị tốt cho việc thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

  Dòng Điện Xoay Chiều Là Gì: Bí Ẩn Của Dòng Điện Chuyển Động

Lợi Ích của Tham Gia Dân Quân Tự Vệ

Tham gia dân quân tự vệ không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn đem lại nhiều lợi ích cá nhân. Dưới đây là một số lợi ích bạn có thể nhận được:

1. Phát triển kỹ năng và kiến thức

Tham gia dân quân tự vệ giúp bạn phát triển nhiều kỹ năng quan trọng như kỹ năng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quản lý thời gian, lãnh đạo, và làm việc nhóm.

2. Tham gia vào hoạt động cộng đồng

Dân quân tự vệ thường tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, như giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp và thiên tai. Điều này giúp bạn cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của việc góp phần vào sự an toàn và phát triển của cộng đồng.

3. Tạo mối quan hệ xã hội

Khi tham gia dân quân tự vệ, bạn sẽ gặp gỡ nhiều người mới và xây dựng mối quan hệ xã hội trong cộng đồng. Điều này có thể giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo ra cơ hội học hỏi từ người khác.

Kết Luận

Dân quân tự vệ là một phần quan trọng của hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia, và tham gia dân quân tự vệ là nhiệm vụ của mỗi công dân. Sau khi tham gia dân quân tự vệ, bạn sẽ không còn nghĩa vụ quân sự nữa, trừ khi bạn đã phục vụ ít nhất 24 tháng trong dân quân thường trực. Tham gia dân quân tự vệ không chỉ đáp ứng nghĩa vụ công dân mà còn mang lại nhiều lợi ích cá nhân và cơ hội phát triển kỹ năng và kiến thức.